Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |


Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ web adresinden ulaşılabilir.


DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

 ULUSLARARASI HAKEMLİ KİTAP PROJELERİ İÇİN       www.callforchapter.com

WP.png

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ web adresinden ulaşılabilir.


DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

 ULUSLARARASI HAKEMLİ KİTAP PROJELERİ İÇİN       www.callforchapter.com

WP.png

Cilt:18, Sayı:2 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. İŞTE MUTLULUK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1 - 10
  Melih SEVER , Seyhan ÖZDEMİR , Osman Kürşat ACAR
 2. ÇALIŞAN PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ KONULARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZM VE SOSYAL ZEKÂNIN ROLÜ
  Sayfalar 11 - 28
  Gülay DİKTAŞ , Mürşide ÖZGELDİ 0000-0001-9545-4627
 3. DETERMINATION OF CONSUMERS' BEHAVIORS IN FOOD PURCHASING, CONSERVATION, CONSUMPTION, AND FOOD SAFETY
  Sayfalar 29 - 40
  Osman KILIÇ , İsmet BOZ , Gamze AYDIN ERYILMAZ
 4. SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLERİN EĞİTİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 41 - 58
  Asli DOLU
 5. 2000’Lİ YILLAR TÜRKİYESİNDE MERKEZ- YEREL İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ
  Sayfalar 59 - 69
  Tahsin GÜLER
 6. Türkiye'de Endüstriyel Yoğunlaşmanın Yerel Büyüme Üzerine Etkileri
  Sayfalar 70 - 91
  Arif İĞDELİ , İbrahim BAKIRTAŞ , Erşan SEVER
 7. BRICS-T ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞME VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BULGULAR
  Sayfalar 92 - 109
  Müge MANGA , Orhan CENGİZ
 8. TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 110 - 127
  İskender GÜMÜŞ , Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
 9. EKONOMİK VE POLİTİK BELİRSİZLİKLERİN YUNANİSTAN’DAKİ GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 128 - 148
  Mehmet Ali POLAT
 10. SOSYAL POLİTİKA ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİNİN METİN MADENCİLİĞİYLE ANALİZİ
  Sayfalar 149 - 160
  Aslan Tolga ÖCAL , Deniz HERAND
 11. BİTCOİN PİYASASINDA RASSAL YÜRÜYÜŞ HİPOTEZİ
  Sayfalar 161 - 175
  Ayten YAĞMUR , Fatih MANGIR
 12. BIST’TE İŞLEM GÖREN ANA METAL FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSININ ENTEGRE BİR ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ KULLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 176 - 197
  Mustafa ÇANAKÇIOĞLU
 13. ORGANİZASYONLARI AŞINDIRICI UNSURLAR OLARAK SOSYAL DIŞLANMA VE SANAL KAYTARMA İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİDE ETİK İKLİMİN ROLÜ
  Sayfalar 198 - 217
  Berat ÇİÇEK
 14. GELİR EŞİTSİZLİĞİ ile MÜCADELEDE MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 218 - 235
  Kadriye İZGİ ŞAHPAZ , Fatih SAVAŞAN
Dizinler
Creative Commons

88x31.png