Makaleler


M. KAPLAN
Diyarbakır İli Kiraz Ağaçlarında Bulunan Zararlı ve Faydalı böcek Türleri ile Bazı Önemli Zararlı Türlerin Doğada Görülme Zamanı, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
M. KAPLAN
Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zararlı Böcek Türleri, Yayılışları ve Yoğunlukları, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. KAPLAN
Determination of distribution, emergence period, population fluctuation and infestation rate of cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) in cherry orchards of Mardin province, Eurasian Journal of Forest Science, (2019)
M. Kaplan
Elazığ İli Kiraz Üretim Alanlarında Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi L.) (Diptera:Tephritidae)'nin Yayılışı, Doğaya Çıkış Zamanı, Popülasyon Gelişimi Ve Bulaşıklık Oranını Belirlenmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
M. KAPLAN, E. BAYHAN
Mardin ili bağ alanlarındaki Thysanoptera (thrips) türlerinin popülasyon değişimlerinin belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, (2018)
İ. ALASERHAT, M. KAPLAN
Ovacık (Tunceli) ilçesindeki Akasyalarda (Robinia spp.) bulunan zararlı ve faydalı böcek türleri, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2018)
S. ÖLMEZ BAYHAN, M. KAPLAN, E. BAYHAN
AGROMYZID (DIPTERA) SPECIES AND THEIR PARASITOIDS IN BATMAN PROVINCE, TURKEY, Middle East Journal of Science, (2017)
M. KAPLAN, E. BAYHAN
Mardin ili bağ alanlarında zararlı Thrips türleri ile mücadele olanaklarının belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, (2017)
M. KAPLAN, T. DANIŞMAN, İ. ALASERHAT, İ. ÖZGEN
Mardin ili zeytin bahçelerindeki örümcek (Araneae) türlerinin belirlenmesi, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2017)
M. KAPLAN
Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
M. KAPLAN, E. BAYHAN
Mardin İli bağ alanlarındaki örümcek (Araneae) türlerinin belirlenmesi, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2016)
M. KAPLAN, E. BAYHAN, E. ATAKAN
Mardin ili bağ alanlarındaki Thysanoptera türleri, mevsimsel yoğunlukları ve yayılış alanlarının belirlenmesi, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2016)
M. KAPLAN, İ. ÖZGENÇ, M. KILIÇ
Mazıdağı İlçesi (Mardin) Bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin Ergin Popülasyon Değişimi ve Salkım Bulaşıklığının Belirlenmesi, Meyve Bilimi, (2016)
M. KAPLAN, A. YÜCEL
Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Zararlı Böcek ve Akar Türleri, Meyve Bilimi, (2014)