Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-2683 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Ocak, Nisan, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi olarak 2021 yılında TR Dizin Dergi Listesinde yer almaktadır. İlgili bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRBd01EQT0/avrupa-bilim-ve-teknoloji-dergisi

Değerli yazarlarımız Ejosat Nisan 2021 (23. Sayı) Erken Görünümde yer almakta olup, makalesi kabul edilen yazarlarımızın makalelerini ekleme işlemleri 30.04.2021 tarihine kadar devam edecektir. Bilgilerinize sunarız. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2683 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat
Kapak Resmi


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Ocak, Nisan, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi olarak 2021 yılında TR Dizin Dergi Listesinde yer almaktadır. İlgili bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRBd01EQT0/avrupa-bilim-ve-teknoloji-dergisi

Değerli yazarlarımız Ejosat Nisan 2021 (23. Sayı) Erken Görünümde yer almakta olup, makalesi kabul edilen yazarlarımızın makalelerini ekleme işlemleri 30.04.2021 tarihine kadar devam edecektir. Bilgilerinize sunarız. 

Sayı 21 - 31 Oca 2021
 1. Eti Gümüş Maden İşletmeleri Atık Barajlarındaki Gümüşün Geri Kazanımına Asit Liçinin Etkisi
  Sayfalar 1 - 16
  Selçuk YAMAN, Rukiye SAYGILI CANLIDİNÇ, Ferda ÖZMAL, Yunus ERDOĞAN
 2. Karacabey'de (Bursa) Doğal Yayılış Yapan Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.)'un Bazı Morfolojik Özellikleri ile Yaprak ve Çiçek Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 17 - 24
  Ayşe Gül SARIKAYA, Sefa DOĞDU
 3. The Effect of an Induction Heating System on Power Quality Parameters
  Sayfalar 25 - 30
  Hayrettin GÖKOZAN
 4. Mikrodalga Destekli Çinko Borat Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 31 - 36
  Hikmet OKKAY
 5. Manyetik Dişli Sisteminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
  Sayfalar 37 - 42
  Sinan BAŞARAN
 6. Orange G’nin Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılması için α-Fe2O3 Nanopartiküllerinin Adsorban Olarak Kullanılması; Adsorpsiyon, Kinetik ve Termodinamik Özellikleri
  Sayfalar 43 - 52
  Hakan KIZILTAŞ
 7. Atmosferik Plazma Teknolojisi Kullanılarak Cep Telefonu Koruma Malzemelerine Antimikrobiyal Özellik Kazandırılması
  Sayfalar 53 - 66
  Ece ÇOBAN, Gülşah ARSLAN, Fikret KEVEN, Fatma AYHAN, Hakan AYHAN
 8. Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması
  Sayfalar 67 - 73
  Ahmet Metin KUMLAY, Barış EREN, Serap DEMİREL, Fatih DEMİREL, Bünyamin YILDIRIM
 9. Molecular Characterization of Partial RdRp Genes of Tomato Ringspot Virus Isolates from Turkey
  Sayfalar 74 - 82
  Nevin AKDURA, Murat ŞEVİK
 10. Electromagnetic Shielding Effectiveness of Wollastonite/PANI/Colemanite Composites
  Sayfalar 83 - 89
  Ethem İlhan ŞAHİN, Mehriban EMEK
 11. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz Bölgelerinde Sahil Kumlarında Radon Aktivite Konsantrasyon Seviyelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 90 - 94
  Şule KARATEPE, Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK, Mahmut DOGRU
 12. Amino Acid and Hormone Content of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Grown in Drought Stress Created by PEG6000
  Sayfalar 95 - 112
  Ertan YILDIRIM, Adem GÜNEŞ, Metin TURAN, Recep KOTAN, Melek EKİNCİ
 13. Az Örnekle Öğrenme Problemleri için MAML ve ProtoNet Algoritmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 121
  Ayla GÜLCÜ, Muhammet ALKAN
 14. Meyve ve Sebzelerde Aktif Ambalajlama Teknolojisinin Kullanımı
  Sayfalar 122 - 130
  Mehmet Seçkin ADAY
