Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Yayınlarınızı yükleme sırasında iThenticate: Plagiarism Detection Software programı çıktısı (intihal raporları) incelenerek %20 üzerinde olan yayınlar reddedilir. Yazarların makalelerinde dergimizin yayınları arasında yakın veya ilişkili makalelere atıf yapması oldukça önemlidir. Derginin makale değerlendirme süreci yaşanan yoğunluk nedeniyle hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için 3 ile 6 ay arasındadır. Yazarlarımızın aşağıdaki dosyaları hazırlaması ve yönergeye uygun isimlendirmesi oldukça önemlidir:

 • Makalesinin tam metnini Yazım Kuralları sayfasındaki şablon üzerinden hazırlaması sonrasında tammetin_yazar ve tammetin_blind şeklinde,
 • Makaleye ilişkin iThenticate raporunun tammetin_benzerlik şeklinde,
 • Telif hakkı formunun yazarların tamamı tarafından imzalanarak ve gerekli iletişim kısımları doldurularak telif_hakki_formu şeklinde,
 • Eğer makale etik kurul izni gerektiriyorsa (ilgili sayfayı inceleyiniz) bu belgenin etik_kurul_raporu şeklinde isimlendirerek yüklenmesi gerekmektedir.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat
Kapak Resmi


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Yayınlarınızı yükleme sırasında iThenticate: Plagiarism Detection Software programı çıktısı (intihal raporları) incelenerek %20 üzerinde olan yayınlar reddedilir. Yazarların makalelerinde dergimizin yayınları arasında yakın veya ilişkili makalelere atıf yapması oldukça önemlidir. Derginin makale değerlendirme süreci yaşanan yoğunluk nedeniyle hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için 3 ile 6 ay arasındadır. Yazarlarımızın aşağıdaki dosyaları hazırlaması ve yönergeye uygun isimlendirmesi oldukça önemlidir:

