Yazım Kuralları

MAKALE YAZIM KURALLARI

 

GENEL BİÇİM ÖZELLİKLERİ

 

Yazı Tipi                                 

Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.                                              


Sayfa Yapısı    A4 boyutlarındaki kâğıda;

    üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç)                                                

    iki yana yaslı                                               

    satır sonu tirelemesiz                                              


Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti konmalıdır.


Paragraf Yapısı                  

Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
    önce ve sonra alanı 6 pt (0,6 line)
    satır aralığı 1,5 olmalıdır.


Sayfa Sınırı                          

Yukarıdaki şablona göre hazırlanmış bir çalışma 25 sayfayı (10000 kelimeyi) aşmamalıdır.

 

BAŞVURUNUN BÖLÜMLERİ

 

Başlık                                    

Makale başlığı bold ve sayfaya ortalı olmalıdır.


Yazarlar                     

Yazar isimlerini başvuru dosyasına kesinlikle eklemeyiniz. Yazar isimleri yer alan başvurular işleme alınmaz ve iade edilir.

Yazar soyadları büyük harfle yazılmalıdır.

Yazar ünvan bilgileri yer almamalıdır. Makalenin orjinal dili İngilizceyse bu ifadeler İngilizce olmalıdır.

Yazar adres bilgileri mutlaka belirtilmelidir. (Örn; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ. Türkiye.) Makalenin orjinal dili İngilizceyse bu ifadeler İngilizce olmalıdır.

Yazar e-posta adresleri belirtilmelidir.

Yazar OrcID numaraları yer almalıdır.

 

Öz                                          

Orjinal dili Türkçe olan makalelerde öz, hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırlanmalıdır. 150-200 kelime arasında olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 

Orijinal dili Türkçe olan makaleler Genişletilmiş Özet (Extended Summary) göndermelidir. 750 kelimeyi geçmemelidir.

 

Anahtar Kelimeler            

5-8 kelime arasında olmalıdır.


Ana Metin                            

Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir.
Yöntem kısmında, eğer özgün bir model kullanılmışsa, model alt bölümü ile mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır.
Diğer çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.


Kaynakça                             

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of  American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Tablolar, Şekiller ve Ekler

 

Tablo ve Şekiller                 


Tablo ve şekil unsurları metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.


Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
      önce ve sonra alanı 0,
      satır aralığı Tek olmalıdır.

 

Ekler                                      

Her bir ek, kaynakçadan sonra ayrı sayfalarda verilmelidir.


Diğer                                      

p değerini sadece tablo dışında gösteriniz. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturmayınız. Metin içindeki p değerlerini italik olarak gösteriniz.

BAŞLIK SİSTEMİ

 

Başlık Oluşturma               


Birinci ve ikinci düzeydeki başlıkları oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır (istisna: ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılır).
Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir

Temel Başlıklar                   

Çalışmanın başlığı ve temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma) ortalı ve bold yazılır (Giriş bölümüne Giriş başlığı konulmaz).


İkinci Düzey Başlık             

Sola dayalı ve bold yazılır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılır.


Üçüncü Düzey Başlık         

Sola dayalı, 0,5 cm içerden ve bold yazılır. Sadece ilk kelime büyük harfle başlar; geri kalanlar küçük harfle devam eder. Sonuna nokta konur ve paragraf başlığın hizasından devam eder. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.


Dördüncü Düzey Başlık    

Sola dayalı, 0,5 cm içerden, bold ve italik yazılır. Sadece ilk kelime büyük harfle başlar; geri kalanlar küçük harfle devam eder. Sonuna nokta konur ve paragraf başlığın hizasından devam eder. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.


Beşinci Düzey Başlık        

Sola dayalı, 0,5 cm içerden ve italik yazılır. Sadece ilk kelime büyük harfle başlar; geri kalanlar küçük harfle  devam eder. Sonuna nokta konur ve paragraf başlığın hizasından devam eder. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.


Tablo ve Şekil Başlıkları 

Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1., Şekil 1. gibi) bold biçimde kullanılır.
Tablo ve şekil başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük ve başlık italik olarak yazılır.

 

DİĞER KONULAR

Vurgu

Metinde kalın(bold) ifadeler kullanmayınız.

Vurgu “” veya italik kullanılarak yapılmalıdır.

 

Madde imleri

1,2,3... ifadeleri yerine (i), (ii)… tercih edilmelidir.

Doğrudan Yapılan Alıntılar

Doğrudan alıntılar 9 punto ile girintili olarak yazılır. Ayrı bir paragrafta italik olarak değil, “” içinde yazılmalıdır.