Bitki Koruma Bülteni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |


Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır. Bülten, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları konularında yapılan biyolojik, ekolojik, fizyolojik, epidemiyolojik, taksonomik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsar. Ayrıca dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları konularında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre yapılan dergi, açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short comunication, first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png

Bitki Koruma Bülteni

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi


Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır. Bülten, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları konularında yapılan biyolojik, ekolojik, fizyolojik, epidemiyolojik, taksonomik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsar. Ayrıca dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları konularında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre yapılan dergi, açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short comunication, first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png

Cilt 60 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Determination of the pathotypes of Rhynchosporium commune (Zaffarona, McDonald & Linde) in some regions of Turkey
  Sayfalar 5 - 14
  Mohammad Reza AZAMPARSA , Aziz KARAKAYA
 2. Genetic diversity of pear cultivars using SSR markers and their reactions to pear rust (Gymnosporangium fuscum)
  Sayfalar 15 - 24
  Suat KAYMAK , Hasan PİNAR
 3. Turunçgil Antraknoz Etmeni Colletotrichum gloeosporioides’in LAMP (Loop-Mediated İsothermal Amplification) Tekniği Kullanılarak Hızlı Tanısı
  Sayfalar 25 - 32
  Aysun UYSAL , Şener KURT
 4. Distribution of Septoria tritici blotch disease agent Zymoseptoria tritici mating type idiomorphs in Turkey
  Sayfalar 33 - 38
  Zemran MUSTAFA
 5. A pest that could be posing a threat to mulberry production of Turkey: Glyphodes pyloalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)
  Sayfalar 39 - 45
  Gürsel ÇETİN , Pinar HEPHIZLI GÖKSEL, Mustafa ÖZDEMİR , Yilmaz BOZ
 6. Siirt ili Antep fıstığı (Siirt çeşidi) bahçelerinde Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae)’nın popülasyon gelişmesi
  Sayfalar 47 - 56
  Halil DİLMEN , Mehmet Salih ÖZGÖKÇE
 7. Nohutta sorun olan Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı bazı nohut çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi
  Sayfalar 57 - 64
  Gürkan BAŞBAĞCI , Sara DOLAR
 8. Serological and molecular detection of Cauliflower mosaic virus and its vectors infecting cold-season vegetables in Ankara province
  Sayfalar 64 - 71
  Ahmad HEKMAT KASHTİBAN , Filiz ERTUNÇ
 9. Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) popülasyonlarında nikotinik asetilkolin reseptör genlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 73 - 80
  Gül SATAR , Mehmet Rifat ULUSOY
 10. Determination of The Efficacy of Some Herbicides on the Weeds in Safflower
  Sayfalar 81 - 87
  İ̇stem BUDAK , Ahmet Tansel SERİM , Ünal ASAV
 11. Determination of the effectiveness of different spraying programs against powdery mildew (Erysiphe necator Schw.)
  Sayfalar 89 - 93
  Duygu MERMER DOĞU , Damla ZOBAR
Dizinler