Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2458-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |


 • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programlarından (ITHENTICATE) alınmış ve yazarları tarafından imzalanmış (%20 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
 • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler editöre not kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Makale Gönderim ve Yazar Telif Hakkı Sözleşmesi
 • Türkçe Makaleler İçin Yazım Şablonu
 • İngilizce Makaleler İçin Yazım Şablonu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2458-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |
Kapak Resmi


 • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programlarından (ITHENTICATE) alınmış ve yazarları tarafından imzalanmış (%20 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
 • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler editöre not kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Makale Gönderim ve Yazar Telif Hakkı Sözleşmesi
 • Türkçe Makaleler İçin Yazım Şablonu
 • İngilizce Makaleler İçin Yazım Şablonu

Cilt 7 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Cytotoxic Potential of Solanum lycopersicum Leaves Extract on Different Human Cell Lines
  Sayfalar 544 - 552
  Mehlika ALPER, Hatice GÜNEŞ
 2. Palmitoleik Asidin Moleküler Yapısı, Titreşim Spektrumları ve Elektronik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 553 - 573
  Tugba GÖCEN, Mehmet Haluk GÜVEN
 3. Geleneksel Donatılmış Betonarme Bağ Kirişlerin Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması
  Sayfalar 574 - 587
  Rohullah JAMAL, Bahadır YÜKSEL
 4. Silika Aerojel katkılı Alkali-Aktive Edilmiş Uçucu Kül Harçlarının Mekanik, Por Yapısı ve Mikro Yapı Özellikleri
  Sayfalar 588 - 608
  Levent BOSTANCI
 5. A Mathematical Tumor Model with Oncolytic Virus
  Sayfalar 609 - 620
  Tuğba AKMAN YILDIZ
 6. Performance Analysis of Geosynthetic Reinforced Earth Wall by Analytical Experimental and Finite Element Methods
  Sayfalar 621 - 637
  Eren BALABAN, Ales SMEJDA, Mehmet İnanç ONUR
 7. Süperkapasitör Uygulamaları için Elektrodepolanmış Kobalt Temelli Filmin Nikel Köpük Elektrot Üzerine Sentezi
  Sayfalar 638 - 648
  Perihan YİLMAZ ERDOGAN, Naime ÖZDEMİR, Hüseyin ZENGİN, Abdulcabbar YAVUZ
 8. Determination of Blood Group by Image Processing Using Digital Images
  Sayfalar 649 - 659
  Hilal ATICI, Hasan Erdinç KOÇER, Saadet KADER
 9. Factorial Design-Based Process Optimization for Continuous Quality Improvement
  Sayfalar 660 - 669
  Akın ÖZDEMİR, Metin UÇURUM, Hüseyin SERENCAM
 10. Vermikompost ile Birlikte Verilen Potasyum ve Fosforun Adsorbsiyonu Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 670 - 679
  Nuri Burak ASLANTEKİN, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU
 11. Enzymatic Hydrolysis of Stingray (Dasyatis pastinaca) Muscle and Evaluation of Antioxidant and Copper Chelating Activities of the Hydrolysates
  Sayfalar 680 - 687
  Ebru KOCADAĞ KOCAZORBAZ, Meliha KANATSIZOĞLU, Hanife Ttuğçe ÇEKER, Esra MENFAATLİ
 12. İndüksiyonla Sertleştirilmiş AISI 52100 Rulman Çeliğinin Taşlanmasında İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerinde Etkisinin Deneysel Analizi
