Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-4693 | e-ISSN 2458-9330 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed


Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜFED), Dicle Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan, bilimsel, açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergide mühendislik, mimarlık, temel bilimler ve ziraat mühendisliği konularında araştırma ve yayın etik kurallarına uygun olarak hazırlanan orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlanmaktadır.

Makalelerin kabulü, değerlendirilmesi ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası hakemli bir dergi olan DÜFED; Asos Index ve Google Scholar dizinlerinde taranmaktadır. 

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-4693 | e-ISSN 2458-9330 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed
Kapak Resmi


Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜFED), Dicle Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan, bilimsel, açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergide mühendislik, mimarlık, temel bilimler ve ziraat mühendisliği konularında araştırma ve yayın etik kurallarına uygun olarak hazırlanan orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlanmaktadır.

Makalelerin kabulü, değerlendirilmesi ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası hakemli bir dergi olan DÜFED; Asos Index ve Google Scholar dizinlerinde taranmaktadır.