ISSN: 1300-5413
e-ISSN: 2667-467X
Başlangıç: 1995
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

tarafından yayımlanan dergimiz hakemli (çift kör) bir dergidir.

Dergiye kayıt, yayın değerlendirme ve/veya basım ücretsizdir.

Bu dergi,

TR-Dizin

https://search.trdizin.gov.tr/tr/journal/detail/328/yuzuncu-yil-universitesi-fen-bilimleri-enstitusu-dergisi

Index Copernicus

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65492&lang=pl

SIS

https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=6871

BASE

https://www.base-search.net/  

CABI

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=Y%C3%BCz%C3%BCnc%C3%BC%20Y%C4%B1l%20%C3%9Cniversitesi%20Fen%20Bilimleri%20Enstit%C3%BCs%C3%BC%20Dergisi

CAS

https://cassi.cas.org/publication.jsp?P=eCQtRPJo9AQyz133K_ll3zLPXfcr-WXfGnKb_LxVqLXYwBpsYZXZNneodmAKO1XO3rxFXrBomCvcRKcLbLhWasDR7f4e9z7XWz-Yp3Mp68u2vK_m5Dc2FeLMc6wiCNmE16kivYs14Icyz133K_ll3zLPXfcr-WXfcORL6bwBa70yz133K_ll3zLPXfcr-WXfVsM0vSduyRiKEGxCVBfP4w 

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=jaJVaukAAAAJ&hl=tr

tarafından taranmaktadır.


Dergimize başvurmak istiyorsanız, "Dergi Hakkında" sayfasındaki dergi yayınlama ilkelerini ve etik kurallarını gözden geçirmenizi öneririz. Yazarlar dergiye makale göndermeden önce kayıt olmalıdır. Kayıt olduktan sonra, 5 haneli gönderi işlemine Giriş bağlantısını kullanarak başlatabilirsiniz. Okuyucuların yayın bildirim hizmetine kaydolmaları önerilir. Bu, dergi ana sayfasının üst kısmındaki Kayıt bağlantısından yapılabilir. Bu hizmete kaydolan okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇERİK sayfası e-posta ile gönderilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerinin bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonlarına eklemelerini öneririz.

17232


2023 - Cilt: 28 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. A Block Conjugate Gradient Method for Quaternion Linear

Araştırma Makalesi

Extraction and Characterization of Linden Tree Seed Oil Grown in Malatya with Different Solvents

Araştırma Makalesi

Homogeneity and Change Point Detection Analysis of Seasonal and Annual Precipitation and Temperature Series Van, Türkiye

Araştırma Makalesi

Co-60 Gama Işınlamasının Fluxgate Sensör Nüveleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Adult Population Dynamics of the European Grapevine Moth [Lobesia botrana Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae)] in Midyat Vineyards

Derleme

BCL-2 Protein Ailesi

Araştırma Makalesi

Alkali Göllerden Elde Edilen Trona Madeninden Soda külü Üretimi: Van ve Arin Gölü Örnekleri, Van Gölü Havzası, Türkiye

Araştırma Makalesi

Farklı Nanoakışkanlar Kullanılan Isı Borularında Termal Verimi Etkileyen Parametrelerin Taguchi Yöntemi ile Optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Kedikulağı (Ophrys sphegodes subsp. mammosa, Orchidaceae) Yumrularındaki Fenollerin Tespiti

Araştırma Makalesi

Mekanik Alaşımlama ile Sentezlenen Eş-molar Fe-Si-Cu/Nb (at.%) Nanokristallerinin Yapısal, Morfolojik ve Manyetik Özelliklerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Sirken (Chenopodium album L.) Bitkisini Silolamanın Silaj Kalitesi, In-vitro Sindirilebilirlik ve Enerji İçerikleri ile Nispi Yem Değerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Uçak Kanadı Tasarımı, Analizi ve Yapı Elemanlarının Topoloji Optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Al 2024 Alaşımı Üzerine Mikro Ark Oksidasyon Yöntemiyle B4C İlaveli Kompozit Kaplamaların Büyütülmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Meydana Gelen Trafik Kazalarının Yıllara ve Kazaya Sebebiyet Veren Kusurlara Göre Analizi

Araştırma Makalesi

Şırnak İli Silopi İlçesinin Bazı Toprak Özellikleri ve Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

