Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım ile ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir.
JOTAF, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

 • Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.
 • Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.
 • Mayıs 2021 - 18 (2) sayısından itibaren yayın sürecinde herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başvurulan tüm makalelerde, Dergimize en az 2 atıf şartı aranmaktadır.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra başvurulan makaleler, İstatistik Editörü onayına gönderilir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/
Kapak Resmi


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım ile ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir.
JOTAF, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

 • Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.
 • Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.
 • Mayıs 2021 - 18 (2) sayısından itibaren yayın sürecinde herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başvurulan tüm makalelerde, Dergimize en az 2 atıf şartı aranmaktadır.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra başvurulan makaleler, İstatistik Editörü onayına gönderilir.
Cilt 18 - Sayı 2 - 1 May 2021
 1. Is Debt Financing a Burden or a Boost to the Growth of Small Scale Poultry Farms? Evidence From Nigeria
  Sayfalar 179 - 186
  Felix ACHOJA, Nwamaka NWOKOLO
 2. Investigating the Causes of Entrepreneurs Failure to Start-up Greenhouse Business in Isfahan Province, Iran
  Sayfalar 187 - 196
  Masoud RAMEZANI, Abdolhamid PAPZAN
 3. Bazı Pestisitlerin Faydalı Bakteriler ve Patojen Bakteriler Üzerine Bakterisidal Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 197 - 212
  Recep KOTAN, Elif TOZLU
 4. Effects of Chemical and Organic Fertilizer Treatments on Yield and Quality Traits of Industrial Tomato
  Sayfalar 213 - 221
  Ahmet TURHAN, Neşe ÖZMEN
 5. Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems
  Sayfalar 222 - 233
  Süheyla AĞIZAN, Zeki BAYRAMOĞLU
 6. Biyoçeşitlilik Gölge Fiyatının Doğal Kaynak Yönetiminde Kullanımı Üzerine: Uludağ Milli Parkı Örneği
  Sayfalar 234 - 246
  Serkan GÜRLÜK
 7. Farklı Konukçu Bitkilerden İzole Edilen Agrobacterium tumefaciens İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu
  Sayfalar 247 - 259
  Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU, Yeşim AYSAN
 8. Infrared Drying Kinetics and Color Qualities of Organic and Conventional Sweet Red Peppers
  Sayfalar 260 - 272
  Aysel ARSLAN, Yurtsever SOYSAL, Muharrem KESKİN
 9. Bioactive Properties Of Commercial Reishi Mushroom Products In Powder Form
  Sayfalar 273 - 281
  Ahmet Şükrü DEMİRCİ, Didem SÖZERİ ATİK, İbrahim PALABIYIK, Mehmet GÜLCÜ
 10. Noise Exposure Levels in Black Tea Processing Factories and Its Effects on Employees
  Sayfalar 282 - 291
  Gıyasettin ÇİÇEK, Sarp Korkut SÜMER
 11. Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Tuzlu ve Sığ Yeraltı Sularından Etkilenen Meralarda Bazı Yem Bitkilerinin Performansları
  Sayfalar 292 - 302
  Barış BAHÇECİ, Ali Fuat TARI, İdris BAHCECİ
 12. Stomatal Behaviors and Physiological Responses Affected by Iron Deficiency in Peach Plants Grafted onto Garnem and GF 677
  Sayfalar 303 - 311
  Servet ARAS, Hakan KELES, Erhan BOZKURT
 13. Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 312 - 321
  Ruziye KARAMAN, Cengiz TÜRKAY, İlknur AKGÜN
 14. Determination of Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions (GHG) of Cotton Cultivation in Turkey: A Case Study from Bismil District of Diyarbakır Province
  Sayfalar 322 - 332
  Mehmet Fırat BARAN, Osman GÖKDOĞAN, Yilmaz BAYHAN
 15. Tekirdağ İli Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türleri, Yoğunluk ve Rastlama Sıklıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 333 - 343
  Adnan KARA, Erdal ATA
 16. Biyolojik-Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri Hakkında Üretici Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 344 - 358
  Betül SAYIN, Alamettin BAYAV, Tuba BEŞEN, Meltem EMRE, Mehmet Ali ÇELİKYURT, Dilek KARAMÜRSEL, Musa KUZGUN, Şerife Gülden YILMAZ, Selda ARSLAN
 17. Determination of Germination Biology of Some Sage (Salvia ssp.) Species Under Salinity Stress
  Sayfalar 359 - 367
  Banu KADIOĞLU
 18. Siyah Alaca Süt Sığırlarında Mevsim ve Laktasyon Sırasının Sütün Bileşimi ve Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 368 - 374
  Ahmet Refik ÖNAL, Mahmut ÖZKAN, Yahya Tuncay TUNA
Hakemler İçin