Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-2683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman SAĞDIÇ |


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik, Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çevrimiçi ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan makaleler öncelikle baş editörün ön incelemesinden geçer ve sonrasında ilgili alanda yer alan hakemlere gönderilir.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman SAĞDIÇ |
Kapak Resmi


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik, Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çevrimiçi ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan makaleler öncelikle baş editörün ön incelemesinden geçer ve sonrasında ilgili alanda yer alan hakemlere gönderilir.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 
Sayı 16 - Ağu 2019
 1. Lojistik Maliyetlere Göre Teslim Tarihi Belirleme ve Bir Karar Modeli Önerisi
  Sayfalar 1 - 7
  Cemal Aktürk
 2. Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hava Kirliliği Tahmini Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 8 - 15
  Yasemin Gültepe
 3. Effect of Boron Doping on Phase Stability of SrAl2O4: Eu+2, Dy+3 Nanofibers
  Sayfalar 16 - 25
  Atilla Evcin
 4. Q-Taylor method for multiobjective fractional programming problem
  Sayfalar 26 - 31
  Adem Çevikel, Muttalip Özavşar
 5. Kaz Eti Tüketim Tercihleri ve İkame Ürünlerle Duyusal Analiz
  Sayfalar 32 - 40
  Selim Gündüz, Celile Özçiçek Dölekoğlu, Dilek Say
 6. Nohut Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi (Adana ili örneği)
  Sayfalar 41 - 50
  Mehmet Fırat Baran, Hasan Ali Karaağaç, Dürdane Mart, Ali Bolat, Ömer Eren
 7. Türkçe Duygu Kütüphanesi Geliştirme: Sosyal Medya Verileriyle Duygu Analizi Çalışması
  Sayfalar 51 - 60
  Serkan Ayvaz, Semra Yıldırım, Yücel Batu Salman
 8. Structural Analysis Example of Steel Construction Greenhouses
  Sayfalar 61 - 68
  Burak Saltuk
 9. Investigation of Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolysis in the Presence of Al2O3/Spirulina Platensis Supported Co Catalyst
  Sayfalar 69 - 76
  Mustafa Kaya, Mesut Bekirogullari
 10. Prediction of The Prices of Second-Hand Cars
  Sayfalar 77 - 83
  Özer Çelik, Usame Ömer Osmanoğlu
 11. Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi ile Sudaki Pestisit Kalıntılarının Eşzamanlı Olarak Belirlenmesi için Çoklu Kalıntı Metodu Geliştirilmesi
  Sayfalar 84 - 91
  Bahar Bayrak
 12. Sonlu Elemanlar Hesaplama Parametrelerinin Sac Metal Şekillendirme Simülasyon Süresi ve Hassasiyetine Etkisinin Tespiti
  Sayfalar 92 - 108
  Hüseyin Vatansever, Emre Esener
 13. A Review Study on the Using of Diethyl Ether in Diesel Engines: Effects on HC Emissions
  Sayfalar 109 - 124
  İsmet Sezer
 14. Null Quaternionic Bertrand Curves in Semi Euclidean 4-Space R_2^4
  Sayfalar 125 - 130
  Abide Tuna Aksoy
 15. Kütahya-Gediz Koşullarında Yetiştirilen Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 131 - 135
  Hasan Basri Karayel
 16. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Geometrik Şekillerdeki Algı Seviyelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 135 - 145
  Erol Özçekiç, Ediz Şaykol
 17. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Fotovoltaik Panel Güç Çıkışlarının Tahmini ve Sezgisel Algoritmalar ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 146 - 158