 15. İnegöl (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) yöresi doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ormanları için önemli bir tehdit: Kızılkuyruklu Kayın Tırtılı - Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758)
  Sayfalar 131 - 135
  Oğuzhan SARIKAYA, Ali İhsan KADIOĞULLARI, Özden AÇICI
 16. Turizm İşletmelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Blokzincir Teknolojisine Geçiş Süreci ve Uygulama Örnekleri
  Sayfalar 136 - 146
  Senem YAZICI
 17. A Study on Accessible Tourism Potentials of Göreme Open Air Museum
  Sayfalar 147 - 153
  Anıl EVCİ, Candan ŞAHİN
 18. Erzincan’da Kuru Fasulye Üretiminde Tespit Edilen Zararlı Türler
  Sayfalar 154 - 159
  Engin KILIÇ, Serbay ÇELEBİ
 19. Nesnelerin İnternetinde Kullanılan Kablosuz Algılayıcı Cihazlar için Bilgi Merkezli Ağ Mimarisinin Uygulanabilirliği Araştırması
  Sayfalar 160 - 171
  Çiğdem ERİŞ, Pinar BOLUK
 20. Mock-Cebyshev Noktalarında Vandermonde Matrisinin Bir Uygulaması: Kovid-19 Vaka Tahmini
  Sayfalar 172 - 180
  B. Ali İBRAHİMOĞLU
 21. Tarımsal Atıklardan Biyogaz Üretimi İçin Anaerobik Fermentör Tasarımında Etkili Etmenler
  Sayfalar 181 - 190
  Gökhan TÜRKER
 22. Bazı Yabani Meyve Türlerinin Antioksidan Kapasitesi, Toplam Fenolik Madde İçeriği ve Fenolik Asit Profilinin Belirlenmesi
  Sayfalar 191 - 197
  Büşra TÜYSÜZ, Özlem ÇAKIR, Enes DERTLİ
 23. Uslu (Elazığ G) Çevresindeki Volkanik Kayaçların (Yüksekova Karmaşığı) Jeokimyası
  Sayfalar 198 - 206
  Melek URAL, Ayşe CİHAN
 24. Kuru tarımdan Sulu Tarıma Dönüşümün Toprakta Çeyrek Asırlık Etkisinin Mikromorfolojik Ölçekte Tanımlanması
  Sayfalar 207 - 215
  Ahmet ÇELİK, Erhan AKÇA
 25. Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 216 - 222
  Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU, Berrak ERGÜDEN, Kübra YILMAZ
 26. Comparison of Subgrade Reaction Coefficient Values Obtained With Different Approaches in Soil Investigations
  Sayfalar 223 - 229
  Nuray ALPASLAN
 27. %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Yolunda Dünya ve Türkiye
  Sayfalar 230 - 240
  Nazlıcan KARABAĞ, Cemre Belit ÇOBANOĞLU KAYIKCI, Atakan ÖNGEN
 28. Türk Mutfağında Bulunan Bazı Geleneksel Tatlı Türlerinin B Vitamini Kompozisyonlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 241 - 246
  Büşra YUSUFOĞLU, Kübra ÖZKAN, Karakuş EMİNE
 29. Otomotiv Sanayinde Hücresel Üretim Sisteminde Sac Parça Üretim Periyoduna Etki Eden Faktörler ve Üretim Zamanı Modellemesi
  Sayfalar 247 - 260
  Yücel CAN
 30. Tedarik Zincirlerinde Tutumlu İnovasyonun Etkileri
  Sayfalar 261 - 267
  Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR
 31. An Automated Bug Triaging Approach using Deep Learning: A Replication Study
  Sayfalar 268 - 274
  Eray TÜZÜN, Emre DOĞAN, Alperen ÇETİN
 32. Deterjan bazlı çamaşır makinesi atık suyunun YDA ve EoL analizi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 275 - 284
  Hakan ÇELEBİ, Tolga BAHADIR, İsmail ŞİMŞEK, Şevket TULUN
 33. Crust and Uppermost Mantle Velocity Structure beneath Eastern Anatolian Fault Zone from Joint Inversion of P-Receiver Functions and Rayleigh Wave Group Velocities
  Sayfalar 285 - 300
  Hamdi ALKAN
 34. Evaluation of some toxic metal levels in urban treatment waters
  Sayfalar 301 - 306
  Hacer Sibel KARAPINAR
 35. Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanım Sıklığının ve Diyet Yaklaşımlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 307 - 312
  Hakan GÜVELİ, Ataberk UZSOY, Tuğçe ÖZLÜ, Emre KENGER, Can ERGÜN
 36. Yağlı Tohumlarda Ultrasonik-Destekli Ekstraksiyon Yöntemi ve Avantajları
  Sayfalar 313 - 322
  Tuğba DEDEBAŞ, Tugba DURSUN CAPAR, Lütfiye EKİCİ, Hasan YALÇIN
 37. TF-IDF ve Doc2Vec Tabanlı Türkçe Metin Sınıflandırma Sisteminin Başarım Değerinin Ardışık Kelime Grubu Tespiti ile Arttırılması
  Sayfalar 323 - 332
  Aysun GÜRAN, Doğancan KINIK
