e-ISSN: 2148-2683
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Osman SAĞDIÇ
Kapak Resmi
       

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Ocak, Nisan, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, başta TR Dizin olmak üzere, Scilit, Index Copernicus, CiteFactor, International Innovative Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SJIFactor, DRJI, Scientific Indexing Services ve Google Scholar gibi indekslerde taranmaktadır. 

2021 - Sayı: 25

Araştırma Makalesi

5. Metamalzeme Tabanlı İki Bantlı Mükemmel Soğurucu

Araştırma Makalesi

38. Nar Kabuklarının Döner Tambur Kompostlama Sisteminde Biyoaktivatör İle Kompostlanması

Duyurular

İNTİHAL RAPORU: 01.06.2019 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmekte ve intihal/benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir.

ETİK KURUL ONAY BELGESİ: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi olarak 2021 yılında TR Dizin Dergi Listesinde yer almaktadır. İlgili bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRBd01EQT0/avrupa-bilim-ve-teknoloji-dergisi


Değerli yazarlarımız Ejosat Ağustos 2021 (25. Sayı) Erken Görünümde yer almakta olup, makalesi kabul edilen yazarlarımızın makalelerini ekleme işlemleri 31.08.2021 tarihine kadar devam edecektir. Bilgilerinize sunarız. 


Değerli yazarlarımız Ejosat Kasım 2021 (27. Sayı) Erken Görünümde yer almakta olup, makalesi kabul edilen yazarlarımızın makalelerini ekleme işlemleri 30.11.2021 tarihine kadar devam edecektir. Bilgilerinize sunarız. 

Ziyaretçi İstatistikleri

Flag Counter