e-ISSN: 2757-7260
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi; uluslararası, hakemli, bilimsel ve elektronik bir dergidir. Dergi, yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) çıkmaktadır. Dergide, Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanacak makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış kuramsal veya araştırma makalesi özelliklerine sahip özgün çalışmalar olmalıdır. Dergiye makale göndermek isteyen yazarlar, yazım kurallarına riayet ederek çalışmalarını derginin sistemine yüklemeleri gerekir. Sistemde bulunan Telif Formunun da imzalanıp yüklenmesi gerekmektedir. Makalelerin intihal raporunun yüklenmesi ve intihal oranının %20 den az olması beklenir. 

Makale kategorileri:

İşletme, Yönetim, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ticaret Hukuku, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği ve Sağlık Yönetimi gibi alanlardan teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir.
Tarandığımız İndeksler
EBSCO
DOAJ
Academic Resource Index (ResearchBib)
ASOS index
BASE (Bielefed Academic Search Engine)
EuroPub
ACARINDEX (Academic Researches Index)
Akademik Dokümanlar Dizini (Index of Academic Documents -IAD)
Academindex
ASCI Asian Science Citation Index

2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisinde yayınlanmış makalelerin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.

by-nc-nd.png