International Journal of Innovative Engineering Applications
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2587-1943 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Niyazi ÖZDEMİR |


2016 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Yenilikçi Mühendislik Uygulamaları (IJIEA) isimli uluslararası hakemli dergimiz 2020 yılı itibari ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen TR Dizin veri tabanında taranmaya başlanmıştır. 

Dergimiz, TR Dizin Veri tabanında “Engineering” anahtar sözcüğü ile yapılan tarama sonucunda 59 dergiden biri olmuştur. Dergimiz, mühendislik ve temel bilimin tüm alanlarını kapsar, başarıların değişimini ve sergilenmesini teşvik etmek için mevcut mühendislik ve temel bilim geliştirme eğilimlerini ve ilerlemeyi yansıtır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa online olarak yayın hayatına devam etmektedir. 

Uluslararası Yenilikçi Mühendislik Uygulamaları Dergisi baş editörü, destekleri için yurtiçi ve yurtdışındaki tüm akademisyenlere ve bu derginin ortaya çıkması için cesaret ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sunar.

International Journal of Innovative Engineering Applications

ISSN 2587-1943 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Niyazi ÖZDEMİR |
Kapak Resmi


2016 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Yenilikçi Mühendislik Uygulamaları (IJIEA) isimli uluslararası hakemli dergimiz 2020 yılı itibari ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen TR Dizin veri tabanında taranmaya başlanmıştır. 

Dergimiz, TR Dizin Veri tabanında “Engineering” anahtar sözcüğü ile yapılan tarama sonucunda 59 dergiden biri olmuştur. Dergimiz, mühendislik ve temel bilimin tüm alanlarını kapsar, başarıların değişimini ve sergilenmesini teşvik etmek için mevcut mühendislik ve temel bilim geliştirme eğilimlerini ve ilerlemeyi yansıtır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa online olarak yayın hayatına devam etmektedir. 

Uluslararası Yenilikçi Mühendislik Uygulamaları Dergisi baş editörü, destekleri için yurtiçi ve yurtdışındaki tüm akademisyenlere ve bu derginin ortaya çıkması için cesaret ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sunar.

Dizinler

TR_Dizin_logo_live-e1586763957746.png

crossref-logo-200.svg