Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-492X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ramazan Yılmaz | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bited


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi (BİTED); araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak çevrimiçi yayımlanan, disiplinler arasıaçık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergimiz, ulusal ve uluslararası akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve bilim meraklılarına bilimsel niteliği yüksek ve özgün çalışmalar sunmayı amaç edinmektedir.

Dergide bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, bilgi ve iletişim teknolojileri alanına katkının önemi ile ilgilidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanıyla ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.

..::DUYURULAR::..

1) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisinin yayın ve yazım kuralları güncellenmiştir. Derginin güncel şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

2) Makalenizi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisine göndermeden önce aşağıdaki dosyaların da sisteme yüklenmesi gerekmektedir: 

  • Telif Hakkı Devir Formu
  • Makale Benzerlik Raporu (İntihal Raporu) 
  • “Yayın Etiği” sayfasında verilmiş olan özellikteki çalışmalar için, Etik Kurul Onay Formu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi

ISSN 2687-492X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ramazan Yılmaz | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bited
Kapak Resmi


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi (BİTED); araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak çevrimiçi yayımlanan, disiplinler arasıaçık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergimiz, ulusal ve uluslararası akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve bilim meraklılarına bilimsel niteliği yüksek ve özgün çalışmalar sunmayı amaç edinmektedir.

Dergide bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, bilgi ve iletişim teknolojileri alanına katkının önemi ile ilgilidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanıyla ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.

..::DUYURULAR::..

1) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisinin yayın ve yazım kuralları güncellenmiştir. Derginin güncel şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

2) Makalenizi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisine göndermeden önce aşağıdaki dosyaların da sisteme yüklenmesi gerekmektedir: 

  • Telif Hakkı Devir Formu
  • Makale Benzerlik Raporu (İntihal Raporu) 
  • “Yayın Etiği” sayfasında verilmiş olan özellikteki çalışmalar için, Etik Kurul Onay Formu

download