e-ISSN: 2636-7459
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Durmuş GÜNAY
Kapak Resmi
       

Üniversite Araştırmaları Dergisi, yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bilimsel bir araştırma dergisidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Derginin konusu, üniversitenin kendisidir, yükseköğretim alanıdır. Dergi üniversite kültürüne katkı yapmayı, yapılan araştırma çalışmalarını yükseköğretimin tüm paydaşlarının yararına sunmayı hedeflemektedir. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış inovatif, özgün bilimsel araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Yazarlardan makaleleri yayımlamak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gönderilmelidir. Dergi, yazarların makale gönderim ve değerlendirme süreçlerini web arayüzü aracılığıyla izlemelerine olanak tanır. Makale yazım kurallarına ilişkin bilgilere derginin web sitesinden ulaşılabilinir. 

Araştırma Makalesi

Uzaktan Eğitim Engelleri: Bir Meta-Sentez Çalışması

Araştırma Makalesi

HİZMET YÖNELİMLİLİĞİN YAŞAM TATMİNİNE ETKİSİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE SÜRDÜREBİLİR ÜNİVERSİTE KONUSU ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONULU ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Derleme

Türk Yükseköğretiminde Öğrenci Olmak: İmkânlar Ve Fırsatlar

Araştırma Makalesi

Arşiv Belgeleri Işığında Türk Spor Hekimliği Tarihine Bakış