ISSN: 1300-5413
e-ISSN: 2667-467X
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.

Dergimiz hakemli (çift kör) bir dergidir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde kayıt, yayın değerlendirme ve/veya basım ücretsizdir.

Bu dergi, TR-Dizin, CAB International (CABI),  Index Copernicus, Chemical Abstract Service (CAS), Scientific Indexing Services (SIS), Bielefeld Akademik Arama Motoru (BASE), SOBIAD ve JournalTOC'lar, Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Dergimize başvurmak istiyorsanız, "Dergi Hakkında" sayfasındaki dergi yayınlama ilkelerini ve etik kurallarını gözden geçirmenizi öneririz. Yazarlar dergiye makale göndermeden önce kayıt olmalıdır. Kayıt olduktan sonra, 5 haneli gönderi işlemine Giriş bağlantısını kullanarak başlatabilirsiniz. Okuyucuların yayın bildirim hizmetine kaydolmaları önerilir. Bu, dergi ana sayfasının üst kısmındaki Kayıt bağlantısından yapılabilir. Bu hizmete kaydolan okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇERİK sayfası e-posta ile gönderilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerinin bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonlarına eklemelerini öneririz.

17232


2022 - Cilt: 27 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Diyarbakır İli Kulp İlçesi Koşullarında İpekböceği Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Kimi Çevre Faktörlerinin Koza Kalite Özelliklerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Dengesiz Veri Kümelerinin Sınıflandırılmasında Poligon Alan Metriğinin Sınıflandırıcı Performans Değerlendirilmesi İçin Kullanılması

Araştırma Makalesi

Fuzzy Based Tool Wear Monitoring of the CNC Milling Machine

Araştırma Makalesi

SiO2/ZrO2 Nano Partikül Katkılı Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin ve Mikroyapılarının Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Singüler Pertürbe Özellikli Kuasilineer Gecikmeli Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri

Araştırma Makalesi

Benders Decomposition Algorithm for Solving the Type-II Simple Assembly Line Balancing Problem with Zoning Restrictions

Araştırma Makalesi

Rizobakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Cevap Yüzey Yöntemi Kullanılarak Eosin Sarısının Renksizleştirilmesi için Aloe Vera Destekli Gümüş Katalizörün Araştırılması

Araştırma Makalesi

Physical, Chemical and Bioactive Properties of Four Different Pears (Pyrus communis L.) Varieties Grown in Turkey

Araştırma Makalesi

Sismik Taban İzolatörlü Yapıların Yakın ve Uzak Fay Depremleri Altındaki Davranışlarının Dalgacık Dönüşümü ile İncelenmesi

Araştırma Makalesi

The influences of ultrasound times and amplitudes on the particle size and emulsifying properties of whey protein concentrate

Araştırma Makalesi

Ekmeklik Buğdaya Salisilik Asit Uygulamasının Çimlenme Döneminde Kuraklık Stresine Etkisinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Akın ve Taşkonak Köyleri (Van) Çevresinde Yüzeyleyen Orta-Geç Miyosen Yaşlı Killi Kayaçların Mineralojik Özellikleri ve Paleoiklimsel İpuçları

Araştırma Makalesi

Zilan Jeotermal Alanının (Erciş-Van) Jeolojisi ve Aktif Tektonik Özellikleri

Araştırma Makalesi

Bisfenol F’nin Rat Pankreası Üzerindeki Toksik Etkileri

Araştırma Makalesi

Van Gölü’nde Sintine Suyu Kaynaklı Kirliliğin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Structural, Optical and Morphological Properties of Ag Doped CuO Thin Films Produced by Spin Coating Method

Creative Commons

17232