Makale Değerlendirme Süreci

Gönderilen çalışmalar konusu dikkate alınarak editor kurulu tarafından incelenerek alan editörlerine yönlendirilmektedir. Çalışmalar öncelikle alan editörleri tarafından benzerlik (iThenticate) programı ile incelenmekte, benzerlik raporu %15 ve altında olan çalışmalar dergide yayınlanması için değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmeden önce bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Eğer hakemlerin aday makale ile ilgili görüşlerinde farklılık var ise çalışma üçüncü bir hakeme gönderilmektedir. Hakemlere değerlendirme için 15 gün süre verilmektedir. Bu süre aşıldığında 7 günlük bir ek süre verilmektedir. Bu süre içinde dönüş yapmayan hakem yerine başka bir hakem atanır. Bu nedenle bazen hakem değerlendirme süreci bir aydan fazla sürebilmektedir. Editör tarafından ön incelemesi yapılan çalışmaların alan editörlerince yapılan hakem ataması süreci de yaklaşık 20 gün sürmektedir.


Makalelerin değerlendirilme sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Yazar(lar) çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu, hakemlerde değerlendirdikleri çalışmanın yazar(lar)ını bilmemektedirler.


Yazar(lar) hakemlerin, alan editörünün ve editörün eleştiri, öneri ve düzeltme isteklerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar(lar) istenen değişiklik ve düzeltmeleri yapıp yapmadıkları ve nasıl yaptıklarıyla ilgili bir açıklamayı da göndermelidirler.


Dergide yayıma kabul edilen makaleler için ücret talep edilmemekte ve yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmemektedir.


Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına göre editör çalışmanın kabulüne, hakemlerin belirttiği düzeltme ve değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar incelenmesine ya da çalışmanın reddine karar verebilir.


Yayıma kabul edilen çalışmalarla ilgili hakem değerlendirmeleri yazar(lar)a gönderilir. Hakemlerin istediği değişiklik ve düzeltmeleri yaptıktan sonra düzenlenerek editöre gönderilen çalışma kontrol edilerek dizgi ve tasarım sürecine alınır. Tekrar bir iThenticate programına alınır. Olumlu rapor alan çalışmalar, dizgi ve tasarım süreci tamamlandıktan sonra kontrol için son kez yazar(lar)a gönderilir.