Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd


Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncılığında 2006 yılında yayına başlayan Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019 yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yayıncı kimliği ile yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz,

CAB Abstr.
CABI Full Text
EBSCO
Academic Resource Index (ResearcBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından (TR dizini hariç) taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncılığında 2006 yılında yayına başlayan Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019 yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yayıncı kimliği ile yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz,

CAB Abstr.
CABI Full Text
EBSCO
Academic Resource Index (ResearcBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından (TR dizini hariç) taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Cilt 15 - Sayı 1 - 26 Haz 2020
 1. Sera Koşullarında Biber Üzerinde Tetranychus urticae Koch Mücadelesinde Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve Bifenazate’in Kullanımı
  Sayfalar 1 - 11
  Recep AY , Murat YAVUZER
 2. Tarımsal Üretimde Kullanılan Sulama Sularının Elektriksel İletkenliğinin (EC) Uzaysal Değişkenlik Analizi: Dalaman-Muğla Örneği
  Sayfalar 12 - 26
  Namık Kemal SÖNMEZ , Sahriye SÖNMEZ , Hasan Rasit TURKKAN , Resul ALTIN , Mesut ÇOŞLU
 3. Domateste Kullanılan Farklı Anaçların Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 27 - 40
  Hakan AKTAŞ
 4. Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 41 - 55
  Tanju SİNCAN , Adnan Nurhan YILDIRIM , Civan ÇELİK , Berna BAYAR
 5. Bitkilerde Giberellik Asit Hormonunun Sentezi, Sinyal İletimi ve Tuz Stresi Altındaki Etkileri
  Sayfalar 56 - 63
  Burcu SEÇKİN DİNLER , Hatice ÇETİNKAYA
 6. Hayvancılıkta Chernoff Yüzleri Uygulaması
  Sayfalar 64 - 71
  Emine ÇETİN TEKE , Özgür KOŞKAN , Hayati KÖKNAROĞLU
 7. Farklı Uygulamaların M9 Anacının Gelişimi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 72 - 79
  İlknur ESKİMEZ , Kerem MERTOĞLU , Mehmet POLAT , Nazan KORKMAZ
 8. Erikte (cv. Angeleno) Fitokimyasal Kompozisyon ve Anti-mikrobiyal Aktivite Özellikleri Üzerine Rakımın Etkisi
  Sayfalar 80 - 90
  Kerem MERTOĞLU , Aysel GÜLBANDILAR , İbrahim BULDUK
 9. Acetamipridin Bombus (Bombus terrestris L.) Arılarında Kuluçka Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 91 - 99
  İsmail Yaşhan BULUŞ , Asiye UZUN , Ozan DEMİRÖZER , Ayhan GÖSTERİT