Turar Turizm ve Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-0618 | e-ISSN 2147-0618 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Toleyis Sendikası | http://www.turar.org/


TurAR Turizm ve Araştırma Dergisi 2012 yılından beri doğrudan ve dolaylı olarak Turizm Sektörü ile ilgili olan bilimsel araştırmaları yayınlamaktadır.

TurAr Dergisi, turizm araştırmacılarının akademik çalışmalarını paylaştığı ve birbirlerinden haberdar olduğu bir platform olarak yılda 2 sayı yayınlamaktadır. 

TurAr Dergisi, turizmin bütün alt alanlarında özgün araştırma makaleleri, vaka takdimi (short communications), teknik notlar, raporlar ve incelemeler yayınlayan çift taraflı kör hakemlik ilkesi uygulayan, açık erişimli uluslararası bir dergidir. 

TurAr Dergisi'nin Tarandığı İndeksler

Index Copernicus

ASOS Indeks

Google Scholar

OpenAIRE

Turar Turizm ve Araştırma Dergisi

ISSN 2147-0618 | e-ISSN 2147-0618 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Toleyis Sendikası | http://www.turar.org/
Kapak Resmi


TurAR Turizm ve Araştırma Dergisi 2012 yılından beri doğrudan ve dolaylı olarak Turizm Sektörü ile ilgili olan bilimsel araştırmaları yayınlamaktadır.

TurAr Dergisi, turizm araştırmacılarının akademik çalışmalarını paylaştığı ve birbirlerinden haberdar olduğu bir platform olarak yılda 2 sayı yayınlamaktadır. 

TurAr Dergisi, turizmin bütün alt alanlarında özgün araştırma makaleleri, vaka takdimi (short communications), teknik notlar, raporlar ve incelemeler yayınlayan çift taraflı kör hakemlik ilkesi uygulayan, açık erişimli uluslararası bir dergidir. 

TurAr Dergisi'nin Tarandığı İndeksler

Index Copernicus

ASOS Indeks

Google Scholar

OpenAIRE