Amaç ve Kapsam

Derginin konusu, üniversitenin kendisidir, yükseköğretim alanıdır. Dergi üniversite kültürüne katkı yapmayı, yapılan araştırma çalışmalarını yükseköğretimin tüm paydaşlarının yararına sunmayı hedeflemektedir. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış inovatif, özgün bilimsel araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Dergi Kapsamındaki Konular

 • Yükseköğretim Felsefesi 
 • Küreselleşme ve Uluslararasılaşma 
 • Girişimci Eğitim, İnovasyon ve ARGE Stratejileri 
 • Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi
 • Yükseköğretim Finansmanı
 • Üniversitelerin Yapılandırılması
 • Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş
 • Vakıf ve Özel Üniversiteler
 • Yükseköğretim ve Öğrenci
 • Üniversite, Toplum, Endüstri ve İş Dünyası İlişkileri
 • Diğer Konular