Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2528-9993 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/ubgmd


UBGMD'nin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir. “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir.

Dergimiz CROSSREF ve ROTA tarafından indekslenmektedir.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi

e-ISSN 2528-9993 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/ubgmd
Kapak Resmi


UBGMD'nin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir. “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir.

Dergimiz CROSSREF ve ROTA tarafından indekslenmektedir.