e-ISSN: 2757-7260
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi-PIAR

e-ISSN: 2757-7260 (Online)

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan (Haziran ve Aralık) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemelidirler. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 


Makale kategorileri:
Dergiye gönderilecek olan makale alanları, özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren çalışmalar başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından makaleler kabul edilmektedir.
İşletme, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.


Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar
CiteSeerX
WorldCat
Paperity
SOBIAD
Academic Journal Index
ASOS index
Crossref


Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 8 Sayı: 2

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi      Pamukkale University Journal of Business Research