Bilişim Teknolojileri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-9697 | e-ISSN 2147-0715 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. BTD, bilişim teknolojilerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır. 

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen BTD, yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.      

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Sunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhasında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 aydır.   

Amaç ve Kapsam

Bu dergiye gönderilecek makaleler, aşağıdaki alt alanların (en azından) birinden olabilir.

 • Adli Bilişim
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Bilişimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Yayın Etiği

Derginin etik kuralları ve yazarlar için yayın etiği hakkında bazı bilgilere buradan ulaşılabilir.

Bilişim Teknolojileri Dergisi

ISSN 1307-9697 | e-ISSN 2147-0715 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. BTD, bilişim teknolojilerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır. 

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen BTD, yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.      

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Sunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhasında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 aydır.   

Amaç ve Kapsam

Bu dergiye gönderilecek makaleler, aşağıdaki alt alanların (en azından) birinden olabilir.

 • Adli Bilişim
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Bilişimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Yayın Etiği

Derginin etik kuralları ve yazarlar için yayın etiği hakkında bazı bilgilere buradan ulaşılabilir.

Cilt 13 - Sayı 3 - 31 Tem 2020
 1. Turkish Dialect Recognition Using Acoustic and Phonotactic Features in Deep Learning Architectures
  Sayfalar 207 - 216
  Gültekin IŞIK , Harun ARTUNER
 2. A Steiner Zone Approach for Mobile Data Collection in Partitioned Wireless Sensor Networks
  Sayfalar 217 - 224
  İzzet ŞENTURK
 3. PCA Esaslı Hibrit ANFIS-Taguchi Yöntemi ile Kan Bankası için Talep Tahmini
  Sayfalar 225 - 233
  Seda Hatice GÖKLER , Semra BORAN
 4. Elmayı en çok kim ısırıyor? Akıllı telefon bağımlılığını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin tespiti
  Sayfalar 235 - 242
  Hasan Giray ANKARA , Büşra TEKİN TEKİN, Esma ÖZ
 5. Öğrenme Analitikleri ve Yükseköğretimdeki Uygulama Alanları
  Sayfalar 243 - 254
  Emine TUTSUN
 6. Hipotiroidi Hastalığı Teşhisinde Sınıflandırma Algoritmalarının Kullanımı
  Sayfalar 255 - 268
  Göksu AKGÜL , Ali Akın ÇELİK , Zeliha ERGÜL AYDIN , Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK
 7. Mobil Telefon Kullanıcılarının Mobil Bağımlılık Durumu ve 5G Teknolojisi Kabullenme Niyeti Modellerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 269 - 288
  Ayşe ÖZDUMAN , Başak GÖK , Hadi GÖKÇEN
 8. Using Fuzzy Logic in Computerized Adaptive Tests
  Sayfalar 289 - 300
  Atila BOSTAN
 9. Mass Apprasial With A Machine Learning Algorithm: Random Forest Regression
  Sayfalar 301 - 311
  Sibel CANAZ SEVGEN , Yeşim ALİEFENDİOĞLU
 10. Uluslararası İstatistiksel Sınıflamalara Yönelik Kod Atama Sistemi (KASİS)
  Sayfalar 313 - 327
  Levent AHİ , Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 11. AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Bilgi Teknolojileri Projelerinde Scrum-Kanban-Şelale Uygulamaları Karşılaştırması
  Sayfalar 329 - 339
  Zeynep CEYLAN , Samet GÜRSEV
 12. Covid-19 Öncesi ve Sonrasındaki Bitcoin Fiyat Değişimlerinin Makine Öğrenmesi, Zaman Serileri Analizi ve Derin Öğrenme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 341 - 355
  Uğur KAYA , Fırat AKBA , İhsan Tolga MEDENİ , Tunç Durmuş MEDENİ
Dizinler
Dizin ve Platformlar (Tümü)


TR Dizin

EBSCO

Google Scholar

Index Copernicus

Sindex

Eurasian Scientific Journal Index

Rootindexing

JournalSeek

Journal Factor

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

DRJI

Arastirmax

JIFACTOR

International Innovative Journal Impact Factor

SJIFactor

ResearchBib

MIAR

EuroPub