Editör
Ad: Prof. Dr. Ayhan BEKLEYEN
E-posta: ayhan.bekleyen@gmail.com
Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Mesut HÜSEYİNOĞLU
E-posta: mesuthuseyinoglu@dicle.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Latife ÖLKER
E-posta: fbedergi@dicle.edu.tr