  Emre Dandıl, Erol Gürgen
 18. Electropolymerization of 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole (Purpald®)
  Sayfalar 159 - 165
  Mert Soysal
 19. Göğüs Kanseri Teşhisinde Farklı Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Performans Karşılaştırması
  Sayfalar 176 - 185
  Onur Sevli
 20. The Effect of Temperature on The Emissions of Shale Gas Combustion
  Sayfalar 186 - 193
  Suat Öztürk
 21. Betonarme Binalarda Perde Yeri Değişiminin Bina Performansına Etkisi
  Sayfalar 194 - 204
  Sıla Yaman, Hamide Tekeli, Fuat Demir
 22. Efficient Method for the Solution of Fractional-order Differential Equations with Variable Coefficients
  Sayfalar 205 - 210
  Arzu Turan Dincel
 23. Ev Tekstili Paketleme Bölümünde İki El Hareket Analizi Uygulaması
  Sayfalar 211 - 218
  Can Ünal, Nurgül Levent
 24. Yalın Üretim Tekniklerinden Değer Akış Haritalandırmanın Bir Metal İşleme Fabrikasında Süreç İyileştirme Amacıyla Uygulanması
  Sayfalar 219 - 228
  Abdullah Sevgili, Zahide Figen Antmen
 25. Activation Conditions of Kutahya-Unye Bentonite for Removal of Nickel from Waste Water
  Sayfalar 229 - 234
  Meltem Yıldız
 26. Fiziksel Değişimlerin Li-ion Batarya Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 235 - 241
  Ömer Cihan Kıvanç
 27. Akıllı Malzemelerin Hazırlanmasında Kullanılacak Amin Türevi Monomerlerin Sentez ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 242 - 246
  Yeliz Ulaş
 28. PVDF Electrospun Nanofiber Membranes for Microfiltration: The Effect of Pore Size and Thickness on Membrane Performance
  Sayfalar 247 - 255
  Çiğdem Akduman
 29. Experimental Comparison of PbO and BaO Addition Effect on Gamma Ray Shielding Performance of Epoxy Polymer
  Sayfalar 256 - 266
  Mehmet Kılıç, Yaren Ergin, Yaşar Karabul, Zeynep Güven Özdemir
 30. Büyük Veride Hadoop Mimarisi ile VoIP Güvenliği Önerisi
  Sayfalar 267 - 274
  Atınç Yılmaz
 31. Farklı Partikül Boyutlarındaki Enginar Lifi İlavesinin Köfte Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 275 - 282
  Ayşe Karadağ, Hülya Atasoy, Kübra Özkan, Osman Sağdıç
 32. Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Baca Gazı Sıcaklığının Tahmin Edilmesi
  Sayfalar 283 - 291
  Sedat Golgiyaz, Muhammed Fatih Talu, Cem Onat
 33. Temel Bileşen Analizi Yöntemleri Kullanarak Parkinson Hastalığının Otomatik Teşhisi
  Sayfalar 294 - 300
  Şule Yücelbaş, Cüneyt Yücelbaş
 34. Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemi Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 301 - 309
  Hüseyin Eriş, Ebrar Ilıman
 35. Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Üretimi
  Sayfalar 310 - 324
  Ramazan Kayabaşı, Metin Kaya
 36. Büyük Menderes Grabeni (Batı Anadolu) Neojen Öncesi Petrol Sisteminin Organik Hidrojeokimyasal Kanıtları ve Potansiyel Kapanlar
  Sayfalar 325 - 354
  Adil Özdemir
 37. Nanofiber Yapılı Aşırı Yükseltgenmiş Polipirol Modifiye Kalem Ucu Elektrotların Elektrokimyasal Epinefrin Tayininde Kullanımı
  Sayfalar 355 - 362
  Levent Özcan
 38. Elazığ İli Kiraz Üretim Alanlarında Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi L.) (Diptera:Tephritidae)'nin Yayılışı, Doğaya Çıkış Zamanı, Popülasyon Gelişimi Ve Bulaşıklık Oranını Belirlenmesi
  Sayfalar 363 - 366
  Mehmet Kaplan
 39. Dorystoechas hastata 'nın Kallus Kültürlerinin Oluşturulmasında Eksplant Tipi ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi
