Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Periyot Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış  makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

Derginin başlıca özellikleri

 * Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi bilime ve pratiğe katkıda bulunabilecek orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.

Her makale Editörler Kurulunun tavsiye ettiği hakemlerin görüşüne sunulmaktadır.

Mayıs 2018 (2. Sayı) sayısından itibaren kabul edilmiş olan her makale için 300 TL basım ücreti alınacaktır.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Periyot Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/
Kapak Resmi


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış  makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

Derginin başlıca özellikleri

 * Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi bilime ve pratiğe katkıda bulunabilecek orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.

Her makale Editörler Kurulunun tavsiye ettiği hakemlerin görüşüne sunulmaktadır.

Mayıs 2018 (2. Sayı) sayısından itibaren kabul edilmiş olan her makale için 300 TL basım ücreti alınacaktır.

Cilt 16 - Sayı 2 - May 2019
 1. Effects of Different Growing Media on The Yield in Tomato, Cucumber and Pepper, and on Seedling in Tomato
  Sayfalar 112 - 120
  MUHİTTİN ÇELEBİ
 2. Farklı Sıcaklık ve Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 121 - 132
  Sadık ÇAKMAKÇI, Aynur DALLAR
 3. Spinetoram’ın Börülce Tohum Böceği, Callasobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)’a Karşı Rezidüel Toksisitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 133 - 143
  Mert SULAR, Özgür SAĞLAM, Ali Arda IŞIKBER
 4. Manisa-Akhisar Yöresi Biber (Capsicum annuum) Plantasyonlarının Beslenme Durumları
  Sayfalar 144 - 155
  Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Nejat ÖZDEN
 5. Elektrik Motorunun Parametrelerinden Yararlanarak Pompa Devir Sayısının Tahmini
  Sayfalar 156 - 162
  Uğur Yegül, Okray Orel, Maksut Barış Eminoğlu, Mustafa Vatandaş
 6. The Sugar Consumption Tendencies of University Students: The Case of Tekirdağ Namık Kemal University
  Sayfalar 163 - 172
  Sema Konyalı
 7. Çilekte Rhizoctonia Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani)’ne Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkileri
  Sayfalar 173 - 180
  Mustafa Aysan, Selda Kozak özdemir, Ali ERKILIÇ
 8. Tekirdağ Koşullarında Farklı Lateral Tertip Biçimi ve Sulama Suyu Uygulamalarının Genç Ceviz Ağaçlarının Su Kullanımı ve Vejetatif Gelişme Parametrelerine Etkileri
  Sayfalar 181 - 191
  Erhan Göçmen, Tolga Erdem
 9. Edirne İlinde Depolanmış Buğday ve Un Fabrikalarında Saptanan Zararlı Böcekler Üzerine Araştırmalar
  Sayfalar 192 - 201
  Nihal Özder, Oktay Toğantimur
 10. İklim Değişikliğinin Trakya Bölgesi’nde Buğday Yetiştirilen Toprağın Nem Profiline Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 202 - 218
  Huzur Deveci, Fatih KONUKCU, Bahadır ALTÜRK
 11. Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 221 - 231
  Seda Devrim YENİGÜN, Tolga Erdem
 12. Bazı Bitki Ekstraktlarının Pseudomonas syringae pv. tomato’nun Neden olduğu Domates Bakteriyel Benek Hastalığına Antibakteriyel Etkisi
  Sayfalar 231 - 243
  Feray KARABÜYÜK, Yeşim AYSAN
 13. Identification of Propionibacterium spp. Isolated from Mihaliç Cheeses by MALDI-TOF MS
  Sayfalar 244 - 250
  Göksel Tırpancı Sivri, Ömer Öksüz
 14. Antep Fıstığında (Pistacia Vera L.) Kuru Koşullarda Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkileri
  Sayfalar 251 - 259
  Korkmaz Bellitürk, MERYEM KUZUCU, Mehmet firat Baran, Ahmet Çelik
 15. Kuzeybatı Anadolu’daki Bazı Zeytin (Olea europaea L.) Bahçelerinin Ağır Metal ve Doğal Radyonüklit İçerikleri
  Sayfalar 260 - 269
  Bihter Çolak Esetlili, Tülin Pekcan, Erol Aydoğdu, Sevim Turan, Dilek Anaç