Amaç

Ziraat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışanlarla akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı, farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için ortam sağlamayı ve bu çalışmalarını okuyucuları ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Dergi; Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Sulama Ve Drenaj, Hayvan Bilimleri, Gıda Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği ve Toprak Bilimi gibi tarım ile ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır.