Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |


DERGİMİZE OLAN YOĞUN İLGİ VE TALEP SEBEBİ İLE YENİ MAKALE ALIMI YAPILAMAYACAKTIR.

DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR. Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

 ULUSLARARASI HAKEMLİ KİTAP PROJELERİ İÇİN       www.callforchapter.com

WP.png

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ web adresinden ulaşılabilir.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


DERGİMİZE OLAN YOĞUN İLGİ VE TALEP SEBEBİ İLE YENİ MAKALE ALIMI YAPILAMAYACAKTIR.

DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR. Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

 ULUSLARARASI HAKEMLİ KİTAP PROJELERİ İÇİN       www.callforchapter.com

WP.png

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ web adresinden ulaşılabilir.

Cilt: 19 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. YABANCI YATIRIMCILARIN PAYI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1 - 21
  Serkan UNAL
 2. FINANCIAL CRISIS AND GENDER POLITICS IN EUROPE
  Sayfalar 22 - 36
  Meltem INCE YENİLMEZ
 3. ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 37 - 56
  Pınar ERKAL
 4. TÜKETİCİLERİN MARKAYI TEKRAR TERCİH ETME EĞİLİMİNİN HİZMET KALİTE ALGISI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 57 - 76
  Dilaysu ÇINAR, Buket Deniz ORTANCA
 5. HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL
  Sayfalar 77 - 87
  Tuba YAKICI AYAN, Nurdan DEĞİRMENCİ
 6. TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 88 - 109
  Emre BARAN, Tuba DERYA BASKAN
 7. EFFECT OF TAXATION ON MIGRATION IN THE GLOBALIZATION PROCESS
  Sayfalar 110 - 132
  Ulvi SANDALCI, İnci SANDALCI
 8. TREND-CYCLE MODELING OF TURKISH INFLATION: DOES STOCHASTIC VOLATILITY PLAY A ROLE?
  Sayfalar 133 - 145
  Semih Emre ÇEKİN
 9. IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT STRUCTURE OF TOURISM INDUSTRY
  Sayfalar 146 - 165
  Simge KÖMÜRCÜ, Selin İŞEVCAN ERTAMAY, Mehmet Emre GÜLER
 10. KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI
  Sayfalar 166 - 184
  Mustafa KEVSER, Mesut DOĞAN
 11. DISAGGREGATED CAPITAL INFLOWS AND ASSET PRICES: EVIDENCE FROM TURKEY
  Sayfalar 185 - 201
  Ahmet USTA
 12. YOKSULLUK VE SERVETE İLİŞKİN NEDENSEL ATIFLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 202 - 218
  Beril BAYKAL, Sevda KÖSE, Arzu ÖZSOY ÖZMEN, Emine AYHAN
 13. TERSANE İŞLETMELERİNDE MEVCUT VE POTANSİYEL ÇALIŞANLARIN İŞVEREN MARKA ALGISI
  Sayfalar 219 - 236
  Onur SAYLAN, Umut EROĞLU
 14. VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 237 - 252
  Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
 15. BİLGİ KÜLTÜRÜ, BİLGİ PAYLAŞIMI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 253 - 272
  Yasin ÇAKIREL, Recep PINAR
 16. BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 273 - 287
  Burhan GÜNAY
 17. LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 288 - 303
  Hatice AYDIN, Sezer RAMAZAN, Hayrullah ALTINOK
 18. TÜRKİYE’DE GENEL VE BÖLGESEL İŞSİZLİK ORANINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YOLUYLA BELİRLENMESİ
  Sayfalar 304 - 322
  Rüya ESER
 19. GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
  Sayfalar 323 - 338
  Fuad SELAMZADE, Yahya ÖZDEMİR
 20. ETKİN ÜCRET TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE REEL ÜCRETLER İLE ÜRETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SEKTÖRLER İLE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 339 - 357
  Mehmet Ali POLAT, Eda FENDOĞLU
Dizinler
Creative Commons

88x31.png