Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/piar


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi-PIAR

ISSN: 2148-8711 (Online)

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan (Haziran ve Aralık) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemelidirler. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

İsim Değişikliği Duyurusu: Önceki ismi, “Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (PIBYD) - Pamukkale Journal of Business and Information Management” olan dergimizin ismi, Aralık 2020 sayısı itibariyle "Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi (PIAR) - Pamukkale University Journal of Business Research" olarak değiştirilmiştir.

Makale kategorileri:
Dergiye gönderilecek olan makale alanları, özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren çalışmalar başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından makaleler kabul edilmektedir.
İşletme, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.


Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar
CiteSeerX
WorldCat
Paperity
SOBIAD
Academic Journal Index

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi

Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/piar
Kapak Resmi


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi-PIAR

ISSN: 2148-8711 (Online)

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, yılda iki defa yayımlanan (Haziran ve Aralık) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemelidirler. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

İsim Değişikliği Duyurusu: Önceki ismi, “Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (PIBYD) - Pamukkale Journal of Business and Information Management” olan dergimizin ismi, Aralık 2020 sayısı itibariyle "Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi (PIAR) - Pamukkale University Journal of Business Research" olarak değiştirilmiştir.

Makale kategorileri:
Dergiye gönderilecek olan makale alanları, özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren çalışmalar başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından makaleler kabul edilmektedir.
İşletme, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.


Tarandığımız Endeksler:

Google Scholar
CiteSeerX
WorldCat
Paperity
SOBIAD
Academic Journal Index

Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 2148-8711 2014-2020