e-ISSN: 2636-7459
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Durmuş GÜNAY
Kapak Resmi
       

Üniversite Araştırmaları Dergisi, yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bilimsel bir araştırma dergisidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Derginin konusu, üniversitenin kendisidir, yükseköğretim alanıdır. Dergi üniversite kültürüne katkı yapmayı, yapılan araştırma çalışmalarını yükseköğretimin tüm paydaşlarının yararına sunmayı hedeflemektedir. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış inovatif, özgün bilimsel araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Yazarlardan makaleleri yayımlamak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gönderilmelidir. Dergi, yazarların makale gönderim ve değerlendirme süreçlerini web arayüzü aracılığıyla izlemelerine olanak tanır. Makale yazım kurallarına ilişkin bilgilere derginin web sitesinden ulaşılabilinir. 

2022 - Cilt: 5 Sayı: 2

Editoryal

1. Başsağlığı (Prof. Dr. Onur Sayman)

Araştırma Makalesi

ÇALIŞAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Araştırma Makalesi

ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNE GÖRE TEKNOLOJİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

GELECEĞİN HEKİM ADAYLARININ ÇEVRE DAVRANIŞI VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Manevi İyi Oluşlarının Açıklanmasında Psikolojik Esneklik ve Çeşitli Demografik Değişkenlerin Rolü

Araştırma Makalesi

FEN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ETİĞE YÖNELİK ANLAYIŞLARI VE DENEYİMLERİ