Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-8711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd


Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PIBYD yılda iki defa yayınlanan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Dergiye gönderilecek olan makale alanları İşletme, Bilişim ve Yönetim alanları başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından da ilgili makaleler kabul edilmektedir. 

Örgütsel Davranış, Yönetim, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Girişimcilik, Liderlik, Yenilik, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan çalışmalar kabul edilmektedir.


ISSN: 2148-8711  (Online)

Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar

CiteSeerX

WorldCat

Paperity

SOBIAD

Academic Journal Index

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi

e-ISSN 2148-8711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd
Kapak Resmi


Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PIBYD yılda iki defa yayınlanan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Dergiye gönderilecek olan makale alanları İşletme, Bilişim ve Yönetim alanları başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından da ilgili makaleler kabul edilmektedir. 

Örgütsel Davranış, Yönetim, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Girişimcilik, Liderlik, Yenilik, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan çalışmalar kabul edilmektedir.


ISSN: 2148-8711  (Online)

Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar

CiteSeerX

WorldCat

Paperity

SOBIAD

Academic Journal Index