 38. Fermentasyonun Mantar Turşusunun Biyoaktivitesi ve Çeşitli Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 333 - 340
  Bahar GÜL, Osman SAĞDIÇ, Kübra ÖZKAN
 39. Assessment of the Interaction Between Space And Visitor In the Case of the Cité De L’arciıtecture Et Du Patrimoine
  Sayfalar 341 - 357
  Gözde ALTIPARMAKOĞLU SAKARYA, Fehime Yeşim GÜRANİ
 40. Asmalarda Kuraklık ve Tuz Stresi
  Sayfalar 358 - 368
  Zehra BABALİK, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
 41. Bataryalı PV Sistemlerde Maksimum Güç Noktası Takip Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 369 - 377
  Nihan ALTINTAŞ, Ahmet YILMAZ, Alpaslan DEMIRCI, Said Mirza TERCAN
 42. Farklı Kültürel Uygulamaların Yamula Patlıcanının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 378 - 382
  Emre TOSUN, Hasan PİNAR, Sule HASYUNCU
 43. Simulation of Pulse Height Distribution and Full Energy Peak Efficiency of 2ʺx2ʺ Scintillation Detectors
  Sayfalar 383 - 388
  Zehra Nur KULUÖZTÜRK, Nilgün DEMİR
 44. AMPK’nın Doğal Aktivatörleri ve Hastalıklarla İlişkisi
  Sayfalar 389 - 401
  Sena Nur TANYILDIZ, Hatice YILDIRIM, Halime UĞUR, Mustafa YAMAN
 45. Quadrature Spatial Pulse Amplitude Modulation and Generalized Versions for VLC
  Sayfalar 402 - 409
  Yasin ÇELİK
 46. Effect of Machining on the Surface Roughness of 31CrMoV9 and 34CrAIMo5 Steels After Nitriding
  Sayfalar 410 - 415
  Egemen ŞAHİNOĞULLARI, Hüseyin Murat LUŞ
 47. İngiltere’de Yeşil Altyapı Planlama Ve Uygulama Sürecinin Uygulama Örnekleri Üzerinden İrdelenmesi
  Sayfalar 416 - 423
  Aysun TUNA
 48. Helix Surfaces in Euclidean 3-Space with Density
  Sayfalar 424 - 427
  Ahmet KAZAN, Sema KAZAN
 49. Özellik seçimi ve Derin Öğrenmeye Dayalı Parkinson Hastalığı Tespiti
  Sayfalar 428 - 436
  Mehmet Bilal ER
 50. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kirazların (Prunus avium) Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Aroma Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 437 - 443
  Özden İLHAN, Nevzat ARTIK
 51. Comparison of Statistical and Machine Learning Algorithms for Forecasting Daily Bitcoin Returns
  Sayfalar 444 - 454
  Betul AYGUN, Eylul KABAKCI GUNAY
 52. Synthesis of Some New Benzoxazole Derivatives and Antimicrobial and Cytotoxic Activity Studies
  Sayfalar 455 - 462
  Meryem EROL, İsmail ÇELİK, Gülcan KUYUCUKLU, Ebru UZUNHİSARCIKLI
 53. Maksimum Güç Noktası İzleyici Algoritmalarının Verim, Salınım Miktarı ve Yakınsama Süresi Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 463 - 472
  Ufuk BADAK, Ali Bekir YILDIZ
 54. Towards Adoption of Blockchain Technology for Enhancing Communication in Smart Transportation
  Sayfalar 473 - 485
  Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE
 55. Synthesis of Benzothiazole Bearing Calixarene as a Chemical Sensor with Triggered Fluorescence Property for Chlorite Ion
  Sayfalar 486 - 492
  Selahattin BOZKURT, Erkan HALAY
 56. 100 Basamak Probleminin JADE Algoritması ile Çözülmesi
  Sayfalar 493 - 500
  Gurcan YAVUZ
 57. Effects of post-harvest drying times of Lavandula angustifolia and L. intermedia species on chemical components of their essential oils
  Sayfalar 501 - 505
  Çiğdem KUŞ, Mehmet Emin DURU
 58. Sıcak-Dövme Döküm Malzemelerin Performans Özelliklerini İyileştirmeye Yönelik Kaplama Koşullarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 506 - 517
  Adife Şeyda YARGIÇ, Bünyamin EREN, Nurgül ÖZBAY
 59. Metin Madenciliği ile Tıbbi Tedavi Alanlarının Yakınlıklarının Ölçülmesi
  Sayfalar 518 - 526
  Hasan KURBAN
 60. Polen Taşıyan Bal Arılarının MobileNetV2 Mimarisi ile Sınıflandırılması
  Sayfalar 527 - 533
  Yusuf Yargı BAYDİLLİ
 61. Etlerde Ozmotik Dehidrasyon Uygulamaları
  Sayfalar 534 - 542
  Aybike KAMİLOĞLU, Naciye KUTLU KANTAR, Tuğba ELBİR
