Yayın İlkeleri

BİTKİ KORUMA BÜLTENİ YAYIN İLKELERİ

 1. Yayınlanan eserlere ait tüm sorumluluk yazarlarına aittir.
 2. Bitki Koruma Bülteni'nde yayınlanan makaleler için baskı ücreti alınmamaktadır.
 3. Değerlendirme sürecine dahil edilen makaleler konu editörü ve belirlenen hakemler tarafından incelenip, onların önerileri doğrultusunda yazarları tarafından düzeltildikten sonra yayınlanır.
 4. Bitki Koruma Bülteni'nde kör hakemlik değerlendirme süreci izlenmektedir.
 5. Sisteme yüklenen makale “Yazarlar için” sekmesinde yer alan “Makale taslağı”na göre hazırlanmalı, sisteme “Makale giriş sayfası” ve tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanan “Bitki Koruma Bülteni Telif Hakkı Devir Formu” ile birlikte yüklenmelidir.
 6. Bitki Koruma Bülteni'nde yayınlanması istenilen eserler için makale başvurusu DERGİPARK sistemi (http://dergipark.gov.tr/bitkorb) üzerinden yapılmalıdır.
 7. Lisansüstü tezler veya TÜBİTAK, DPT, TAGEM, BAP gibi çeşitli kurumlarca desteklenen projelerin sonuçlarından kısımlar içeren eserler ilgililerinden gerekli izinler alındıktan sonra yayına hazırlanmalı, bu durum teşekkür kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 8. Bitki Koruma Bülteni'ne gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış veya aynı zamanda başka bir yayın organında değerlendirme aşamasında olmamalıdır.
 9. Bitki Koruma Bülteni'nde tek yıllık ve tek bir bahçe veya tarlada gerçekleştirilmiş biyolojik gözlemler, Türkiye için tek bir türe ait ilk kayıtları bildirilen kısa biyolojik notlar gibi eserler kabul edilmemektedir.
 10. Bitki Koruma Bülteni’nin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Makalelerde İngilizce ve Türkçe özetin bulunması zorunludur.
 11. Bitki Koruma Bülteni bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında yapılan taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik ve epidemiyolojik çalışmaların ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaların yanı sıra, zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları ilgili araştırmaları yayınlamaktadır.