Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Endüstriyel Üretimde Döngüsel Çevre Politikaları
  Sayfalar 111 - 122
  Hüseyin Cüce
 2. Güç Sisteminin Kararlılığını İyileştirecek Facts Cihazlarının Bağlantı Noktarının Belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 134
  Beytullah BOZALİ, Ali ÖZTÜRK, Salih TOSUN
 3. Performance Analysis and Simulation of Solar PV-Wind Hybrid Energy System with STATCOM using Matlab/Simulink
  Sayfalar 135 - 144
  Hale BAKIR, Ahmet Afşin KULAKSIZ
 4. Kanatsız Rüzgar Türbini: Kule için Hangi Materyali Kullanalım?
  Sayfalar 145 - 155
  Onur Özdal Mengi, Esra Akköse, Kenan YANMAZ
 5. Eu-Dy Katkılı Stronsiyum Alüminat/Epoksi Kompozit Filmlerin Uygulanması
  Sayfalar 156 - 165
  Atilla EVCİN, Süleyman Akpınar, Nalan Çiçek Bezir
 6. Metal Katkılı MOF-5 İçeren Karışık Matriksli Membranlar İle Hidrojen Geçirgenliğinin İyileştirilmesi
  Sayfalar 166 - 173
  HÜLYA AYKAÇ ÖZEN, Bahtiyar ÖZTÜRK
 7. Kuantum Noktalı Güneş Hücreleri
  Sayfalar 174 - 182
  Cem ÖKSEL, Yıldız KOÇ, Hüseyin YAĞLI, Ali KOÇ
 8. Bardakçı (Van) Bölgesindeki Kil Seviyelerinin Jeoteknik Özellikleri ile Jeolojik Yapısı Arasındaki İlişkiye Ait Bir Ön Çalışma1
  Sayfalar 183 - 193
  Elif Erdeve Özvan, Hasan Çetin
 9. Elektrod Basıncının Nokta Direnç Kaynaklı DP600 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri
  Sayfalar 194 - 205
  Muhammed Elitaş, Bilge DEMİR
 10. Polipropilen Kopolimerinde (PPB) Kalsiyum Karbonat Tane Boyutunun Kısa Süreli Çekme Sürünme Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 206 - 213
  Bülent Aydemir, Şenol ŞAHİN, Tülin ŞAHİN
 11. Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması
  Sayfalar 214 - 222
  Seval ARAS, Özlem Fındık
 12. Atık Sulardan İzole Edilen Pseudomonas Spp.’ lerin Ekzopolisakkarit Üretimine Bazı Ağır Metallerin Etkisi
  Sayfalar 223 - 239
  SÜLEYMAN YALÇIN, ŞAHLAN ÖZTÜRK, BERRİN KELOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2146-6041 2011-2013