Dergi Sahibi

Prof. Dr. Neslihan DALKILIÇ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü V.
Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
nesdalkilic@gmail.com / neslidal@dicle.edu.tr

Baş Editör

Prof. Dr. Ayhan BEKLEYEN
Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
ayhan.bekleyen@gmail.com / bekleyen@dicle.edu.tr


Baş Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mesut HÜSEYİNOĞLU
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, mesuth@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Hüseyin ACAR
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, hacar@dicle.edu.tr


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye, senguloymen@beykent.edu.tr
Prof. Dr. Jamal M. KHATIB
Beyrut Arap Üniversitesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü, Beyrut, Lübnan, j.khatib@bau.edu.lb
Prof. Dr. Aysu AKALIN
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye, aysuakalin@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Akın BAYSAL
Dicle Üniversitesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, akinb@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Yeliz PEKBEY
Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye, yeliz.pekbey@ege.edu.tr
Doç. Dr. Özlem TONÇER
Dicle Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, toncer@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Muzaffer DENLİ
Dicle Üniversitesi, Zootekni Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, denlim@dicle.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL
Uludağ Üniversitesi, Matematik Bölümü, Bursa, Türkiye, cangul@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Zekai ŞEN
İstanbul Medipol Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, zsen@medipol.edu.tr
Dr. Mohd Sayuti BIN AB KARIM
Malaya Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kuala Lumpur, Malezya, mdsayuti@um.edu.my
Prof. Dr. Leyla Sezen TANSI
Çukurova Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, Türkiye, lsezen@cu.edu.tr
Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK
Dicle Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, toprakzf@dicle.edu.tr
Prof. Dr. D. Türkan KEJANLI
Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, turkanak@dicle.edu.tr
Prof. Dr. Kadir TURAN
Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, kturan@dicle.edu.tr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye, senguloymen@beykent.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL
Uludağ Üniversitesi, Matematik Bölümü, Bursa, Türkiye, cangul@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Zekai ŞEN
İstanbul Medipol Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, zsen@medipol.edu.tr
Prof. Dr. Aysu AKALIN
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye, aysuakalin@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Abbas GÜNGÖRDÜ
İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye, abbas.gungordu@inonu.edu.tr
Prof. Dr. Yeliz PEKBEY
Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye, yeliz.pekbey@ege.edu.tr
Prof. Dr. Naki ÇOLAK
Hitit Üniversitesi, Kimya Bölümü, Çorum, Türkiye, nakicolak@hitit.edu.tr
Prof. Dr. Hikmet GEÇKİL
İnönü Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Malatya, Türkiye, hikmet.geckil@inonu.edu.tr
Prof. Dr. Ali SABIR
Selçuk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Konya, Türkiye, asabir@selcuk.edu.tr
Prof. Dr. Leyla Sezen TANSI
Çukurova Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, Türkiye, lsezen@cu.edu.tr
Prof. Dr. Kamil KARUT
Çukurova Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye, karuti@cu.edu.tr
Prof. Dr. Serdar SATAR
Çukurova Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye, hserhat@cu.edu.tr
Prof. Dr. Şengül KARAMAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye, sengulk@ksu.edu.tr

Alan Editörleri

Prof. Dr. Ahmet ONAY (Dicle Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, ahmeto@dicle.edu.tr)
Dr. Özlem DEMİRCİ TURGUNBAYER (Dicle Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, ozdem22@gmail.com)
Doç. Dr. Nurettin PİRİNÇÇİOĞLU (Dicle Üniversitesi, Fizik Bölümü, npirinc@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Akın BAYSAL (Dicle Üniversitesi, Kimya Bölümü, akinb@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. Ersin KILINÇ (Dicle Üniversitesi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, kilincersin@gmail.com)
Prof. Dr. Bilal ŞEKER (Dicle Üniversitesi, Matematik Bölümü, bilal.seker@dicle.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Öykü YURTTAŞ (Dicle Üniversitesi, Matematik Bölümü, oykuyurttas@gmail.com)
Prof. Dr. Veysel TOLAN (Dicle Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, vtolan@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. İbrahim KAYA (Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ikaya@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. Bilal GÜMÜŞ (Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilgumus@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Dicle Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, toprakzf@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Fevzi ÖNEN (Dicle Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, fonen@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Mustafa AYHAN (Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, mayhan@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Özgür AKKOYUN (Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, oakkoyun@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Kadir TURAN (Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, kturan@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. Atilla Gencer DEVECİOĞLU (Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, atillad@dicle.edu.tr)
Dr. Mohd Sayuti BIN AB KARIM (Malaya Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, mdsayuti@um.edu.my)
Prof. Dr. D. Türkan KEJANLI (Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, turkanak@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. C. Tuncay AKIN (Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, ctakin@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR (Dicle Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, gozdemir@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN (Dicle Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, solmezbayhan@gmail.com)
Prof. Dr. Behiye Tuba BİÇER (Dicle Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, tbicer@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. Özlem TONÇER (Dicle Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, toncer@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Abdullah SESSİZ (Dicle Üniversitesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, asessiz@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. Ahmet Konuralp ELİÇİN (Dicle Üniversitesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, konuralp.elicin@dicle.edu.tr)
Prof. Dr. Muzaffer DENLİ (Dicle Üniversitesi, Zootekni Bölümü, denlim@dicle.edu.tr)
Doç. Dr. Nihat TEKEL (Dicle Üniversitesi, Zootekni Bölümü, ntekel@dicle.edu.tr)

Mizanpaj Editörü

Araş. Gör. Latife ÖLKER (Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)


Yayın Sekreterliği

Araş. Gör. Latife ÖLKER (Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)