Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2528-9993 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/ubgmd


UBGMD'nin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

UBGMD’nin yazım dili Türkçe’dir. Yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.  

UBGMD, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir. 

Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir.  “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte  daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir. Bunlar: 

  • Bilgi, Bilgisayar, Ağ ve Sistem Güvenliği

Siber Güvenlik ve Savunma

Haberleşme ve Uygulama Güvenliği

Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Denetimi

Kriptografik Yaklaşımlar, Teknikler, Yazılımlar ve Donanımlar

Adli Bilişim Teknikleri, Prosedürleri, Politikaları, Araçları ve Standartları

Siber Güvenlik, Savaşlar ve Savunma

Siber Terörle Mücadele

Veri Tabanı Bulut ve Sis Güvenliği

Bilgi Güvenliğinde Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Yaklaşımları ve Uygulamaları

Risk Analizi, Modellemesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Güvenli Kodlama ve Kaynak Kod Denetimi

Kritik Altyapılar ve Güvenliği

Endüstriyel Casusluk ve Korunma 

Güvenlik Politikaları, Standartları ve Uygulamaları

Kişisel Verilerin Mahremiyeti ve Güvenliği

Kriptoanaliz

M2M Güvenliği

Steganografi ve Steganaliz

İşletim Sistemleri Güvenliği

Bulut ve Sanal Sistemlerin Güvenliği

E-İmza, M-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta, Açık Anahtar Altyapısı

Mobil Cihaz ve Mobil Ağ Güvenliği

Web Sistem ve Uygulama Güvenliği

Erişim Denetimi ve Güvenliği

Zafiyet Tespiti ve Sızma Testleri

Sosyal Ağlar ve Güvenliği

Yeni Nesil Ağlarda (4G, 5G, IPv6, SDN, NFV) Güvenlik

Biyometrik Sistemler, Teknolojiler ve Çözümler 

Yazılım Güvenliği ve Güvenli Yazılım Geliştirme

Uluslararası Bilgi Güvenliği Politikaları ve Standartları

Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri

Sosyal Mühendislik

Bilgi Güvenliği ve Bilişim Hukuku

Büyük Veri Analitiği, Mahremiyeti ve Güvenliği

Nesnelerin İnternetinde ve Herşeyinde Güvenlik

VOIP and SIP Güvenliği

Endüstri 4.0 ve Güvenliği

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi

e-ISSN 2528-9993 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/ubgmd
Kapak Resmi


UBGMD'nin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

UBGMD’nin yazım dili Türkçe’dir. Yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.  

UBGMD, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir. 

Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir.  “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte  daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir. Bunlar: 

  • Bilgi, Bilgisayar, Ağ ve Sistem Güvenliği

Siber Güvenlik ve Savunma

Haberleşme ve Uygulama Güvenliği

Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Denetimi

Kriptografik Yaklaşımlar, Teknikler, Yazılımlar ve Donanımlar

Adli Bilişim Teknikleri, Prosedürleri, Politikaları, Araçları ve Standartları

Siber Güvenlik, Savaşlar ve Savunma

Siber Terörle Mücadele

Veri Tabanı Bulut ve Sis Güvenliği

Bilgi Güvenliğinde Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Yaklaşımları ve Uygulamaları

Risk Analizi, Modellemesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Güvenli Kodlama ve Kaynak Kod Denetimi

Kritik Altyapılar ve Güvenliği

Endüstriyel Casusluk ve Korunma 

Güvenlik Politikaları, Standartları ve Uygulamaları

Kişisel Verilerin Mahremiyeti ve Güvenliği

Kriptoanaliz

M2M Güvenliği

Steganografi ve Steganaliz

İşletim Sistemleri Güvenliği

Bulut ve Sanal Sistemlerin Güvenliği

E-İmza, M-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta, Açık Anahtar Altyapısı

Mobil Cihaz ve Mobil Ağ Güvenliği

Web Sistem ve Uygulama Güvenliği

Erişim Denetimi ve Güvenliği

Zafiyet Tespiti ve Sızma Testleri

Sosyal Ağlar ve Güvenliği

Yeni Nesil Ağlarda (4G, 5G, IPv6, SDN, NFV) Güvenlik

Biyometrik Sistemler, Teknolojiler ve Çözümler 

Yazılım Güvenliği ve Güvenli Yazılım Geliştirme

Uluslararası Bilgi Güvenliği Politikaları ve Standartları

Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri

Sosyal Mühendislik

Bilgi Güvenliği ve Bilişim Hukuku

Büyük Veri Analitiği, Mahremiyeti ve Güvenliği

Nesnelerin İnternetinde ve Herşeyinde Güvenlik

VOIP and SIP Güvenliği

Endüstri 4.0 ve Güvenliği