  Sayfalar 367 - 373
  Bengi Erdağ, Yelda Emek, Serap Kurt Aydoğan
 40. The Effect Of Mıcrobıal Fertılızatıon And Phosphorus Doses On The Chlorophyll Content Of Sesame (Sesamum indicum L.)
  Sayfalar 374 - 381
  Eray Tulukcu, Karim Tahirou Dan Baba
 41. Bankacılık Sektöründe Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Müşteri İlişkileri Yönetiminin Zenginleştirilmesi
  Sayfalar 382 - 394
  Faruk Bulut
 42. Hasarlı Kurşun Koruyucu Giysilerin Atık Kriterlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 395 - 402
  Ayşegül Yurt, Mustafa Tintaş
 43. Determination of SWRC for Unsaturated Sands, Comparative Study – Filter Paper Method Versus Hanging Column Technique
  Sayfalar 403 - 413
  Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Bestun Shwan, Svala Surchi
 44. Secure Gateway for the Internet of Things
  Sayfalar 414 - 426
  Cengiz Toğay, Gökhan Mutlu, Durmuş Kurtuluş, Faik Özgür
 45. Exact Solutions of Rosenzweig-Macarthur (RM) Model Equations by Using Exp Function Method
  Sayfalar 427 - 433
  Zafer Öztürk, Halis Bilgil
 46. Kayseri Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri
  Sayfalar 434 - 440
  Mücahid Yusuf İslam Ercan, Satı Uzun, Hamdi Özaktan
 47. Stokastik Süreler İçeren Kapasite Kısıtlı Parti Büyüklüğü Belirleme Problemi
  Sayfalar 441 - 453
  Duygu Taş
 48. Uludağ (Bursa)'da Doğal Yayılış Gösteren Scilla bifolia L.'nin Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri ile Yetişme Yerine Ait Gözlemler
  Sayfalar 454 - 459
  Seydi Ahmet Kavaklı, Ayşe Gül Sarıkaya
 49. Performance Evaluation of A High Geomembrane Faced Rockfill Dam In Case of Liner Rupture and Earthquake Risks
  Sayfalar 460 - 470
  Uğur Şafak Çavuş, Murat Kilit
 50. Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye’nin İnovasyon Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Kıyaslanması
  Sayfalar 471 - 484
  Burcu Oralhan, Miraç Alper Büyüktürk
 51. Optimization of the Production of Biodiesel from Beef Tallow Applying Ultrasound Technology
  Sayfalar 485 - 493
  Tuba Hatice Doğan, Özlem Karagöz
 52. Investigation of the Effects of DLC Cutting Tool and Machining Parameters on Surface Quality and Cutting Force
  Sayfalar 494 - 504
  Ayhan Etyemez
 53. Offshore/Onshore Rüzgâr Santralinin Modellenmesi ve Şebekeye Bağlantısı
  Sayfalar 505 - 520
  Ozan Akdağ, Celaleddin Yeroğlu
 54. Nanopartiküllerin Çevre Mühendisliğinde Kullanımı ve Temel Laboratuvar Malzemeleri ile Gümüş Nanopartikül (AgNPs) Sentezi
  Sayfalar 521 - 527
  Ertuğrul Esmeray, Onur Özata
 55. Kütahya (Çavdarhisar) Yöresinde Yetiştirilen Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Türünün Çiçeklerindeki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 528 - 532
