Makaleler


Ö. KILIÇ, K. KÖKTEN
Türkiye'den Bazı Endemik Bitki Türlerinin Uçucu Yağ ve Yağ Asit Kompozisyonu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
H. TUTAR, K. KÖKTEN
Mera Vejetasyon Özelliklerinin Farklı Yöneylere Göre Değişimi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2019)
E. ÇAÇAN, K. KÖKTEN, A. BAKOĞLU, M. KAPLAN, A. BOZKURT
Bazı yem bezelyesi hat ve çeşitlerinin (Pisum arvense L.) ot verimi ve kalitesi açısından değerlendirilmesi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2019)
E. ÇAÇAN, K. KÖKTEN
Tahıl Türlerinin Kaba Yem Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
E. ÇAÇAN, K. KÖKTEN, M. KAPLAN, H. YILMAZ
Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2018)
E. ÇAÇAN, K. KÖKTEN
CURRENT SITUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION, Middle East Journal of Science, (2017)
M. KAPLAN, M. FİDAN, K. KÖKTEN, İ. ÜLGER
Bazı Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L.) Çiğitlerinin Kimyasal Kompozisyonu in vitro Gaz Üretimi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (2017)
K. KÖKTEN, M. AKÇURA
Performances of Hybrid Dent Maize Cultivars in Bingöl Conditions, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017)
M. AKCURA, K. KOKTEN, A. GOCMEN AKCACIK, S. AYDOGAN
PATTERN ANALYSIS OF TURKISH BREAD WHEAT LANDRACES AND CULTIVARS FOR GRAIN AND FLOUR QUALITY, Turkish Journal Of Field Crops, (2016)
O. ERDOĞAN, A. ÇELİK, Ş. YILDIZ, K. KÖKTEN
Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antifungal Etkisi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2014)
A. BAKOĞLU, K. KÖKTEN, Z. KAVURMACI
Türkiye, Bingöl İlinde Sık Çiçekli Yapışkanotu (Silene compacta Fische) Tohumlarının Protein, Tanen ve Yağ Asidi İçerikleri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2014)