Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |16-17 KASIM 2019 TARİHLERİNDE BURHANİYE / BALIKESİR'E BEKLİYORUZ.

https://www.icoaef.comDERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi16-17 KASIM 2019 TARİHLERİNDE BURHANİYE / BALIKESİR'E BEKLİYORUZ.

https://www.icoaef.comDERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

Cilt 17 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ: YALOVA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 20
  Elif SÜMER, Seval GÜVEN
 2. A DECISION PROCEDURE FOR SUSTAINABLE ENERGY MANAGEMENT AND PLANNING BASED ON MULTI CRITERIA DECISION MAKING UNDER INTUITIONISTIC FUZZY ENVIRONMENT
  Sayfalar 21 - 41
  Şebnem YILMAZ BALAMAN, Sedef ÇALI
 3. YENİLİKÇİLİK TUTUMLARI VE BÖLGESEL İNOVASYON SİSTEMLERİNE GÖRE PERAKENDECİ KÜMELENMELERİ: TÜRK PERAKENDECİLER FEDERASYONU ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 42 - 58
  Adnan KARA
 4. GENÇLERİN SENDİKAL ALGI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 59 - 73
  Serap PALAZ, Olcay POYRAZ
 5. TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARINA ETKİLERİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 74 - 89
  Mete KAPLAN, Melike ÇALLI KAPLAN
 6. ÖĞRENCİLERİN ELEKTRONİK TİCARETE BAKIŞININ YEREL EKONOMİLERE YANSIMASI: BİGA KAPSAMINDA AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 90 - 105
  Mehmet ÖKSÜZ, Timur TÜRGAY
 7. SOVYET EKONOMİSİNDE GORBAÇOV İLE BAŞLAYAN SOSYALİZMDEN UZAKLAŞMA UYGULAMALARI
  Sayfalar 106 - 127
  Melahat Kotan
 8. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Kurumsallaşma Algısı Üzerindeki Öncüllük Rolü
  Sayfalar 128 - 149
  Metin IŞIK, Berat ÇİÇEK
 9. Marka Cinsiyetinin Çeşitli Markalar Açısından Değerlendirilmesi ve Pazarlama Stratejilerine Yönelik Öneriler
  Sayfalar 150 - 174
  Yıldırım YILDIRIM, Ahmet Hulusi KÖMÜRCÜ
 10. İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 175 - 192
  Mehmet ZANBAK, Reyhan ÖZEŞ ÖZGÜR
 11. Örgütselsel Ustalığın (Çift Yönlülük) Kurumsal İmaj Ve Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi:Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 193 - 213
  Burcu ERŞAHAN, İsmail BAKAN, Tuba BÜYÜKBEŞE, Gülbahar SOĞANCI
 12. EVALUATION OF GLASS CEILING SYNDROME IN TERMS OF GENDER DISCRIMINATION PERCEPTION
  Sayfalar 214 - 233
  Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ
Dizinler