  Hasan Basri Karayel
 56. Akkermansia muciniphila: Obezite ve Diyabetten Korunmada Yeni Bir Alternatif Olabilir mi?
  Sayfalar 533 - 543
  Lütfiye Ekici, Havva Polat
 57. Doum Palm Meyve Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 544 - 551
  Özkan Açışlı
 58. İstanbul’da Bulunan Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Verimlilik Analizi
  Sayfalar 552 - 558
  Menekşe Kılıçarslan, Abdulkadir Güçlü
 59. Çavdarda (Secale cereale L.) Anter Kültürü ile Kallus Oluşumu ve Bitki Rejenerasyonu Üzerine Genotip, Soğuk Uygulama ve Besi Ortamlarının Etkisi
  Sayfalar 559 - 566
  Nüket Altındal, İlknur Akgün
 60. Gypsum-Based Boards Made from Mixtures of Waste Cellulosic Sources: Part 1. Physical and Mechanical Properties
  Sayfalar 567 - 576
  Halil Şahin, İlkhan Demir
 61. Non Simultaneous Morphing System Desing for Quadrotors
  Sayfalar 577 - 588
  Oğuz Köse, Tuğrul Oktay
 62. Paylaşımlı Elektrik Enerjisi Depolama Sisteminin Kullanımına Dayanan Bir Enerji Yönetimi Yaklaşımı
  Sayfalar 589 - 604
  Akın Taşcıkaraoğlu, Ozan Erdinç
 63. Bir Ameliyathanenin İklimlendirilmesinde Üfleme Hızının Sayısal Analizi ve Modellenmesi
  Sayfalar 605 - 619
  Yasin Polat, Hüseyin Yağlı, Yıldız Koç
 64. The Effects of the Corporate Governance Quality of Companies on the Price Performance: A New Generation of Panel Data Analysis on the Companies Listed in the Borsa İstanbul Corporate Governance Index
  Sayfalar 620 - 630
  Esin Benhür Aktürk, Mustafa Özyeşil
 65. Türkiye’deki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan Potansiyalleri ve Fenolik Kompozisyonları
  Sayfalar 631 - 637
  Ayşe Karadağ
 66. User-level Performance Evaluation of VoIP under Different Background TCP Traffic Conditions in ns-2
  Sayfalar 638 - 645
  Fatih Abut
 67. Geleneksel Türk Evi ile Geleneksel Japon Evi’nin Yapısal Açıdan Karşılaştırılması
  Sayfalar 646 - 661
  Uğur Özcan, Sena Güngör
 68. Huzurevlerinde Yatak Odası Mekanının Gelişim Süreci, İstanbul ve Brüksel Örneği
  Sayfalar 662 - 678
  Zerrin Funda Funda Ürük, Tuğçe Öztürk
 69. Kente Kazandırılan Yeni Yaşam Alanları
  Sayfalar 679 - 687
  Tolga Kayacan, Yaprak Özel, Berna Kayacan
 70. Altınapa Barajı Havzası’nda (Konya) Arazi Kullanımı
  Sayfalar 688 - 700
  Recep Bozyigit, Baştürk Kaya
 71. Synthesis of New p-Alkylaminophenol Compounds and Investigation of Their Antimicrobial and Antioxidant Activity
  Sayfalar 701 - 706
  Yeliz Ulaş, Ahmet İsmail Özkan, Veysel Tolan
 72. Yüksek Enerjili Klinik Lineer Hızlandırıcı Modellemesi ve Radyasyon Sızıntı Ölçümleri
  Sayfalar 707 - 712
  Ümit Kara, İskender Akkurt
 73. Karabuğdayın Fitokimyası, Farmakolojisi ve Biyofonksiyonel Özellikleri
  Sayfalar 713 - 722
  Lütfiye Ekici, Cansu İnanır, Sevil Albayrak
 74. Kestane/Gürgen Talaşı Dolgulu Vinilester Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 723 - 728
  İlyas Kartal, Gülşah Naycı, Halil Demirer
 75. DC Elektrikli Raylı Sistemler İçin Teknik ve Ekonomik Açıdan Verimlilik Analizi
  Sayfalar 729 - 739
  Ahmet Yıldız, Oktay Arıkan
 76. Bir Konutun Dış Duvarları İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığın Tespiti ve Enerji Tasarrufu Analizi
  Sayfalar 740 - 749
  Aynur Uçar, Muhammed Usame Dumrul
 77. A Healthcare Facility Location Selection Problem with Fuzzy TOPSIS Method for a Regional Hospital
  Sayfalar 750 - 757
  Pınar Miç, Z. Figen Antmen
