Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-130X | e-ISSN 1305-1385 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe


Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, DOAJ, CiteFactor ve OAJI uluslararası veri tabanlarında taranan Hakemli bir dergidir. Ayrıca, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN indeksinde taranmaya başlanmıştır. Dergimize başvurusu yapılan makalelerin bu esnada başka dergilerde başvuru aşamasında olmamış ve daha önce başka dergilerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Celal Bayar Fen Bilimleri dergisi açık erişimli ve ücretsiz yayımlanan bir dergi olup, başvuru işlemleri ve yayımlanan makalelere erişim http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe adresinden sağlanabilmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelere CrossRef aracılığıyla DOI numarası verilmektedir.

Makalenizi sisteme word dosyası olarak yüklerken Hakem Önerileri Bölümüne makalenizin konusu ile ilgili alanda çalışmaları bulunan, çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek en az üç kişinin adı, kurumu ve e-posta adresleri verilmelidir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamalarında son karar Editör Kurulu’na aittir.

                                                                                        

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1305-130X | e-ISSN 1305-1385 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe
Kapak Resmi


Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, DOAJ, CiteFactor ve OAJI uluslararası veri tabanlarında taranan Hakemli bir dergidir. Ayrıca, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN indeksinde taranmaya başlanmıştır. Dergimize başvurusu yapılan makalelerin bu esnada başka dergilerde başvuru aşamasında olmamış ve daha önce başka dergilerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Celal Bayar Fen Bilimleri dergisi açık erişimli ve ücretsiz yayımlanan bir dergi olup, başvuru işlemleri ve yayımlanan makalelere erişim http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe adresinden sağlanabilmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelere CrossRef aracılığıyla DOI numarası verilmektedir.

Makalenizi sisteme word dosyası olarak yüklerken Hakem Önerileri Bölümüne makalenizin konusu ile ilgili alanda çalışmaları bulunan, çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek en az üç kişinin adı, kurumu ve e-posta adresleri verilmelidir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamalarında son karar Editör Kurulu’na aittir.

                                                                                        

Cilt 16 - Sayı 4 - 30 Ara 2020
 1. High Isolation Wideband Multiple-Input Multiple-Output Antennas for Millimeter Wave Applications
  Sayfalar 355 - 360
  Tayfun OKAN
 2. Hybrid of Thevenin and Norton Equivalent Circuits Analogous to a Source Equivalence Theorem in Electromagnetics
  Sayfalar 361 - 365
  Ömer IŞIK, Lokman ERZEN, Ali UZER
 3. Synthesis of Palladium Phthalocyanine and Investigation of Sono-Photodynamic Therapy Properties
  Sayfalar 367 - 372
  Göknur YAŞA ATMACA
 4. Polyvinyl Alcohol-Corn Starch-Lemon Peel Biocomposite Films as Potential Food Packaging
  Sayfalar 373 - 378
  Pınar TERZİOĞLU, Fatma Nur PARIN
 5. Thermal Degradation Kinetics of Ascorbic Acid and Some B-Complex Vitamins in Black Mulberry (Morus nigra) Juice
  Sayfalar 379 - 386
  Cemre SERNİKLİ, Çetin KADAKAL
 6. Effects of Detergents, Ions, and Organic Solvents on the Activity of Four Bacillus clausii Pectinases
  Sayfalar 387 - 392
  Sevinç BERBER, Serap ÇETİNKAYA
 7. Improved Jacobi Matrix Method for Solving Multi-Functional Integro-Differential Equations with Mixed Delays
  Sayfalar 393 - 401
  Muhammet Mustafa BAHŞI, Mehmet ÇEVİK
 8. Determination of Antibiotic Susceptibility Profile and Int1, blaSHV and blaTEM Genes of Raw Milk Origin Enterobacteriaceae Isolates
  Sayfalar 403 - 407
  Ceren BASKAN
 9. Numerical Simulation on Balistic Performance of SiC/Light Metal Laminated Composite Armor against .30 APM2
  Sayfalar 409 - 418
  Mehmet AYVAZ, Saim KURAL
 10. Investigation of Burr Formation and Tool Wear During the Drilling of Commercial Purity Copper Material
  Sayfalar 419 - 427
  Hüseyin GÖKÇE
 11. Noise Exposure Estimation of Surface-Mine- Heavy Equipment Operators Using Artificial Neural Networks
  Sayfalar 429 - 436
  Ayla TEKİN
 12. Investigation of the cold forging operation steps’ effect on forming behavior
  Sayfalar 437 - 443
  Alper BAYGUT, Osman ÇULHA
Dizinler