Editörler Kurulu

Baş Editör (Editor-in-Chief)

Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT

 

 

Editörler (Editors)

Prof. Dr. Yusuf UÇAR

Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Prof. Dr. Metin MÜJDECİ

Doç. Dr. Muhammet TONGUC

Doç. Dr. Ş. Evrim ARICI

Doç. Dr. Sevil KARAASLAN

Doç. Dr. Sabri ERBAŞ

Doç. Dr. Mehmet POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökhan TÜZÜN

 

 

Yabancı Dil Editörü (English Editor)

Doç. Dr. Musa YAVUZ


Sayfa Düzeni (Mizanpaj)

Zir. Yük. Müh. Rabia ERSAN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Sait GEZGİN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan AKTAŞ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. N. Kemal DÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahri KARLI (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz YILMAZ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar KARAKURT (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf KURUCU (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Veli UYGUR (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) 

Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kırıkkale Üniversitesi)