 78. Farklı Ekmek Çeşitlerinde Doğal Olarak Bulunan Vitamin B1, B2 ve B6’nın İn vitro Biyoerişebilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 758 - 764
  Mustafa Yaman
 79. Türkiye’deki Pasif Kızılötesi Sensörlü Aydınlatma Armatürlerinin Işıksal ve Elektriksel Performanslarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 765 - 775
  Oğuz Olgun, İsmail Nakir
 80. Development of a potentiometric ractopamine-selective electrode and its application
  Sayfalar 776 - 784
  Gülşah Saydan Kanberoğlu
 81. ISM Band Haberleşme Uygulamaları İçin Origami Anten Tasarımı
  Sayfalar 785 - 791
  Alper Çalışkan, Ahmet Kızılay, Mehmet Ali Belen, Peyman Mahouti
 82. Sağlık Alanında Kullanılan Derin Öğrenme Yöntemleri
  Sayfalar 792 - 808
  Umut Kaya, Atınç Yılmaz, Yalım Dikmen
 83. Effect of Cement Amount on CBR Values of Different Soil
  Sayfalar 809 - 815
  Ayse Balkıs, Sawash Macid
 84. Properties of Novel Tricopter And Comparision of Other Unmanned Aerial Vehicles
  Sayfalar 816 - 825
  Hüseyin Şahin, Tuğrul Oktay
 85. Sahte Web Sitelerinin Sınıflandırma Algoritmaları İle Tespit Edilmesi
  Sayfalar 826 - 833
  Adem Korkmaz, Selma Büyükgöze
 86. Hidrofobik Bakır Stearat Sentezinin Box-Benhken Tasarımıyla Modellenmesi
  Sayfalar 834 - 840
  Seyfullah Keyf
 87. Space State Matrices Based Novel PI and Sliding Mode Controllers for Step-Up Converters in Renewable Energy Applications
  Sayfalar 841 - 854
  Davood Ghaderi
 88. Fotokatalitik yöntemlerle pestisit giderimi: Clothianidin örneği
  Sayfalar 855 - 862
  Güray Salihoğlu, Gizem Evrim Dilcan, Mojca Kralj, Polonca Trebse
 89. Sosyal Medya Platformu Üzerinde Gizli Anlam Analizi
  Sayfalar 863 - 869
  Volkan Altıntaş, Kamil Topal, Mehmet Albayrak
 90. Taze Marul Örneklerinde Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Varlığının Belirlenmesi
  Sayfalar 870 - 873
  Recep Kara, Ulaş Acaröz, Zeki Gürler, Ali Soylu, Osman Küçükkurt
 91. Dünyanın En İyi Varış Noktası Türk Mutfağına Biyokimyasal Bakış: Bazı Geleneksel Yemekler ve B Vitamini Kompozisyonları
  Sayfalar 874 - 880
  Büşra Yusufoğlu, Kübra Özkan, Mustafa Yaman
 92. İndiksiyon Motorun Mekanik Arıza Teşhisinde Makine Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması
  Sayfalar 881 - 904
  Mehmet Minaz, Kadriye Yıldız
 93. Double Quadrature Spatial Intensity Modulation for Visible Light Communications
  Sayfalar 905 - 914
  Yasin Çelik
 94. Yeni Nesil Elektrik Dağıtım Şebekeleri İçin Çok Fonksiyonlu Dijital Aşırı Akım Rölesi Tasarımı ve Geliştirilmesi
  Sayfalar 915 - 924
  Ender Oğuz, Yavuz Ateş, Metin Hekimoğlu
 95. Unmanned Aerial Vehicles for Civil Engineering: Current Practises and Regulations
  Sayfalar 925 - 932
  Sadık Alper Yıldızel, Gökhan Calış
 96. Üvez Meyvesinin Antioksidan Aktivitesi
  Sayfalar 933 - 939
  Yüksel Bayram, Yasemin Torlak, Osman Sağdıç
 97. Ülkemizde Tüketilen Bazı Gıda Ürünleri ile Bisküvilerin Glisemik İndekslerinin İn Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi
  Sayfalar 940 - 947
  Jale Çatak
 98. Development of Fly Ash Containing Catalytic Vitreous Enamel Coatings
  Sayfalar 948 - 959
  Buğra Çiçek
 99. An IoT Based Air Quality Measurement and Warning System for Ambient Assisted Living
  Sayfalar 960 - 968
  Mehmet Taştan
 100. PEG Assisted Hydrothermal Synthesis of Hexagonal WO3 Nanoparticles
  Sayfalar 969 - 976
  Halit Eren Figen
 101. Sezgisel Algoritmaları Kullanarak Raf Optimizasyonu Çalışması ve Bir Yazılım Uygulaması
  Sayfalar 977 - 982
  Tijen Över Özçelik, Gül Gündüz
Dizinler