Bitki Koruma Bülteni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |


Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır. Bülten, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları konularında yapılan biyolojik, ekolojik, fizyolojik, epidemiyolojik, taksonomik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsar. Ayrıca dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları konularında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre yapılan dergi, açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short comunication, first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png

Bitki Koruma Bülteni

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi


Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır. Bülten, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları konularında yapılan biyolojik, ekolojik, fizyolojik, epidemiyolojik, taksonomik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsar. Ayrıca dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları konularında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre yapılan dergi, açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short comunication, first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png

Cilt 60 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. Diyarbakır ilinde yetişen badem ağaçlarında sorun olan kök çürüklüğü ve solgunluk hastalık etmenlerinin karakterizasyonu ve yaygınlığı
  Sayfalar 3 - 10
  Zekiye Ceren AKTAN , Soner SOYLU , Osman ÇİFTÇİ , Şahimerdan TÜRKÖLMEZ
 2. Adana ekolojik koşullarında Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Phyllocoptidae)’nın popülasyon gelişmesi
  Sayfalar 11 - 16
  Serdar SATAR , Gülsevim TİRİNG , Dindar İŞPINAR , Miraç YAYLA
 3. Distribution, host plants and natural enemies of Aleyrodes proletella L. (Hemiptera: Aleyrodidae) on collard (Brassica oleracea L. var. acephala) in Düzce province of Turkey
  Sayfalar 17 - 24
  Abdurrahman Sami KOCA , Halil KÜTÜK
 4. Bazı havuç çeşitlerinin kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp. Goeldi, 1982) karşı reaksiyonu
  Sayfalar 25 - 30
  Emre EVLİCE , Fatma Dolunay ERDOĞUŞ , Gökhan YATKIN
 5. Erzincan ili bağ alanlarında fitoplazma hastalıklarının ve olası vektör böcek türlerinin tespiti
  Sayfalar 31 - 39
  Yılmaz KARABIÇAK , İsmail ALASERHAT , Şenol ALTUNDAĞ , İşıl ÖZDEMİR , Emine Demir ÖZDEN
 6. Overexpression of cytochrome P450 genes in Aphis gossypii (Glover) in the cotton fields of the Çukurova region, Turkey
  Sayfalar 41 - 47
  Selçuk ULUSOY
 7. Serological and molecular detection of Leek yellow stripe virus infecting onion (Allium cepa L.) and leek (Allium ampeloprasum L.) in Ankara, Turkey
  Sayfalar 49 - 56
  Adyatma İrawan SANTOSA , Filiz ERTUNÇ
 8. Screening of some plant pathogenic fungi for the presence of dsRNA mycoviruses
  Sayfalar 57 - 62
  Sahra HOSSEİNALİZADEH , Ömer ERİNCİK , Serap AÇIKGÖZ
 9. Türkiye çim alanlarındaki ak üçgüllerdeki (Trifolium repens L.) fungusların belirlenmesi ve patojenisite çalışmaları
  Sayfalar 63 - 69
  Filiz ÜNAL , Senem TÜLEK , Mesrur Ümit BİNGÖL , Ömer ÖZTÜRK , Yeşim EĞERCİ , İlker KURBETLİ , Sirel CANPOLAT , Kamil SARPKAYA , Abdullah ÜNLÜ , Fatma Sara DOLAR
 10. Doğu Akdeniz Bölgesinde badem ağaçlarında görülen bazı virüs hastalıklarının saptanması ve karakterizasyonu
  Sayfalar 71 - 84
  Mahmut YEGÜL , Saadettin BALOĞLU
 11. Chemical composition of Achillea millefolium L. (Asteraceae) essential oil and insecticidal effect against Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) and Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae)
  Sayfalar 85 - 93
  Mustafa ALKAN
Dizinler