  Sayfalar 688 - 697
  Ufuk KABASAKALOĞLU, Menderes KAM
 13. Conformable Sturm-Liouville Problem with Modified Coulomb Potential
  Sayfalar 698 - 713
  Erdal BAŞ, İsam NAJEMADEEN
 14. Makine Seçimi Probleminin Entropi Ağırlıklı TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bir Doğal Taş İşletmesi Örneği
  Sayfalar 714 - 729
  Gözde KOCA, Özüm EĞİLMEZ
 15. Investigation into the Protective Effects of Escin on Blood Cells and Cyclophosphamide-Induced Bone Marrow Toxicity in Rats
  Sayfalar 730 - 738
  Mustafa CENGİZ, Adnan AYHANCI, Hatice Mehtap KUTLU
 16. A Novel Approach for Hiding Information into Mathematical Expression
  Sayfalar 739 - 754
  Muhammed MİLANİ
 17. Synthesis and Characterization of New Compounds Including Propargyl Side Chain as Potential MAO-B Inhibitor
  Sayfalar 755 - 763
  Derya OSMANİYE, Yusuf ÖZKAY
 18. GTGS Gerçekleme Problemleri İçin Akıllı Çözümlerin Endüstriyel Bir Robot Manipülatöre Uygulanması
  Sayfalar 764 - 789
  Tolga YUKSEL
 19. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 790 - 801
  Seda SUCU, Adem YAĞCI
 20. Kaya Yünü Mineral Elyaf ve Mika Takviyeli Poliamid-6 Kompozitinin Termoset Polyester Kompozit Diske Karşı Aşınma Davranışları
  Sayfalar 802 - 814
  Hüseyin ÜNAL, Salih Hakan YETGİN
 21. Hyperbolic Type Traveling Wave Solutions of Regularized Long Wave Equation
  Sayfalar 815 - 824
  Hülya DURUR, Asıf YOKUŞ, Doğan KAYA
 22. WEKA Veri Madenciliği Yazılımının Sürümleri Arasındaki Kalite Değişimlerinin QMOOD ile İncelenmesi
  Sayfalar 825 - 836
  Hakan GÜNDÜZ
 23. Kalça Protezlerinde Loft Tasarım Aracı Kesit Değişimlerinin Gerilme Miktarı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 837 - 849
  Özkan KÜÇÜK, Burak ÖZTÜRK
 24. Lif Katkılı Betonlarda Fiber Oranının Basınç Dayanımına Etkisinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi
  Sayfalar 850 - 862
  Mohammad Manzoor NASERY, Elif AĞCAKOCA, Zeynep YAMAN
 25. TiO2 Katkılı Çevre Dostu Dielektrik Sıvının Elektro Erozyon Delik Delme Performanslarının Araştırılması
  Sayfalar 863 - 885
  Oğuz ERDEM, Süleyman KILIÇ
 26. Investigating the Impact of Activity Class Number in Fall Detection Systems
  Sayfalar 886 - 895
  Sıtkı KOCAOĞLU
 27. Akarsu Köprülerinin HEC-RAS Programı ile Hidrolik Analizi: Fidanlık Köprüsü Örneği
  Sayfalar 896 - 910
  Nuri YILMAZ, Hasan BOZKURT, Yıldırım BAYAZIT
 28. Isıl İşlemin Akımsız Ni-B/Ni-B-W Dubleks Kaplamanın Korozyon Direncine Etkisinin Analiz Edilmesi
  Sayfalar 911 - 922
  Gökçe DİL, Ali GÖKSENLİ, Behiye YÜKSEL, Faiz MUHAFFEL
 29. Varyans Analizi (ANOVA) ve Kovaryans Analizi (ANCOVA) İle Deney Tasarımı: Bir Gıda İşletmesinin Tedarik Süresine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 923 - 941
  Beyzanur ÇAYIR ERVURAL
 30. Sediment Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Bakır ve Grafit Katot Elektrotların Kullanımı
  Sayfalar 942 - 951
  Namık AK, Ayhan ORHAN, Ahmet ERENSOY, Nurettin ÇEK
 31. Implicit Rather Difference Method for Third Order Differential Equations in the Sense of Atangana-Baleanu Caputo Fractional Derivative
  Sayfalar 952 - 959
  Mahmut MODANLI, Sümeyye EKER
