Editör

Prof.Dr.Zekai ÖZTÜRK 

Editör Yardımcıları

Doç.Dr.Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
Doç.Dr. Alper GÜZEL
Doç.Dr. Aykut EKİYOR
Klinik Psikolog Cansu ÖZTÜRK
Ömer Faruk AVER
Dr. Öğr. Gör. Öznur ŞAKLAK

Arş. Gör. Semih Islıcık

Abdullah AZARKAN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Emet GÜREL                                                                                     Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Emine ORHANER
Prof. Dr. Sezer Korkmaz                                                                                  AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi AKINCI                                                                                     King's Collage
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMİOĞLU                                                                  Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül BUDAK                                                                                   Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Gülen ELMAS                                                                                   Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Hacer TOR                                                                                        Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan TANRIÖVER                                                                           AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. İ.Hakkı MİRİCİ                                                                                  Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Korkut ERSOY                                                                                  Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN                                                                              AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Münevver ÖLÇÜM ÇETİN                                                                Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin DENİZ                                                                                     Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ                                                                            Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sanem ALKİBAY                                                                               AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Semra MİRİCİ                                                                                   Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sezer KORKMAZ                                                                              AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI                                                                      Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN                                                                              AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK                                                                                     Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynel Abidin ÖZDEMİR                                                                  AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Belgin AYDINTAN                                                                             AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Güler SAĞLAM ARI                                                                          AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Habip AKDOĞAN                                                                             Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU                                                                         AHBV Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ                                                                 AHBV Üniversitesi
Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ                                                                           Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Emine ÇINA BAL                                                                             AHBV Üniversitesi
Doç. Dr. Nişay GEMLİK                                                                                 Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL                                                                                  Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Vural HOŞGÖRÜR                                                                           Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Yiğit ÖZBEK                                                                                      AHBV Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Abdurrahman OKUR                                                                  AHBV Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Ali ÜNAL                                                                                     Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Aykut EKİYOR                                                                                   AHBV Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Bülent AKYÜZ                                                                            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Emel İŞTAR                                                                                Düzce Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. İbrahim Emre GÖKTÜRK                                                           Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Kadir ÖZER                                                                                AHBV Üniversitesi
Ass. Prof. Dr. Katarzyna RUPIK                                                                     University of Economics in Katowice
Ass. Prof. Dr. Maria JOHANN                                                                         Warsaw School of Economics
Yrd. Doç. Dr. Reza RASTMANESH                                                                Shahid Beheshti Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Rojan GÜMÜŞ                                                                           Dicle Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Ufuk KAYA                                                                                  AHBV Üniversitesi
Doç. Dr. Vahit YİĞİT                                                                                       Süleyman Demirel Üniversitesi
Uzm.Dr. Ersin Gürkan DUMLU                                                                       Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doc.Dr. Asuman ATİLLA MERTLER                                                               AHBV Üniversitesi
Dr. Dilek USLU                                                                                                AHBV Üniversitesi
Dr. Fatma MANSUR                                                                                        AHBV Üniversitesi
Dr. Öğr. Gör. Çağla Pınar UTKUTUĞ BOZOKLU                                           Başkent Üniversitesi
Dr. Mayeh OMAR                                                                                            Leeds Üniversitesi
Dr. Selen YILMAZ IŞIKHAN                                                                            Hacettepe Üniversitesi
Biyolog. Dr. Özlem AYDIN                                                                              Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
Dr. Pınar KAYNAR                                                                                          Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Dr. Ricky KALLIECHAREN                                                                             Leeds Üniversitesi
Dr. Seong Ming                                                                                               HongKorea Institute of the Mideast Economies, Korea-Yemen Center