Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |


Editörden,
“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.
Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle makale kabulü belirli bir süre için durdurulmuştur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2458-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |
Kapak Resmi


Editörden,
“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.
Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle makale kabulü belirli bir süre için durdurulmuştur.

Cilt 7 - Sayı 1 - 28 Haz 2020
 1. Conformable Derivative Approach to Gross Domestic Product Model with Real Data of World Bank
  Sayfalar 1 - 9
  Ramazan OZARSLAN
 2. Sürdürülebilir Üretim için Grafit Takviyeli Polipropilen Kompozit Ürünlerin Bazı Termal ve Mekanik Özelliklerinin Deneysel Analizi
  Sayfalar 10 - 20
  Ömer ŞENGÜL , Musa ŞEREMET , Menderes KAM
 3. Ruled Surfaces With W-direction Curves
  Sayfalar 21 - 33
  İlkay GÜVEN
 4. Bölgesel-Evrişimsel Sinir Ağları ile Retina Görüntülerindeki Lezyonların Tespiti
  Sayfalar 34 - 46
  Süleyman UZUN
 5. Doğadan Toplanan Festuca valesiaca L. Genotiplerinde Morfolojik Farklılığın Belirlenmesi
  Sayfalar 47 - 53
  Damla PINAR , Mehmet Ali AVCI
 6. Allee Etkisi Altındaki Av-Avcı Sisteminin Zamana Bağlı Değişimi
  Sayfalar 54 - 65
  Yadigar SEKERCİ
 7. Türkiye’deki Enerji Dağıtım Şirketlerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 66 - 79
  Ezgi GÜLER , Suheyla YEREL KANDEMİR , Emin AÇIKKALP
 8. Bir Konut için Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi
  Sayfalar 80 - 90
  Adem AVŞAR , Oğuz ARSLAN
 9. Üçgensel Matris Halkalarında İnvolutifler
  Sayfalar 91 - 103
  Tuğba PETİK , Leman HOCAOĞLU , Halim ÖZDEMİR
 10. YAYsim: Salgın Modelleme ve Karar Destek Sistemi
  Sayfalar 104 - 112
  Mustafa DEMİRBİLEK
 11. Arıtılmış Atıksu Uygulamalarının Üç Farklı Mısır (Zea Mays L.) Çeşidinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 113 - 120
  Yusuf Murat KARDEŞ , Murat KARAER , Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE , Zeki MUT
 12. Bilecik Doğal Florasından Toplanan Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirtion Genotiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 121 - 128
  Hanife MUT , Erdem GÜLÜMSER , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Uğur BAŞARAN
 13. Comparison of Serial and Parallel Programming Performance in Outlier Detection with DBSCAN Algorithm
  Sayfalar 129 - 140
  Hüseyin YAŞAR , Mehmet ALBAYRAK
 14. Yüksek İç Fazlı Emülsiyon Kalıplama ile Metakrilat Esaslı Küresel Polimerlerin Hazırlanması
  Sayfalar 141 - 151
  Burcu KEKEVİ , Emine Hilal MERT , Funda ÇİRA
 15. Synthesis and Characterization of Co-Doped SnO2 Samples
  Sayfalar 152 - 160
  Tankut ATEŞ , Omer KAYGİLİ , Niyazi BULUT , Havva Esma OKUR , Serhat KESER , İ.s. YAHIA , Süleyman KÖYTEPE , Turgay SEÇKİN , İmren ÖZCAN , Turan INCE
 16. İsoindolsübstitüe-kalkon Türevlerine İyot Katalizli Tiyofenol Katılması
  Sayfalar 161 - 169
  Yakup BUDAK , Ahmet Doğan ÇAKIR , Oğuz ÖZBEK , Meliha Burcu GÜRDERE , Mustafa CEYLAN
 17. Endüstriyel IoT Bulut Uygulamaları için Düşük Maliyetli Modbus/MQTT Ağ Geçidi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 170 - 183
  Hamdi ERDOĞAN , Kerem KÜÇÜK , Sajjad Ahmad KHAN
 18. Açısal Duruş Kontrolü Destekli Özgün bir Dinamik Pencere Yaklaşımı
  Sayfalar 184 - 200
  Suat KARAKAYA , Hasan OCAK
 19. İndirgenmiş Grafen Oksit/Çinko Oksit Kompozitlerin Üretimi ve Süper Kapasitör Uygulamaları
  Sayfalar 201 - 210
  Ayça TANRIVERDİ
 20. The Transfection of HepG2 cells with Truncated β-Catenin Coding Expression Vector
  Sayfalar 211 - 220
  Oğuzhan KARAOSMANOĞLU
 21. Edirne Koşullarında Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Sorgum x Sudan Otu (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) Melez Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 221 - 230
  Ertan ATEŞ , Murat ATALAY
