Editör
Ad: Celaleddin Serinkan
E-posta: cserinkan@hotmail.com
Editör Yardımcısı
Ad: Çetin Kalburan
E-posta: ckalburan@pau.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Göksal S. Kelten
E-posta: gkelten@pau.edu.tr