 32. Kobalt Katkılı Kalsiyum Manganez Oksit Numunelerin Sentez ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 960 - 970
  Tankut ATEŞ, Süleyman KÖYTEPE, Omer KAYGILI
 33. Stokastik Talepli Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
  Sayfalar 971 - 979
  Çerkez AĞAYEVA, Melis ALPASLAN TAKAN
 34. Farklı Miktarlarda Seryum ve Silisyum İçeren Alüminyum Alaşımlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 980 - 993
  Sezgin CENGİZ
 35. Cr2O3 Nanoyapılarının Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 994 - 1003
  Ahmet Recep KORKMAZ, Emir ÇEPNİ, Hülya ÖZTÜRK DOĞAN
 36. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Mevcut Betonarme Binanın Performansının Ve Zemin Etkileşiminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1004 - 1014
  Mehmet Fatih ALTAN, Sinan CANSIZ, Osman KAYA, Çağatay TURNA
 37. The Effect of the Barrier Mounted on the Kitchen Hood Suitable for Central Ventilation Systems on the Odour Extraction Performance
  Sayfalar 1015 - 1025
  Yusuf ÖZBAKIŞ, Fehmi ERZİNCANLI, Engin NAS, Tolga ÇEVİKSEVER
 38. Cam Ambalaj Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1026 - 1037
  Burçin ATILGAN TÜRKMEN
 39. Kargı ve Osmancık Çevresindeki Yayla Topraklarının Aktinomiset Çeşitliliği
  Sayfalar 1038 - 1048
  Demet TATAR, Aysel VEYİSOĞLU
 40. Diffracted Fields by a Parabolic Reflector Offset-Fed by a Line Source
  Sayfalar 1049 - 1060
  Mustafa KARA
 41. Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Yükselten Tip DA-DA Çevirici Yapısının Denetimi ve Deneysel Analizi
  Sayfalar 1061 - 1074
  Hakan AÇIKGÖZ, Ö. Fatih KEÇECİOĞLU
 42. AZ91, AS91 ve AM90 Magnezyum Alaşımlarının Aşınma ve Isıl Davranışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Sayfalar 1075 - 1083
  Birol AKYÜZ
 43. Influence of Preheating on the Mechanical Properties of High Strength Concrete with Micro Silica Filler
  Sayfalar 1084 - 1093
  Ibrahim ALAMERİ, Meral OLTULU, Metehan ARDAHANLI
 44. Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli
  Sayfalar 1094 - 1105
  Umut ÖZKAYA, Şaban ÖZTÜRK
 45. Kanser Teşhisi için Makine Öğrenmesi Tekniklerine Dayalı Yeni Bir Sınıflandırma Metodu
  Sayfalar 1106 - 1123
  Can EYÜPOĞLU, Erdem YAVUZ
 46. Rijitleştirme Levhaları ile Güçlendirilmiş Silindirik Çelik Siloların Yapısal Davranışının İncelenmesi
  Sayfalar 1124 - 1139
  Mehmet Erkan EFE, Devran ÇELİK
 47. Lucas Sayılarının Max Matrislerde Bir Uygulaması
  Sayfalar 1140 - 1151
  Bahar AKYÜZ, Mustafa BAHŞİ
 48. Catalytic Membrane Aided Pervaporation Applications in Esterification Reactions
  Sayfalar 1152 - 1169
  Derya ÜNLÜ
 49. A Survey on HVDC Power Transmission Systems
  Sayfalar 1170 - 1181
  Mahir KUTAY, Ahmad USMAN
 50. Yüksek Basınç Uygulamasının Et ve Et Ürünlerinin Güvenliği ve Raf Ömrü Açısından Rolü
  Sayfalar 1182 - 1195
  Cemalettin SARIÇOBAN, Mahmood Shakir MAHMOOD, Rand Kadhim Bahr AL-MURJAN
 51. DÜZELTME - Atık Tavuk Tüyünün Zemin İyileştirmesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1196 - 1205
  Burak GÖRGÜN, Ertaş BOZKURT, Duygu KURU, Alev AKPİNAR BORAZAN, Nazile URAL
 52. DÜZELTME - Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi
  Sayfalar 1206 - 1216
  Adem AVŞAR, Oğuz ARSLAN
Dizinler