Amaç

Bilecik Şeyh Edebali Üniveristesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara aktarmayı, yapılan çalışmaların bilimsel yayınlara dönüştürülmesi konusunda araştırmacılara destek vermeyi ve evrensel bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Science aims to relay informations related to scientific and technological developments in the area of engineering and science to researchers, and also support researchers in relaying studies into scientific publications and contribute to universal knowledge. 

Kapsam

Bilecik Şeyh Edebali Üniveristesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, araştırma makalesi, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmaları yayınlanmaktadır.


Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Science publishes original article, review article, research article, technical note and editorial letter in all areas related to engineering and science.