Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncılığında 2006 yılında yayına başlayan Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019 yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yayıncı kimliği ile yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO  tarafından (TRdizini hariç) taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Türkiye 13. Ulusal I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi’nde sunulan yayınlar hakem sürecinde değerlendirilerek kabul edilenler 2020 yılı içerisinde dergimizin Özel Sayında yayınlanacaktır.

Bu Özel Sayının 2020 yılı içinde yayınlanması planı kongre öncesinde kongre düzenleyicileri ile alınan karar doğrultusunda gerçekleşmektedir.

İlgililere saygılarımızla duyurulur. 

Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncılığında 2006 yılında yayına başlayan Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019 yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yayıncı kimliği ile yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO  tarafından (TRdizini hariç) taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Türkiye 13. Ulusal I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi’nde sunulan yayınlar hakem sürecinde değerlendirilerek kabul edilenler 2020 yılı içerisinde dergimizin Özel Sayında yayınlanacaktır.

Bu Özel Sayının 2020 yılı içinde yayınlanması planı kongre öncesinde kongre düzenleyicileri ile alınan karar doğrultusunda gerçekleşmektedir.

İlgililere saygılarımızla duyurulur. 

Cilt 14 - Sayı 2 - 23 Ara 2019
 1. Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 134 - 142
  Çiğdem Boydak , Orhan Kara , Rasim Arslan , Ayşe Nuran Çil , Abdullah Çil , Hatun Barut , Seyyid Irmak
 2. Süt Sığırcılığında Irkın Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi
  Sayfalar 143 - 155
  Hayati Köknaroğlu , İsmail Çınar
 3. Kireçli Anamateryal Üzerinde Oluşan Topraklarda Çinko Adsorpsiyonu ve Toprak Özellikleriyle İlişkileri
  Sayfalar 156 - 165
  Veli Uygur , Bilal Kaya
 4. Kayseri İli Çerezlik Kabak Meyvelerinde Çürüme: Risk Faktörleri ve Öneriler
  Sayfalar 166 - 176
  H. Handan ALTINOK , Ender Şahin Çolak , M. Alper Altınok
 5. Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 177 - 185
  Ercan YILDIZ , Ahmet SÜMBÜL , Sevgi ÖYKE
 6. Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 186 - 193
  İbrahim Yüksel , Davut Akbolat
 7. Kurutmalık Elma Dilimleme Makinası Tasarımı ve Prototipinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 194 - 200
  Deniz YILMAZ , Kaan Bozkurt
 8. Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli
  Sayfalar 201 - 211
  Bahri Karlı , Mevlüt Gül , Bektaş Kadakoğlu
 9. Bombus terrestris İşçi Arılarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin ve Morfolojik Özelliklerin Polen Yükü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 212 - 218
  ÖZLEM GÖKMEN , Ayhan Gösterit
 10. Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Bazı Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 219 - 225
  MEVLÜT TÜRK , MERVE PAK , EMRE BIÇAKÇI
 11. Domates (Solanum lycopersicum) Bitkisinde Azot İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 226 - 233
  Esma KARĞI , Levent BAŞAYİĞİT
 12. Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 234 - 240
  Veli Uygur
 13. Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 241 - 252
  Evrim Arıcı , Hasan Demirekin
 14. Sater (Satureja hortensis L.) Genotiplerinin Farklı Lokasyonlarda Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 253 - 269
  Nimet Katar , Zehra Aytaç
 15. Isparta Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Spearmint Grubu Nane Klon ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 270 - 275
  Selma Yasak , İsa Telci
 16. Erkenci Armut Çeşit Adayı Bazı F1 Melezlerin Morfolojik ve Ticari Değerler Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 276 - 285
  Kerem MERTOĞLU , Mehmet Polat , Yasemin Evrenosoğlu
 17. Farklı Azot Dozu ve Biçim Zamanlarının Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham )’nun Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 286 - 293
  MEVLÜT TÜRK , MEHMET ALAGÖZ
 18. Review of essential oils as anti-fungal agents for plant fungal diseases
  Sayfalar 294 - 301
  Mohamed Said Omar , Şaban Kordali