Amaç

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmektedir. Yılda 4 sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere 3 ayda bir yayımlanan dergimizde, 2017 yılından itibaren sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

Kapsam

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, yazarların ve hakemlerin birbirlerinin bilgilerine ulaşmamalarını sağlamak amacıyla Kör Hakemlik süreci kullanılmaktadır. Değerlendirme süreci sonucunda; hakemlerden gelen raporlar ışığında makalenin yayımlanmasına ilişkin son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından verilmektedir.

Makalelerin değerlendirilme sürecinde; Etik Kurallar, İntihal Kontrolü ve Telif Hakları Formu öncelikle dikkate alınmaktadır.