LMI Approach for Asymptotical Stability of Riemann–Liouville Nonlinear Fractional Neutral Systems with Time-Varying Delays

Araştırma Makalesi

Bazı Fermente Ürünlerin Gastrointestinal Sindirim Koşulları Öncesi ve Sonrası Laktik Asit Bakteri Miktarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Prediction of Financial Time Series with Deep Learning Algorithms

Araştırma Makalesi

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi)'nde Dağılım Gösteren Hamsi Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) Populasyonunun Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkisi

Araştırma Makalesi

Influences on to Nutrient Uptake of Lead, Chromium and Cadmium Toxicity in Switchgrass (Panicum virgatum L.) Plant and Linear Regression Analyses

Araştırma Makalesi

A Clustering-based Approach for Maintenance Prioritization of Medical Devices in a New Hospital

Araştırma Makalesi

Mardin İlinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kuru Şartlarda Mikro ve Makro Element İçeriklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Antropojenik Etkiler ve İklim Değişikliği Baskısı Altında Sulak Alanlar: Van Kalesi ve Çevresi Doğal Sit Alanı Örneği

Araştırma Makalesi

Green Synthesis and Characterization of Fe2O3 Nanoparticles

Araştırma Makalesi

Van Topraklarından İzole Edilen Colpoda (Ciliophora, Colpodea) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Moleküler Filogenetik Araştırmalar

Araştırma Makalesi

Physical Properties of Piezoelectric Zr3GeO8 Crystal

Araştırma Makalesi

Comparative Determination of Microbial Air Quality of Radiology Room and Patient Waiting Room of a Full-Fledged Hospital in Aydın Province

Araştırma Makalesi

Kültürel Mirasın Yeniden Kullanımında Çevresel ve İşlevsel Performansın Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi: Hamamlı Konak Örneği

Araştırma Makalesi

Kalabak Tepe Kireçtaşlarının Taşıma Gücünün Farklı Analiz Yöntemleri ile Araştırılması

Araştırma Makalesi

Piperlongumine Increases Doxorubicin Mediated Cell Death of HeLa Cells via PTEN

Araştırma Makalesi

Synthesis and Characterization of Stannic Oxide (SnO2) Thin Film

Araştırma Makalesi

Metal Nanopartikül Temelli Elekrokatalizör Sentezi ve Elektrokimyasal Hidrojen Peroksit Sensörü

Araştırma Makalesi

Crambe Orientalis Bitkisinin Metal Destekli MCM-41 Katalizörü Varlığında Pirolizi: Sıvı Ürün Bileşimine Katalizör Oranının Etkisi

Araştırma Makalesi

Setting Time, Compressive Strength and Photon Attenuation Properties of Cement Mortars Produced with Nano-SiO2

Araştırma Makalesi

AZ91 Mg Alaşımı Üzerine Soğuk Sprey Metodu ile Al Kaplamaların Büyütülmesi

Araştırma Makalesi

Van Kanalizasyon Boru Hatlarının Deprem performansının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

CFD Simülasyonlarında Ağ Yakınsama İndeksi ve Richardson Ektrapolasyonun Uygulaması: DrivAer

Araştırma Makalesi

Theoretical Investigation of the Chemical Reactivity of Acrylic Acid Molecules: A DFT Study with UV-Vis, NMR, and FT-IR Spectroscopy Using STO-3G Basis Set

Araştırma Makalesi

Preconcentration of Cu2+, Cr3+, Co2+, and Ni2+ by solid-phase extraction using a recently developed mixed-mode sorbent

Araştırma Makalesi

Bazı Ticari Lipazların Polietilenimin ile Kompleks Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Farklı Tahıl Çeşitlerinden Endüstriyel Olarak Üretilmiş Bozaların Antioksidan Aktivite Değerleri ve Besin Element İçeriklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

C^2 de Rasyonel Cebirsel Eğrilerin İzometri ve Simetrilerinin Hesaplanması

Araştırma Makalesi

Gegenbauer Parameter Effect on Gegenbauer Wavelet Solutions of Lane-Emden Equations

Araştırma Makalesi

TiC-C İle Kaplanan AISI 1040 Çelik Yüzeyinin Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Ağalarda Merkezilik Ölçütleri Kullanılarak Makine Öğrenmesi İle Etkili Bireylerin Tespiti

Creative Commons

17232