e-ISSN: 2147-7493
Başlangıç: 2013
Yayımcı: Hüseyin Barış TECİMEN
Kapak Resmi
 

Eurasian Journal of Forest Science açık erişimli bir dergidir.  Yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanan indeksli ve sertifikalı bir ormancılık bilimi dergisidir (TR DİZİNIndex CopernicusGoogle ScholarCiteFactorRootindexingScientific Indexing Services). Dergimiz sadece İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.


Ekofizyoloji, Ekosistem Bilimleri, Bitki Varlığı ve Dağılımı, Orman Zararları, Ormancılık Ekonomisi, Orman Genetiği, Orman, Endüstrisi, Orman Amenajmanı, Üretim ve Emvalin Taşınması, Ormancılık Politikası, Toplum Ekolojisi, Silvikültür, Toprak Bilimi, Orman Hasılatı ve Biyometri, Havza Yönetimi ve Odun Teknolojisi. 

Bunların dışında, ormancılık veya ormancılık bilimleri ile ilişkili olduğu görülen; ziraat, biyoloji, coğrafya ve doğa bilimleriyle ilgili diğer yayınlar da değerlendirilecek ve uygun görüldüğü takdirde dergimizde yayınlanabilecektir. 

 


 

E-posta: hbarist@gmail.com 

 

Eurasian Journal of Forest Science © 2013 is licensed under CC BY 4.0cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1