 22. Çinko-Demir Kaplı Elektrot Yüzeyindeki Poli(anilin-co-pirol) ve Poli(anilin-co-N-metilpirol) Kopolimerlerin Korozyon Performansı
  Sayfalar 231 - 238
  Abdurrahman AKDAĞ
 23. Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği
  Sayfalar 239 - 250
  Okan ŞİMŞEK
 24. Plazma Transferli Ark (PTA) Yöntemi ile Üretilen WC Kompozit Kaplamalarda Enerji Girdisinin Mikroyapısal ve Tribolojik Özelliklere Etkisi
  Sayfalar 251 - 264
  Koray KILIÇAY
 25. Bazı Ultranormlu Uzaylar ve İzomorfikliği
  Sayfalar 265 - 272
  İbrahim ŞANLIBABA
 26. Some Notes on Covariance Matrices of Predictors under two SUR Models
  Sayfalar 273 - 281
  Nesrin GÜLER , Nevin YÜCE
 27. A Data Mining Case Study Over Fuel Sales Automation Data
  Sayfalar 282 - 296
  İlhan TARIMER , Buse Cennet KARADAĞ
 28. Keten Kumaşların Isırgan Otu ile Boyanabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 297 - 305
  Fazlıhan YILMAZ
 29. An Experimental Study to Determine the Relationship Between Power Factor and Harmonic Distortion in Single-Phase AC Voltage Controller
  Sayfalar 306 - 318
  Muhammed Reşit ÇORAPSIZ , Hakan KAHVECİ , Muhammed Fatih ÇORAPSIZ
 30. Genelleştirilmiş Sylvester Transpoz Matris Denkleminin Simetrik – Ters Simetrik Ayrışım Metodu ile Çözümü
  Sayfalar 319 - 328
  Murat SARDUVAN , Esra KAPLAN
 31. Yeni bir Sıvı Membran Sistemi (ÇDSM) ile Ağır Metal İyonlarının Ekstraksiyonu
  Sayfalar 329 - 341
  Kadriye ESEN ERDEN , Ramazan DONAT
 32. Art Arda Yerleştirilmiş Eş Sıcaklıktaki İki Silindir Etrafında Akış ve Isı Geçişi
  Sayfalar 342 - 353
  Zerrin SERT , Çisil TİMURALP
 33. Farklı Ultrasonik Ses Dalgası Uygulamalarının Solanum torvum Tohumlarındaki Çimlenme ve Çıkış Değerleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 354 - 362
  Murat DEMİRSOY , Metin AYDIN , Burak GÜRBÜZ
 34. Uzun Kemik Kırıkları İçin Yeni Bir Sabitleyici Çivi Geliştirilmesi
  Sayfalar 363 - 369
  Mustafa SOYLAK
 35. IoT Tabanlı Platform ile Gerçek Zamanlı İç Ortam Hava Kalitesi İzleme Sistemi
  Sayfalar 370 - 381
  Hakan ÜÇGÜN , Fatmanur GÖMBECİ , Uğur YÜZGEÇ , Nesibe YALÇIN
 36. Determination of Total Antioxidant Capacities in Turkish and Filter Coffee Samples by Electrochemical Methods
  Sayfalar 382 - 393
  Sevinç YILDIRIM , Ersin DEMİR , İ̇lkay GÖK
 37. An Interleaved Super Lift Luo Converter Design for Aircraft Applications
  Sayfalar 394 - 403
  Gürhan ERTAŞGIN
 38. Sualtı Haberleşmede Çok Yolluluğun Bant Genişliği, Kapasite ve İletim Gücü Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 404 - 420
  Mehmet Ali ÇAVUŞLU , Mehmet ALTUNCU , Hikmetcan ÖZCAN , Fidan KAYA GÜLAĞIZ , Suhap ŞAHİN
 39. Bir Metal Fabrikası İçin İş Çizelgeleme Yazılımı Hazırlanması
  Sayfalar 421 - 443
  Mehmet Onur OLGUN , Tuğçe KAÇAR
 40. 3B Yazıcı ile Elde Edilen Mandibula Modellerinin Boyutsal Değerlendirilmesi
  Sayfalar 444 - 451
  Mustafa ERDOĞAN , Tuğçe ŞİMŞEK , Levent UĞUR
 41. Harmonik Sinyallerin Yük Tanımadaki Başarısının İncelenmesi ve Yeni Bir Model Önerisi
  Sayfalar 452 - 460
  Emre AKARSLAN , Rasim DOĞAN
 42. S809 Kanat Profili Etrafındaki Sınır Tabaka Akışının Emme Tekniği ile Aktif Kontrolünün Sayısal İncelenmesi
  Sayfalar 461 - 472
  Gurbet ÇANKAYA , Onur ERKAN , Musa ÖZKAN
 43. Mercimek Proteini İzolatı ve Unu Kullanılarak Bitkisel Bazlı Fırıncılık Ürünlerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 473 - 483
  Burcu UTKU , Arya Deniz AYAN , Zeynep Saliha GÜNEŞ , Aslı CAN KARAÇA
 44. Normal Konsolide Kaolin Kilinin Drenajsız Kesme Davranışı Üzerinde Başlangıç Kayma Gerilmesinin Etkisi
  Sayfalar 484 - 496
  Uğur DAĞDEVİREN , Zeki GUNDUZ
 45. Bitki Proteomik Çalışmalarında Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulama Yöntemleri
  Sayfalar 497 - 528
  Aslihan GUNEL , Semra HASANCEBİ , Talat YALÇIN , Mahmut EMİR , Yahya Emin DEMİRCİ , Melike DİNÇ , Melda Zeynep GÜRAY
 46. Mikoriza ve Fungusit Uygulamalarının Domates Bitkisinin Bazı Büyüme ve Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 529 - 543
  Tuğba ÖZBUCAK , Döndü KABUL , Öznur ERGEN AKÇİN
Dizinler