Amaç ve Kapsam

Turizm & Araştırma Dergisi hakemli ve uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin amacı turizm ile ilişkili alanlardaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmaya dayalı özgün makalelerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.


TURAR yılda iki kez yayınlanır. Gönderilen yazılar yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda makaleler düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır. Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.

TURAR, Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.
Dergide, turizm ve ilişkili sektörler ile ilgili alanlardaki bilimsel nitelikli özgün makaleler yayımlanır.
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından sorumlu editör tarafından incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, yayın kurulu kararıyla yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma yayım sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir.
Yazarlar, ditöryal uyarı ve hakem raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı TURAR’a aittir.
Yayımlanmış yazılar için telif ücreti ödenmez.
Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Derginin yayın dili Türkçedir; ancak diğer dillerde yazılmış araştırma makaleleri de Türkçe olarak yazılmış özetleriyle birlikte kabul edilir. 

19425         19424        19426       19427