e-ISSN: 2636-7459
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Durmuş GÜNAY
Kapak Resmi
       

Amaç ve Kapsam

Üniversite Araştırmaları Dergisi, yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bilimsel bir araştırma dergisidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Derginin konusu, üniversitenin kendisidir, yükseköğretim alanıdır. Dergi üniversite kültürüne katkı yapmayı, yapılan araştırma çalışmalarını yükseköğretimin tüm paydaşlarının yararına sunmayı hedeflemektedir. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış inovatif, özgün bilimsel araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Yazarlardan makaleleri yayımlamak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gönderilmelidir. Dergi, yazarların makale gönderim ve değerlendirme süreçlerini web arayüzü aracılığıyla izlemelerine olanak tanır. Makale yazım kurallarına ilişkin bilgilere derginin web sitesinden ulaşılabilinir. 

2021 - Cilt: 4 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sosyo-Ekonomik Sorunlar Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Uzaktan Eğitim Engelleri: Bir Meta-Sentez Çalışması

Araştırma Makalesi

HİZMET YÖNELİMLİLİĞİN YAŞAM TATMİNİNE ETKİSİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

Osmanlı’nın İlk Sivil Mühendis-Matematikçilerinden Mehmet Misbâh’ın Matematik Çalışmaları ve Darülfünûn Fünun Fakültesi Mecmuası’nda Yayımlanan Makaleleri

Araştırma Makalesi

BİLİM TARİHİ DİSİPLİNİ VE BİLİM TARİHİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Derleme

ANTİK MISIR’DAN ORTA ÇAĞ İSLAM DÜNYASI’NA KISA MATEMATİK TARİHİ

Araştırma Makalesi

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

ASTRONOMİ ALETLERİ TARİHİ: USTURLAP VE RUBU TAHTASI

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE SÜRDÜREBİLİR ÜNİVERSİTE KONUSU ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME