Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-130X | e-ISSN 1305-1385 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |


Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, DOAJ, CiteFactor ve OAJI uluslararası veri tabanlarında taranan Hakemli bir dergidir. Ayrıca, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN indeksinde taranmaya başlanmıştır. Dergimize başvurusu yapılan makalelerin bu esnada başka dergilerde başvuru aşamasında olmamış ve daha önce başka dergilerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Celal Bayar Fen Bilimleri dergisi açık erişimli ve ücretsiz yayımlanan bir dergi olup, başvuru işlemleri ve yayımlanan makalelere erişim http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe adresinden sağlanabilmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelere CrossRef aracılığıyla DOI numarası verilmektedir.

Makalenizi sisteme word dosyası olarak yüklerken Hakem Önerileri Bölümüne makalenizin konusu ile ilgili alanda çalışmaları bulunan, çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek en az üç kişinin adı, kurumu ve e-posta adresleri verilmelidir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamalarında son karar Editör Kurulu’na aittir.

                                                                                        

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1305-130X | e-ISSN 1305-1385 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, DOAJ, CiteFactor ve OAJI uluslararası veri tabanlarında taranan Hakemli bir dergidir. Ayrıca, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN indeksinde taranmaya başlanmıştır. Dergimize başvurusu yapılan makalelerin bu esnada başka dergilerde başvuru aşamasında olmamış ve daha önce başka dergilerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Celal Bayar Fen Bilimleri dergisi açık erişimli ve ücretsiz yayımlanan bir dergi olup, başvuru işlemleri ve yayımlanan makalelere erişim http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe adresinden sağlanabilmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelere CrossRef aracılığıyla DOI numarası verilmektedir.

Makalenizi sisteme word dosyası olarak yüklerken Hakem Önerileri Bölümüne makalenizin konusu ile ilgili alanda çalışmaları bulunan, çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek en az üç kişinin adı, kurumu ve e-posta adresleri verilmelidir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamalarında son karar Editör Kurulu’na aittir.

                                                                                        

Cilt 15 - Sayı 4 - 30 Ara 2019
 1. Buckling Safety Assessment for the Multi-Axle Steering Linkage of an 8x8 Special Purpose Vehicle
  Sayfalar 321 - 327
  Mehmet Murat TOPAÇ , Merve KARACA , Aziz BAŞDEMİR , Batuhan KULELİ
 2. Synthesis of Aromatic Conjugated Main Chain Azobenzene Polymers and Their Properties
  Sayfalar 329 - 336
  Mustafa Kemal BAYAZİT , Zeynep BİLEN , Erhan BUDAK , Ozdemir OZARSLAN
 3. IoT and Cloud Based Remote Monitoring of Wind Turbine
  Sayfalar 337 - 342
  Batın Demircan , Ersin Akyüz
 4. A Kinetic Evaluation for PANSA Doped Low Density Polyethylene Blends
  Sayfalar 343 - 349
  Ali BİLİCİ , İsmet KAYA
 5. Synthesis and catalytic activities of bimetallic Ru (II) arene complexes bearing bis-benzimidazoles
  Sayfalar 351 - 356
  Salih GÜNNAZ
 6. Numerical Investigation on Composite Mono-Leaf Springs Reinforced with Polyurethane/Carbon Nanotubes (PU/CNTs) Nanoweb Interlayers
  Sayfalar 357 - 364
  Bertan BEYLERGİL
 7. Lacunary Power Series and 𝑼𝒎-Numbers
  Sayfalar 365 - 370
  Fatma ÇALIŞKAN
 8. The Effect of Brassinosteroid on Pollen Germination and Tube Growth in Three Dianthus Species
  Sayfalar 371 - 375
  Aslihan GENC
 9. Production of Chlorella sp. in a Designed Photobioreactor
  Sayfalar 377 - 383
  Büsra AK , Eylem ATAK , Merve Deniz KÖSE , Oğuz BAYRAKTAR
 10. A Sustainability Comparison of Traditional Supply Chains and Physical Internet Supply Chains Using Simulation
  Sayfalar 385 - 392
  Nazlıcan GÖZAÇAN , Özgür KABADURMUŞ
 11. A Weighted Similarity Measure for k-Nearest Neighbors Algorithm
  Sayfalar 393 - 400
  Bergen KARABULUT , Güvenç ARSLAN , Halil Murat ÜNVER
 12. Compatibility Studies of Sildenafil with Different Excipients by Using TGA, DSC, XRD and FTIR
  Sayfalar 401 - 407
  Hale SEÇİLMİŞ CANBAY , Mahmut DOĞANTÜRK
 13. Noise Analysis of Air Disc Brake Systems Using Wavelet Synchro Squeezed Transform
  Sayfalar 409 - 414
  Zeynep ERTEKİN , Nalan ÖZKURT
 14. Microstructural Characterisations of Welded Shape Memory Alloys
  Sayfalar 415 - 421
  Halit DOĞAN , Nevzat SARI
 15. Investigation of the effect of Chip Slenderness Ratio and Cutting Tool Approach Angle on Vibration Amplitudes and Chip Morphology
  Sayfalar 423 - 431
  Zülküf DEMİR , Oktay ADIYAMAN
Dizinler