ISSN: 1300-5413
e-ISSN: 2667-467X
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.

Dergimiz hakemli (çift kör) bir dergidir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde kayıt, yayın değerlendirme ve/veya basım ücretsizdir.

Bu dergi,

TR-Dizin

https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi-listesi?q=Y%C3%BCz%C3%BCnc%C3%BC+Y%C4%B1l+%C3%9Cniversitesi+Fen+Bilimleri+Enstit%C3%BCs%C3%BC+Dergisi&order=title-ASC&page=1&limit=20

Index Copernicus

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65492&lang=pl

SIS

https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=6871

BASE

https://www.base-search.net/  

SOBIAD

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=0&magazinename=Y%C3%BCz%C3%BCnc%C3%BC+Y%C4%B1l+%C3%9Cniversitesi+Fen+Bilimleri+Enstit%C3%BCs%C3%BC+Dergisi

Google Scholar

https://scholar.google.com/schhp?hl=tr&as_sdt=0,5

tarafından taranmaktadır.


Dergimize başvurmak istiyorsanız, "Dergi Hakkında" sayfasındaki dergi yayınlama ilkelerini ve etik kurallarını gözden geçirmenizi öneririz. Yazarlar dergiye makale göndermeden önce kayıt olmalıdır. Kayıt olduktan sonra, 5 haneli gönderi işlemine Giriş bağlantısını kullanarak başlatabilirsiniz. Okuyucuların yayın bildirim hizmetine kaydolmaları önerilir. Bu, dergi ana sayfasının üst kısmındaki Kayıt bağlantısından yapılabilir. Bu hizmete kaydolan okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇERİK sayfası e-posta ile gönderilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerinin bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonlarına eklemelerini öneririz.

17232


2022 - Cilt: 27 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerindeki Kalite ve Bazı Teknolojik Özelliklerinin Tespit Edilmesi

Araştırma Makalesi

A Generalization of G-Nilpotent Units in Commutative Group Rings to Direct Product Groups

Araştırma Makalesi

Kentsel Yeşil Alanların Planlamasında Kullanılan Konumsal Analiz Yöntemleri ve Kullanım Olanakları

Araştırma Makalesi

Performance and Harmonic Analysis of a Three-Phase Induction Motor with Various Coil Pitch Configurations

Araştırma Makalesi

Bizmut Tabanlı Bazı Alaşımların Radyasyon Zırhlama Kapasitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

An Excel-based Calculator for Measuring Bacterial Concentration

Araştırma Makalesi

Optical and Morphological Properties of Cu2FeSnS4 Chalcogenide Films

Araştırma Makalesi

Transmitting The Chaotic Masked Audio Signal From A Single Channel

Araştırma Makalesi

Theoretical Investigation of Some Synthesized 3-arylamino-5-[2-(substituted 1-imidazolyl) ethyl]-1, 2, 4-triazole Derivatives

Araştırma Makalesi

Effect of Different Drying Processes on Bioactive Components and Antidiabetic Properties of Pomegranate Press Wastes

Araştırma Makalesi

Güneş Enerjisi Kullanılarak Bir Villanın Elektrik İhtiyacının Karşılanması

Derleme

Van Gölü Havzası ve Civarının Depremselliğine Genel Bir Bakış

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Hayvansal Gübre Kaynaklı Biyogazdan Üretilebilecek Elektrik Enerjisinin Bölgesel Analizi

Araştırma Makalesi

Kastamonu İli için Hava ve Toprak Kaynaklı Isı Pompası Kullanımının Enerji ve Ekserji Analizi

Araştırma Makalesi

Effects of Centrifugation at Different Levels of Freeze-Thawed Blood on DNA Isolation

Araştırma Makalesi

Sazan Balığı (Cyprinus carpio)’nın Yaş Tayininde Bütün ve Kesit Otolit Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Astragalus Gummifer (Günizer)’in Toprak Üstü Kısımlarının Liyofilize Su Ekstresi Antioksidan Aktivitesi

Araştırma Makalesi

Agelena orientalis (Araneae: Agelenidae: Ageleninae) Huni Ağ Örümceğinin Ağ Yapısı ve Örü Aygıtının Morfolojisi

Araştırma Makalesi

WHAM Ha Verileri Kullanılarak NGC7822 (Sh2-171) HII Bölgesinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Investigation of Callipyge Gene Polymorphism in Sheep Breed

Araştırma Makalesi

A Study on the Non-selfadjoint Schrödinger Operator with Negative Density Function

Araştırma Makalesi

Yeşil Cevizlerden Ultrason Destekli Ekstraksiyon Yöntemiyle Fenolik Bileşiklerin Eldesi

Araştırma Makalesi

Türkiye'de 1931 ve 2017 Yılları Arasında Yetiştirilen Ticari Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Embriyo Kararması Taraması ve Embriyo Kararmasının Bin Dane Ağırlığına Etkisi

Araştırma Makalesi

Mann Kendall, Spearman Rho ve Yenilikçi Şen Yöntemlerinin Meteorolojik Veriler Kullanılarak Karşılaştırılması: Batman Bölgesi Örneği

Derleme

Balık yağında emülsiyon ve enkapsülasyon uygulamaları

Araştırma Makalesi

Use of Pd complex bearing 2-(thiophen-2-yl)1H-benzimidazole ligand as catalyst in reduction / degradation of multiple mixtures containing 4-NP, RhB and MB organic pollutants

Araştırma Makalesi

A First Countable T1 Topology as related to Statistical Metric Spaces

Araştırma Makalesi

Yapraktan Yapılan Amino Asit Uygulamalarının Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Verim ve Kalitesine Etkileri

Araştırma Makalesi

DP1200 Çeliği Lazer Kaynak İşleminde Proses Parametrelerinin Mekanik ve Geometrik Özelliklere Etkisinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Tahmini ve Optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Tek Yıllık Yabani Nohut Genotiplerinin Agronomik ve Morfolojik Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Van İli Evsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki Atıksu Karakteristiğinin ve Çıkış suyu Kalitesinin Mevsimsel Olarak Değerlendirilmesi, Edremit-Gevaş Örneği

Araştırma Makalesi

Approximation Properties of a Class of Kantorovich Type Operators Associated with the Charlier Polynomials

Araştırma Makalesi

A Block Conjugate Gradient Method for Quaternion Linear Systems

Araştırma Makalesi

DC01 Çeliğinin Sertliğine NDK Parametrelerinin Etkisinin Çoklu Regresyon Analiziyle İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Magnetron Sputtering ile Ti6AL4V Üzerindeki Gümüş Kaplamaların Korozyon ve Antibakteriyel Özelliklerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Investigation of structural, elastic, and piezoelectric properties of NbSbO4 crystal

Creative Commons

17232