Bilişim Teknolojileri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-9697 | e-ISSN 2147-0715 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. BTD, bilişim teknolojilerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten tüm ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

BTD, yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.

Gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 aydır.

Çalışmanızı göndermeden önce okunmanız gereken sayfalarımız:

  1. Amaç ve Kapsam
  2. Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bilişim Teknolojileri Dergisi

ISSN 1307-9697 | e-ISSN 2147-0715 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. BTD, bilişim teknolojilerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten tüm ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

BTD, yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir.

Gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 aydır.

Çalışmanızı göndermeden önce okunmanız gereken sayfalarımız:

  1. Amaç ve Kapsam
  2. Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Dizinler
Dizin ve Platformlar (Tümü)


TR Dizin

EBSCO

Google Scholar

Index Copernicus

Sindex

Eurasian Scientific Journal Index

Rootindexing

JournalSeek

Journal Factor

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

DRJI

Arastirmax

JIFACTOR

International Innovative Journal Impact Factor

SJIFactor

ResearchBib

MIAR

EuroPub