Sahibi

Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR

Editör

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

oguz.arslan@bilecik.edu.tr

Editör Kurulu

Prof. Dr. Cihan DARCAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

cihan.darcan@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ

Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

caglayan.acikgoz@bilecik.edu.tr

Prof.Dr. Zeki MUT

Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

zeki.mut@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Hanife MUT

Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

hanife.mut@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KURBAN

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

mehmet.kurban@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

oguz.arslan@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ozkan.kucuk@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Arslan ÜNAL

Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

arslan.unal@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Cenk KARAKURT

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

cenk.karakurt@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Nazile URAL

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

nazile.ural@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU

Matematik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

osman.okuyucu@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

suheyla.yerel@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN

Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

oguzhan.caglayan@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Onur EROĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

onur.eroglu@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Önder Gökmen YILDIZ

Matematik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ogokmen.yildiz@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

tolga.yuksel@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ugur.yuzgec@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Alper Kürşat DEMİRKAYA

Gıda Teknolojisi Bölümü, Meslek Yüksekokulu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 alperkursat.demirkaya@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Emre DANDIL

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

emre.dandil@bilecik.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

erdem.gulumser@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre ESENER

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

emre.esener@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH

Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

hulya.mercan@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

huseyin.gultas@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞENTÜRK ACAR

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

merve.senturkacar@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan DEMİR

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

oguzhan.demir@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rafıg GURBANOV

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

rafig.gurbanov@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

sema.leblebici@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

sinem.erdem@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Cihan DARCAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

cihan.darcan@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ

Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

caglayan.acikgoz@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Hanife MUT

Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

hanife.mut@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KURBAN

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

mehmet.kurban@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

oguz.arslan@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ozkan.kucuk@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Arslan ÜNAL

Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

arslan.unal@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Cenk KARAKURT

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

cenk.karakurt@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Nazile URAL

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

nazile.ural@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU

Matematik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

osman.okuyucu@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

suheyla.yerel@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN

Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

oguzhan.caglayan@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Onur EROĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

onur.eroglu@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Önder Gökmen YILDIZ

Matematik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ogokmen.yildiz@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

tolga.yuksel@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ugur.yuzgec@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Alper Kürşat DEMİRKAYA

Gıda Teknolojisi Bölümü, Meslek Yüksekokulu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 alperkursat.demirkaya@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Emre DANDIL

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

emre.dandil@bilecik.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER

Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

erdem.gulumser@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre ESENER

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

emre.esener@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH

Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

hulya.mercan@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

huseyin.gultas@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞENTÜRK ACAR

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

merve.senturkacar@bilecik.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veysel ÇOBAN

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

veysel.coban@bilecik.edu.tr