Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış  makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

Derginin başlıca özellikleri

 * Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi bilime ve pratiğe katkıda bulunabilecek orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.

Her makale Editörler Kurulunun tavsiye ettiği hakemlerin görüşüne sunulmaktadır.

Mayıs 2018 (2. Sayı) sayısından itibaren kabul edilmiş olan her makale için 300 TL basım ücreti alınacaktır.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/
Kapak Resmi


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış  makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

Derginin başlıca özellikleri

 * Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi bilime ve pratiğe katkıda bulunabilecek orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.

Her makale Editörler Kurulunun tavsiye ettiği hakemlerin görüşüne sunulmaktadır.

Mayıs 2018 (2. Sayı) sayısından itibaren kabul edilmiş olan her makale için 300 TL basım ücreti alınacaktır.

Cilt 16 - Sayı 3 - 30 Eyl 2019
 1. Buğdayın Verim ve Kalite Parametrelerinin Toprağın Elektriksel İletkenliği ile İlişkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 270 - 283
  Uğur YEGÜL , Maksut Barış EMİNOĞLU , Ufuk TÜRKER
 2. Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı etmeni Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in tohumda aranması ve tohum uygulamalarının patojen gelişimine etkisinin belirlenmesi
  Sayfalar 284 - 296
  Sümer HORUZ , Şebnem TİRENG KARUT , Yeşim AYSAN
 3. Farklı Bitki Ekstraktlarının Bezelye Bakteriyel Yaprak Yanıklığına (Pseudomonas syringae pv. pisi) Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 297 - 314
  Mustafa Alparslan UMARUSMAN , Yeşim AYSAN , Menşure ÖZGÜVEN
 4. Koyun ve Koyun Eti Fiyatlarının Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 315 - 327
  Çağrı KANDEMİR , Hakan ADANACIOĞLU , Turğay TAŞKIN , Nedim KOŞUM
 5. Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 328 - 338
  Yakup Kenan KOCA , Ali DERİN , Sevinç ADİLOĞLU
 6. Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi
  Sayfalar 339 - 347
  Damla ZOBAR , Müjgan KIVAN
 7. Elma kök uru hastalığı etmeni Rhizobium radiobacter’e karşı epifit ve endofit bakteri izolatlarının antagonistik potansiyellerinin belirlenmesi
  Sayfalar 348 - 361
  Soner SOYLU , İmam Adem BOZKURT
 8. TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SERİN VE SICAK İKLİM ÇİMLERİNDE SULAMA ZAMANI PLANLAMASI
  Sayfalar 362 - 381
  Havva AYANOĞLU , Abdül Halim ORTA
 9. Başlangıç Yemine İlave Edilen Mısırın Siyah Alaca Buzağılarda Yem Tüketimi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 382 - 388
  Ekin SUCU , Emrah GÜLGÜN , Ahmet OKUMUŞ
 10. Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği
  Sayfalar 389 - 401
  Ayşe YAZLIK , Ercan ÇÖPOĞLU , Ahmet ÖZÇELİK , Barış TEMBELO , Mustafa YİĞİT , Berat ALBAYRAK , Mehmet Aydın BAYKUŞ , Volkan AYDINLI
 11. Technological Properties of Xanthan Gums Obtained from Waste Bread Using as a Carbon Source and Performance in Pudding as Model Food
  Sayfalar 402 - 411
  Demet APAYDIN , Ahmet Şükrü DEMİRCİ , İbrahim PALABIYIK , Mustafa MİRİK , Tuncay GÜMÜŞ
 12. KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 412 - 422
  Serdar GENÇ
 13. Trakya Bölgesinde Buğday Üreticilerinin Tohumluk Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Faktör Analizi Yöntemi İle Analizi
  Sayfalar 423 - 431
  Günay KELEŞ