Dergi Hakkında

AMAÇ ve KAPSAM

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmektedir. Yılda 4 sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere 3 ayda bir yayımlanan dergimizde, 2017 yılından itibaren sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

 

GEÇMİŞ

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ilk olarak 2005 yılında Türkçe ve İngilizce yazım dillerinde Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaya başlamıştır. 2015-2017 yılları arasında yılda üç kez yayımlanmakta olan dergimiz, 2017 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak ve sadece yazım dili İngilizce olan makale başvurularını değerlendirmeye alma kararı almıştır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, yazarların ve hakemlerin birbirlerinin bilgilerine ulaşmamalarını sağlamak amacıyla Kör Hakemlik süreci kullanılmaktadır. Değerlendirme süreci sonucunda; hakemlerden gelen raporlar ışığında makalenin yayımlanmasına ilişkin son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından verilmektedir.

Makalelerin değerlendirilme sürecinde; Etik Kurallar, İntihal Kontrolü ve Telif Hakları Formu öncelikle dikkate alınmaktadır.

 

İNTİHAL KONTROLÜ

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin tümü Turnitin intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmekte olup, yazılım tarafından belirlenen benzerlik raporu doğrultusunda, editör kurulu tarafından makalenin hakem değerlendirmesine gönderilmesine veya doğrudan ret edilmesine karar verilmektedir.

 

ETİK KURALLAR

Dergiye gönderilen çalışma herhangi bir dilde yayımlanmamış başka bir dergide yayımlanmamış olmalı ve başka bir platformda değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır. Tüm makaleler DOAJ tarafından belirtilen genel etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

 

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne devredilmesi adına, yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formu / Copyright Release Form