 62. Yabancı Otların Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
  Sayfalar 543 - 548
  Muhammed İSMAİLOĞLU, Reyyan YERGİN ÖZKAN
 63. Doğru Akım Motorunun PID ile Hız Kontrolü ve Zorlamalı Yükler Altında Performans Analizi
  Sayfalar 549 - 554
  Bariş GÖKÇE, Yavuz Bahadir KOCA, Yılmaz ASLAN
 64. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için Mikro Hidroelektrik Santrali ve LED Aydınlatma Uygulanabilirliği ile Enerji Verimliliği: Gaziantep Örneği
  Sayfalar 555 - 560
  Mustafa Mikail ÖZÇİLOĞLU, Bayram DURMUŞ
 65. Evaluating Eco-Cities With A Sustainable Perspective In Human-Nature Interaction
  Sayfalar 561 - 567
  Özlem Candan HERGÜL, Parisa GÖKER
 66. Isolation Entomopathogenic fungi From The Two-Spotted Spider Mite (Teranychus urticae) at Erzincan Provience
  Sayfalar 568 - 571
  Engin KILIÇ
 67. Isıl Gerilmelerin MEMS Fabry-Perot Optik Basınç Sensörünün Performansına Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 572 - 580
  Fikret YILDIZ
 68. Total Phenolic Contents, Antioxidant Activities and Antioxidant Capacities of Some Selected Pepper (Capsicum Annuum L.) Pulps and Seeds
  Sayfalar 581 - 586
  Hasan YALÇIN, Hatice KAVUNCUOGLU, Tugba DURSUN CAPAR
 69. Tarihsel Depremler ve Kullanılan Yöntemler
  Sayfalar 587 - 590
  Mehveş Feyza AKKOYUNLU
 70. Türk İmalat Sanayinin Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecini Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Kalite Evi ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Analizi
  Sayfalar 591 - 599
  Mehmet Ali ILGIN, Buket URKAN, Esra KURTUL
 71. 6-Benzilaminopürin ve Thidiazuron’un Bazı Yonca Çeşitlerinde İn Vitro Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi
  Sayfalar 600 - 603
  Satı UZUN, Nilgün EKİNCİ
 72. 8620 Kalite Çeliklerin Korozif Aşınma Direncine Bor İlavesinin Etkisi
  Sayfalar 604 - 609
  Engin ÇEVİK, Ferhat SARIÇAM, Yavuz SUN, Cemal ÇARBOĞA, Bünyamin ÇİÇEK
 73. A comparison of various supervised machine learning techniques for prostate cancer prediction
  Sayfalar 610 - 620
  Ebru ERDEM, Ferhat BOZKURT
 74. Konutlardaki Mutfak Yangınları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 621 - 628
  Zehra YILDIZ
 75. Fosfat Kaplama İşleminde Aktivasyon Parametreleri ve Kaplama Süresinin Kaplama Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 629 - 634
  Elif YAMAN, Semih ULUBAYRAK, Nurgül ÖZBAY
 76. İzmir İlinde Elektrikli Kara Araçları için Güneş Enerjisi Destekli Bir Şarj İstasyonun Tasarlanması
  Sayfalar 635 - 648
  Atahan ÇOBANOĞLU, Gökhan DEMİRKIRAN, Mustafa GÜNEŞ
 77. 2-(3-Fenil-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin benzoik asid Molekülünün Deneysel ve Kuantum Kimyasal Hesaplamaları
  Sayfalar 649 - 659
  Gül KOTAN, Haydar YÜKSEK
 78. A new rhodamine-based colorimetric and fluorescence chemosensor for the real-time determination of Hg2+ in aqueous media
  Sayfalar 660 - 664
  Şükriye Nihan KARUK ELMAS
 79. Graphene Aerogel Based Nanogenerators for Health Monitoring
  Sayfalar 665 - 668
  Onur ERGEN
 80. Asidik Ortamda Korozyon İnhibitörü Görevi Üstlenen Üç Pozitif Azot Atomu İçeren Tri-Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi
  Sayfalar 669 - 679
  Serkan ÖZTÜRK, Melek Meltem ÖZKAZANLI, İlayda AKYILDIZ, Tuğçe KARA, Fatih ÇELİK
 81. Big Data Companies and Open Source Movement
  Sayfalar 680 - 689
  Necmi GÜRSAKAL, Sevda GÜRSAKAL, Sadullah ÇELİK
 82. Separation of Incoming E-Mails Through Artificial Intelligence Techniques
  Sayfalar 690 - 696
  Mete YAĞANOĞLU, Erdal IRMAK
 83. Cultivation Planning Across Europe using Machine Learning Techniques
  Sayfalar 697 - 707
  Kubilay DEMİR
Dizinler
Tarandığımız Diğer Dizinler

18306

18308

18310


18311


18313


18314


18316

18315

18312

Ziyaretçi İstatistikleri

Flag Counter