Bilişim Teknolojileri Dergisi - Editör Kurulu

Sahibi

Dr. Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi
E-posta: ymusa@gazi.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Aslıhan TÜFEKCİ

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
E-posta: asli@gazi.edu.tr

Baş Editör

Dr. Aslıhan TÜFEKCİ

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
E-posta: asli@gazi.edu.tr

Yardımcı Editörler

Dr. Öner BARUT

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
E-posta: onerbarut@gazi.edu.tr

Alan Editörleri

Dr. Ahmet KARAARSLAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Konular: Bilişim Sistemleri
E-posta: akaraarslan@ybu.edu.tr

Dr. Alper GÜZEL

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
Konular: Sağlık Bilişimi
E-posta: guzel@gazi.edu.tr

Dr. Gökhan ŞENGÜL

Mühendislik Fakültesi, Atılım Üniversitesi
Konular: Bilgisayar Bilimleri
E-posta: gokhan.sengul@atilim.edu.tr

Dr. Hacer KARACAN

Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Konular: Bilişim Sistemleri
E-posta: hkaracan@gazi.edu.tr

Dr. Hasan Şakir BİLGE

Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Konular: Bilgisayar Bilimleri
E-posta: bilge@gazi.edu.tr

Dr. Hüseyin POLAT

Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Konular: Bilişim Sistemleri
E-posta: polath@gazi.edu.tr

Dr. M. Ali AKCAYOL

Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Konular: Bilgisayar Bilimleri
E-posta: akcayol@gazi.edu.tr

Dr. M. Hanefi CALP

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konular: Yönetim Bilişim Sistemleri
E-posta: mhcalp@ktu.edu.tr

Dr. Nursal ARICI

Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Konular: Yönetim Bilişim Sistemleri
E-posta: nursal@gazi.edu.tr

Dr. Olgun DEĞİRMENCİ

Hukuk Fakültesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Konular: Adli Bilişim
E-posta: odegirmenci@etu.edu.tr

Dr. Öner BARUT

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
Konular: Bilgisayar Bilimleri
E-posta: onerbarut@gazi.edu.tr

Dr. Serdar KULA

Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Konular: Sağlık Bilişimi
E-posta: kula@gazi.edu.tr

Dr. Vahap TECİM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Konular: Yönetim Bilişim Sistemleri
E-posta: vahap.tecim@deu.edu.tr

Yayın Kurulu

Dr. Ahmet COŞAR

Bilgisayar Mühendisliği, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara, Türkiye
E-posta: cosar@thk.edu.tr

Dr. Aslanbek NAZİEV

Matematik, Ryazan Devlet Üniversitesi, Ryazan, Rusya
E-posta: a.naziev@365.rsu.edu.ru

Dr. Bogdan PATRUT

Bilgisayar Bilimleri, Iasi Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, Iasi, Romania
E-posta: bogdan@info.uaic.ro

Dr. Deepak GUPTA

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Maharaja Agrasen Teknoloji Enstitüsü, Delhi, Hindistan
E-posta: deepakgupta@mait.ac.in

Dr. Jafar A. ALZUBİ

Mühendislik Okulu, Al-Balqa Uygulamalı Üniversite, Es-Salt, Ürdün
E-posta: j.zubi@bau.edu.jo

Dr. Jolanta SABAITYTĖ

İşletme Teknolojileri ve Girişimcilik, Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi, Vilnius, Litvanya
E-posta: jolanta.sabaityte@lka.lt

Dr. Ilya LEVİN

Mathematik, Bilim ve Teknoloji Eğitimi, Tel Aviv Üniversitesi, Tel Aviv, Israil
E-posta: ilia1@tauex.tau.ac.il

Dr. Pınar KARAGÖZ

Bilgisayar Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
E-posta: pinark@metu.edu.tr

Dr. Ufuk ÇAĞLAYAN

Bilgisayar Mühendisliği, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye
E-posta: ufuk.caglayan@yasar.edu.tr

Dr. Veysi İŞLER

Bilgisayar Mühendisliği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
E-posta: veysi.isler@hku.edu.tr

Dr. Victor Hugo Costa DE ALBUQUERQUE

Uygulamalı Bilişim, Fortaleza Üniversitesi, Fortaleza, Brazil
E-posta: victor.albuquerque@unifor.br

Dr. Vijender Kumar SOLANKİ

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, CMR Teknoloji Enstitüsü, Bangalore, Hindistan
E-posta: spesinfo@yahoo.com

Teknik Koordinatör

Muhammed Ali KOŞAN

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
E-posta: makosan@gazi.edu.tr
Telefon: +90-312-202-1946

Teknik Sorumlu

Merve ÇELEBİ

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
E-posta: merveorakci@gazi.edu.tr
Telefon: +90-312-202-3829

Dergi Sekreterlik

Bilge AKYÜZ ÜNLÜ

Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
E-posta: bilgeakyuzun@gazi.edu.tr
Telefon: +90-312-202-3845
Dizin ve Platformlar (Tümü)


TR Dizin

EBSCO

Google Scholar

Index Copernicus

Sindex

Eurasian Scientific Journal Index

Rootindexing

JournalSeek

Journal Factor

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

DRJI

Arastirmax

JIFACTOR

International Innovative Journal Impact Factor

SJIFactor

ResearchBib

MIAR

EuroPub