e-ISSN: 2757-7260
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ARMAĞAN SAYISI MAKALE ÇAĞRISI
" Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU’na Armağan Sayısı Çağrısı"
Makale Kabulü: 21 Nisan-30 Eylül 2022
Karar: 31 Ekim 2022
Yayım: 30 Kasım 2022
Ayrıntılar için ana sayfadaki “Armağan Sayısı Çağrısı” başlığını tıklayınız.
Özel Sayı Editörü
Ayşe İRMİŞ
airmis@pau.edu.tr


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi-PIAR

e-ISSN: 2757-7260 (Online)

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan (Haziran ve Aralık) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemelidirler. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 


Makale kategorileri:
Dergiye gönderilecek olan makale alanları, özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren çalışmalar başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından makaleler kabul edilmektedir.
İşletme, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği, İletişim, ve Sağlık Yönetimi gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.
2021 - Cilt: 8 Sayı: 2

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisinde yayınlanmış makalelerin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.

by-nc-nd.png