Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-7260 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/piar


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi-PIAR

e-ISSN: 2757-7260 (Online)

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan (Haziran ve Aralık) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemelidirler. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

İsim Değişikliği Duyurusu: Önceki ismi, “Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (PIBYD) - Pamukkale Journal of Business and Information Management” olan dergimizin ismi, Aralık 2020 sayısı itibariyle "Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi (PIAR) - Pamukkale University Journal of Business Research" olarak değiştirilmiştir.

Makale kategorileri:
Dergiye gönderilecek olan makale alanları, özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren çalışmalar başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından makaleler kabul edilmektedir.
İşletme, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.


Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar
CiteSeerX
WorldCat
Paperity
SOBIAD
Academic Journal Index
ASOS index
Crossref


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2757-7260 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/piar
Kapak Resmi


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi-PIAR

e-ISSN: 2757-7260 (Online)

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan (Haziran ve Aralık) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemelidirler. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

İsim Değişikliği Duyurusu: Önceki ismi, “Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (PIBYD) - Pamukkale Journal of Business and Information Management” olan dergimizin ismi, Aralık 2020 sayısı itibariyle "Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi (PIAR) - Pamukkale University Journal of Business Research" olarak değiştirilmiştir.

Makale kategorileri:
Dergiye gönderilecek olan makale alanları, özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren çalışmalar başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından makaleler kabul edilmektedir.
İşletme, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.


Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar
CiteSeerX
WorldCat
Paperity
SOBIAD
Academic Journal Index
ASOS index
Crossref


Cilt 7 - Sayı 2 - 28 Ara 2020
 1. Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 11
  Hatice KORKMAZ, Zübeyir BAĞCI
 2. Ürün, Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi Odaklı Yaklaşımların Hizalanması
  Sayfalar 12 - 27
  Mustafa Şeref AKIN
 3. Sağlık Alanı İçin Gelecek Yönelimli Yönetim Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 28 - 44
  Uğur KESKİN
 4. Havayolu Pazarında Firma Seçimini Etkileyen Faktörlere Rekabetçi Bir Bakış
  Sayfalar 45 - 58
  Halil SAVAŞ, Zafer DURAN
 5. Belirsizlik ve ARGE Yatırımları
  Sayfalar 79 - 89
  Ömer ÖZÇİÇEK, Erkan ALSU
 6. İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü
  Sayfalar 90 - 129
  Ali ŞİMŞEK, Nuri ÖMÜRBEK, Tahsin AKÇAKANAT
 7. Hizmet İçi Eğitim ve Verimlilik İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 130 - 158
  Mevhibe TÜRKMEN, Fulya KILIÇ
 8. BOBİ FRS Stoklar Standardının TMS 2 ve VUK Stoklar Maddelerine Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 159 - 179
  Muhammet Kürşat DAYIOĞLU, Günay Deniz DURSUN
 9. Dijital Okuryazarlık İnternet Girişimciliği Niyeti İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Sayfalar 180 - 199
  Vural ÇAĞLIYAN, Burcu DOĞANALP
 10. Pozitif Psikolojik Sermaye İle Stresle Başa Çıkma Yolları Arasındaki İlişki: Denizli’deki Lise Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 200 - 220
  Esin BARUTÇU, Mehmet Ali MENGÜLOĞLU, Furkan SIRMA
 11. Yeni İpekyolu Projesi ve Türkiye – Kazakistan - Çin İlişkileri Kapsamında Ulaştırma Koridorları
  Sayfalar 221 - 241
  Mehmet MARANGOZ, Büşra TUNCER
 12. Pay/Katılma Paylarının Anayasa'nın 73. Maddesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 242 - 261
  İbrahim ORGAN, Hamit ÇETİN
 13. İmar Planlarının Yapılması, Değiştirilmesi ve Ortadan Kaldırılması Usulleri
  Sayfalar 262 - 287
  Fikret Sami TİYEK, Yasin ULUSOY
 14. Crisis Management: A Way Towards Being Human
  Sayfalar 288 - 307
  Jha AVDHESH
 15. Liderlik Yaklaşımları ve Spor Yönetiminde Liderlik
  Sayfalar 308 - 332
  Özlem IŞIK İNAN, Celaleddin SERİNKAN
 16. Hazır Beton Sektöründe Sipariş Maliyeti Yöntemi ve Bir Uygulama
  Sayfalar 333 - 361
  Aynur AKPINAR, Mustafa ATİKER
 17. Kamu Hizmetlerinde Tükenmişlik Sendromu: Tapu Hizmetleri Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 386 - 411
  Mesut MEZKİT
 18. Bir Sağlık İşletmesinin Atık Yönetiminde Tersine Lojistik Süreçleri
  Sayfalar 412 - 430
  Mustafa BAYHAN, Müge GÖRÜCÜ
 19. Yetişkin Bağlanma Stilinin Örgütsel Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 431 - 447
  Fatma ATEŞ, Ramazan ERDEM
 20. Yöneticilerde İş Ahlâkı: Kavramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 59 - 78
  Ramazan ERDEM, Dilruba İZGÜDEN, Durmuş GÖKKAYA
 21. Sosyal Medyada Yükselen Bir Trend: Influencer Pazarlama Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 362 - 385
  Yasemin GEDİK
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 2148-8711 0 2014-2021