Yazarlar İçin

Bitki Koruma Bültenine makale göndermek isteyen yazarlar aşağıdaki örnek kapak sayfasını ve makale şablonunu kullanmalıdırlar. 

        1. Makale giriş sayfası

      2. Makale taslağı

        3. Telif hakkı devir formu

        4. Benzerlik raporu

        5. Çıkar Çakışması ve Hakem Önerileri Formu