Yazım Kuralları

Makale Yazım Şablonları:

 1. Türkçe Makaleler için Yazım Şablonu
 2. İngilizce Makaleler İçin Yazım Şablonu

Değerlendirme Süreci ve Yayın Politkası
Editör kurulu, orijinal olmayan, derginin amaç ve kapsamına uymayan veya makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleleri reddetme hakkını saklı tutar. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar öncelikle editörler tarafından, kapsam, orjinallik ve literatüre olan katkıları açısından incelenir. Editörler, makaleleri revizyon için geri gönderebilir ya da makaleleri dergi yazım kurallarına göre düzenleyebilir. Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az üç hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. En az iki hakem tarafından kabul gören makaleler yayına hazırlanır. İntihal tespitinde Ithenticate adlı program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Azami benzerlik oranı % 20 olarak belirlenmiş olup bu değer editör kurulunca değiştirilebilir. Tek bir kaynaktan olan alıntılarda azami benzerlik oranı %5 olarak belirlenmiştir. Hakem değerlendirmeleri yayın kararları üzerinde birincil etkiye sahip olsa da, makalelerin yayınlanma(ma)larına ilişkin nihai kararlardan editör kurulu sorumludur.

Makale Gönderim Ücreti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi'ne gönderilen makaleler için makale gönderimi, hakem değerlendirme ve yayınlanma süreçleri dahil yazarlardan bir ücret talep edilmez. Makale gönderiminden yayınlanma sürecine kadar her türlü işlem ücretsizdir. 

Yazarların Uyması Gereken Kurallar

 • Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına  hassasiyet göstererek hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen yazılar, kurallara uygun hale getirilinceye kadar değerlendirmeye alınmaz.
 • Yazar(lar) değerlendirmeye kabul edilen makaleleri ile ilgili süreci, derginin internet sayfasından kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve şifresi kanalıyla takip edebilirler.
 • Yazar(lar) hakem değerlendirmesi için oluşturdukları Tam Metin dosyasını Word (doc, docx) formatında yüklemeleri gerekmektedir. Dergimizde kör hakemlik uygulandığından Tam Metin dosyalarında yazar bilgilerine yer verilmemelidir. 
 • Hakem değerlendirme sonucu kendisine düzeltme isteğiyle iletilen yazar(lar) düzeltmelerini 1 ay içerisinde yaparak geri göndermelidir. Bu süre içinde yanıt vermeyen yazar(lar)ın makaleleri değerlendirme dışı bırakılır.
 • Yazar(lar) çalışmalarını, hakemlerin öneri ve görüşleri doğrultusunda güncellemek zorundadır. Eğer hakem tarafından ileri sürülen bir değişiklik veya eklemeyi doğru bulmuyorlarsa, bunu hakeme iletilecek şekilde gerekçesiyle birlikte Yayın Kuruluna bildirmek zorundadır.
 • Değerlendirme aşamasındaki makaleler için yazar(lar), e-mail, mektup veya faks ile çalışmalarını geri çekme isteğinde bulunabilir. Geri çekme isteğinin kabulü Yayın Kurulunun kararına bağlıdır. Yazar(lar), Yayın Kurulunun geri çekme isteğine onay vermediği makaleyi başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderemez, yayımlayamaz, yayımlatamaz. Bu tür girişimlerde bulunanlar için, yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve ilgili yayın kuruluşuna gerekli bildirimde bulunulur.
 • Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar)a gönderilecek olan kontrol ve düzeltme amaçlı gönderilere, belirtilen sürelerde cevap verilmelidir. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.
 • Yazar(lar)ın her ne sebeple olursa olsun makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez.
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi'nde belli bir sayı için makale kabul edilmez. Yazar(lar) istediği zaman makalesini gönderebilir. 
 • Yayın kuralları doğrultusunda hazırlanarak gönderilmiş olan makaleler Yazı İşlerine ulaşınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işleme alınır. Kurallara uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.
 • Yazar(lar)ın düzeltme için kendilerine gönderilmiş makaleleri sadece elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir.