Yazım Kuralları

Bitki Koruma Bülteni'nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler "Yazarlar İçin" sekemesinde yer alan "Makale Taslağı"na göre hazırlanmalıdır. Basıma kabul edilen makalelerin mizanpajı dergimizce yapılmaktadır.