Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergi, yayınlanan içerikte en üst düzeyde akademik ahlakı ve dürüstlüğü korumaya kararlıdır ve çıkar çatışması politikasına riayet eder.


Dergi, Yayın Etiği Komitesinin (COPE) belirlediği, suiistimallerle, kötü uygulama ve eylemlerle nasıl başa çıkılacağına ilişkin ilkeleri titizlikle takip eder, böylece araştırmaların doğru ve sağlıklı bilgi sunumunu sağlamak için suiistimallerle ilgili iddialarını araştırmayı taahhüt eder.


Dergi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde intihal olmamasına özen gösterir ve gerekirse intihal taranası yapar. İntihal tespit edilirse intihal hakkındaki Yayın Etiği Komitesinin yönergelerine göre hareket eder.


Bu dergide yayınlanan her türlü içerik görmez yayın kurulu ve görmez hakem yöntemiyle (Double Blind) hakemli dergide incelenmektedir.

19425         19424        19426       19427