Dergi Kurulları

Baş Editör / Editor in Chief

Prof. Dr. Burhan KARA Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 0000-0002-4207-0539 Türkiye
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Yardımcı Editör / Associate Editors

Arş. Gör. Sercan ÖNDER Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0002-8065-288X Türkiye
Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji

Editörler / Editors

Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 0000-0002-0124-6075 Türkiye
Tarım İşletmeciliği
Prof. Dr. Metin MÜJDECİ ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi 0000-0002-0579-4538 Türkiye
Toprak Bilimi
Prof. Dr. Hülya GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Tahıl Teknolojisi
Doç. Dr. Muhammet TONGUÇ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Bİyoteknoloji Bölümü Türkiye
Bitkisel Biyoteknoloji
Prof. Dr. Şerife Evrim ARICI ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi Türkiye
Fitopatoloji
Doç. Dr. Sevil KARAASLAN ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Tarım Makineleri Sistemleri, Biyosistem
Mehmet POLAT Isparta Uygulamalı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Türkiye
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Gökhan TÜZÜN ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvan Besleme
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 0000-0002-5427-3608 Türkiye
Tarımsal Yapılar
Dr. Öğr. Üyesi Bekir ATAR Isparta uygulamalı bilimler üniversitesi 0000-0002-1446-5699 Türkiye
priming, wheat, nitrogen, wheat yield, old wheat
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Yayın Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Sedat AKTAN Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 0000-0001-6182-5450 Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Yaşar KARAKURT ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi Türkiye
Bitkisel Biyoteknoloji
Prof. Dr. Ercan CEYHAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9154-9984 Türkiye Web
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Kağan KÖKTEN BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Mevlüt AKÇURA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Yabancı Dil Editörü / English Editor

Doç. Dr. Musa YAVUZ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0003-4936-1846 Türkiye
Hayvan Besleme

Teknik Editör / Technical Editor

Arş. Gör. Sercan ÖNDER Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0002-8065-288X Türkiye
Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji