ISSN: 2146-4693
e-ISSN: 2458-9330
Başlangıç: 2012
Yayımcı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜFED), Dicle Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanan bilimsel, elmas açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin sayıları her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergide mühendislik, mimarlık, temel bilimler ve ziraat konularında araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanan orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayımlanmaktadır. Önerilen makalelerin ortalama hakem değerlendirme süreci üç ay sürmektedir. 

Makalelerin kabulü, değerlendirilmesi ve yayımlanması sürecinde yazarlardan ya da kurumlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


2023 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

HAZRO İLÇESİ (DİYARBAKIR) BAĞ ALANLARINDAKİ FAYDALI BÖCEK VE AKAR TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma Yöntemiyle 2018 Türk Çelik Tasarım Yönetmeliğine Göre Optimum Tasarımı

Araştırma Makalesi

Dicle Havzasında Yağış ve Akışların Alternatif Yöntemlerle Modellenmesi

Araştırma Makalesi

Kentiçi Yollarda Yüzeysel Yağmur Suyu Drenajı İçin Performans Analizi: Diyarbakır Örneği


DUFED is indexed/abstracted/enlisted in

Google Scholar | CABI - CAB Abstracts and Global Health | CAS Chemical Abstracts Service | ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources | Index Copernicus | CiteFactor Academic Scientific Journals | BASE Bielefeld Academic Search Engine | Open AIRE | IJIFACTOR | ASOS Index | Paperity Open Science Aggregated | I2OR International Institute of Organized Research | SJIF Scientific Journal Impact Factor | Advanced Science Index | DRJI Directory of Research Journals Indexing | SOBİAD | AcarIndex | SIS Scientific Indexing Services | Crossref | Harman Türkiye Akademik Arşivi | AccessOn | Dimensions | Wizdom | OUCI The Open Ukrainian Citation Index | WorldCat | Scilit | ASCI Asian Science Citation Index

  cc.logo.large.png       Creative Commons License

28576
DUFED is a diamond open-access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. In addition, authors are not charged article processing fees or publication fees - no fees whatsoever. Importantly, authors retain the copyright of their work and allow it to be shared and reused, provided that it is correctly cited.

1024px-DOI_logo.svg.png https://doi.org/10.55007/dufed.xxxxxxx