 • Makalesinin tam metnini Yazım Kuralları sayfasındaki şablon üzerinden hazırlaması sonrasında tammetin_yazar ve tammetin_blind şeklinde,
 • Makaleye ilişkin iThenticate raporunun tammetin_benzerlik şeklinde,
 • Telif hakkı formunun yazarların tamamı tarafından imzalanarak ve gerekli iletişim kısımları doldurularak telif_hakki_formu şeklinde,
 • Eğer makale etik kurul izni gerektiriyorsa (ilgili sayfayı inceleyiniz) bu belgenin etik_kurul_raporu şeklinde isimlendirerek yüklenmesi gerekmektedir.
Sayı 18 - 15 Nis 2020
 1. Gürültü Önleyici Akustik Malzemelerin Performans Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Hatice Mehtap ÖZ , Ercan KÖSE
 2. The Antibacterial Effects of Çiriş (Asphodelus aestivus Brot.) on Some Foodborne Pathogenic Bacteria
  Sayfalar 11 - 15
  Oktay TOMAR , Gökhan AKARCA
 3. Yıkanmış Türk Linyit Kömürlerinin Üst Isıl Değerinin Destek Vektör Regresyonu ile Tahmini
  Sayfalar 16 - 24
  Mustafa AÇIKKAR , Osman SİVRİKAYA
 4. MEMS Tabanlı Mikro Rezonatörün Tasarımı ve Analizi
  Sayfalar 25 - 29
  İshak ERTUGRUL , Osman ÜLKİR
 5. Membrane Bioreactor and Dynamic Membrane Bioreactor Performance Comparison Under the Same Conditions
  Sayfalar 30 - 41
  Metmet Akif VERAL , Özer ÇINAR , Abdullah KIZILET
 6. PIDA Denetçilerin Bozucu Dışlama Performansının Teorik İncelenmesi
  Sayfalar 42 - 53
  Necati ÖZBEY , Celaleddin YEROĞLU , Barış Baykant ALAGÖZ
 7. Comparison of the Models of Solar PV Performance Calculations for Ankara – Middle Anatolia
  Sayfalar 54 - 60
  Talat ÖZDEN , Abdullah Buğrahan KARAVELİ , Bülent AKINOĞLU
 8. Görev Temelli Yeni Bir Stokastik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı Önerisi
  Sayfalar 61 - 75
  Pelin TOKTAŞ , Gülin CAN
 9. İnovasyonun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 76 - 80
  Hüseyin ERİŞ , Feray KABALCİOGLU BUCAK
 10. Yenilenebilir Enerji Üretim Birimleri İçeren Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtımı Probleminin Yüklü Sistem Arama Algoritması ile Çözümü
  Sayfalar 81 - 90
  Serdar ÖZYÖN
 11. Venturimetre Deneyinde Gerçek ve Teorik Debi İlişkisi İçin Debi Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi
  Sayfalar 91 - 98
  Halil İbrahim BURGAN
 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Bucak Havzası Yeraltısuyu Sertlik Haritasının Hazırlanması
  Sayfalar 99 - 108
  İbrahim İskender SOYASLAN , Kerem HEPDENİZ
 13. Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Saf Kültür Mikroorganizmaları ve Genel Özellikleri
  Sayfalar 109 - 117
  Ahmet ERENSOY , Nurettin ÇEK
 14. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Matematik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 118 - 128
  Ebru KORKMAZ , Tayfun TUTAK , Aziz İLHAN
 15. Bakır Katkılı TiO2 Fotoanotlarının Boya Duyarlı Güneş Pilleri Performansı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 129 - 135
  Erdi AKMAN
 16. Mikro Kiriş Uzunluğu Değişiminin Deformasyona Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 136 - 141
  Osman ÜLKİR , İshak ERTUGRUL
 17. Pamuklu Kumaşa Antibakteriyel Bitim Uygulaması
  Sayfalar 142 - 147
  Numan HARIMDAR , Feyza AKARSLAN
 18. Faz Değiştiren Madde Olarak n-Hekzadekan Esaslı Mikrokapsüllerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Isıl Performansının T-Kayıt Yöntemiyle Belirlenmesi
  Sayfalar 148 - 161
  Hatice Hande MERT , Mehmet Selçuk MERT
 19. AMPK'nin Biyokimyası: Etki Mekanizmaları ve Diyabetin Tedavisindeki Önemi
  Sayfalar 162 - 170
  Cemalettin KİSMİROĞLU , Serdar CENGİZ , Mustafa YAMAN
 20. Nigella damascena L. Bitkisinde Farklı Gübre Uygulamalarının Fenolojik Özellikler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 171 - 178
  Funda ULUSU , Ali ŞAHİN
 21. Reklamların Pazarlama Etiği Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 179 - 187
  Hüseyin KOÇARSLAN
 22. Dayanıklı (Robust) Regresyon: Karşılaştırmalı Simülasyon Çalışması
  Sayfalar 188 - 195
  Yasin BÜYÜKKÖR , Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU
 23. Siirt İli Florasında Doğal Olarak Yetişen Salvia multicaulis Vahl.’ in Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi
  Sayfalar 196 - 200
  Doğan ARSLAN , Mehmet FİDAN
 24. Vergi Harcamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 201 - 205
  Nihat DOĞANALP
 25. Farklı Formlardaki Ginkgo biloba’nın Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 206 - 212
  Önder AYBASTIER
 26. Rapid Prototype Development of Single Phase Grid Connected PV Inverter Using Stm32f4 and Matlab
  Sayfalar 213 - 223
  Süleyman YARIKKAYA , Kadir VARDAR
 27. Elektronik Atık (E-Atık) Geri Dönüşüm Merkezlerinin Maliyetlerinin Minimize Edilerek Kuruluş Yerlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 224 - 231
  Melek IŞIK , İrfan MACİT
 28. Mersin Körfezi’nde Avlanan Ahtapotun (Octopus vulgaris) Yağ Asidi Düzeylerindeki Mevsimsel Değişimler
  Sayfalar 232 - 238
  Ali Rıza KOŞKER
 29. Pasif Başkalaşımın Çıkış Varyansı Kısıtlı Kontrolcü İle Yönlendirilen İha Üzerinde Etkileri
  Sayfalar 239 - 242
  Fırat ŞAL
 30. Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler İle Karakterler Arası İlişkilerin
  Sayfalar 243 - 247
  Bedirhan SARİKURT , Gülşah BENGİSU
 31. PVsyst Yazılımı İle 30 Kw Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu
  Sayfalar 248 - 261
  Eyüp AKCAN , Melih KUNCAN , Mehmet Recep MİNAZ
 32. Büyük Verinin İnteraktif Görselleştirilmesi: Tableau Üzerine Öğrenci Deneyimleri
  Sayfalar 262 - 271
  Süleyman EKEN
 33. Comparison of Risk Assessment Methods within the Scope of Occupational Safety in the Construction Sector
  Sayfalar 272 - 282
  Muhammet Fatih AK
 34. Entropy Generation and Exergy Destruction During and After Weaning from Mechanical Ventilation in Patients with Respiratory Failure
  Sayfalar 283 - 289
  Jale ÇATAK , Elif DEVELİ , Serkan BAYRAM
 35. Jet Grout Yöntemi İle Zemin İyileştirme ve Deplasman Tahmini: Vaka Analizi
  Sayfalar 290 - 299
  Gizem MISIR
 36. Siyan (mavi) Fluoresan Protein Aquamarine’nin Biyoreaktörde Üretilmesi ve Saflaştırılması
  Sayfalar 300 - 305
  Hülya KUDUĞ CEYLAN , Rizvan İMAMOĞLU , İsa GÖKÇE
 37. Makine Öğrenme Yöntemleri ile Semen Kalitesi Tahmini
  Sayfalar 306 - 311
  Kerim KARADAĞ
 38. Transgenik Olmayan Mısırda (Zea mays L.) Yabancı Ot Mücedesinde Yaygın Olarak Kullanılan Herbisitlerin Karşılaştırılması
  Sayfalar 312 - 318
  Fırat PALA
 39. Nonlineer Yüklü Sistemde Filtreleme ve Reaktif Güç Kompanzasyonu Açısından Simülasyon ve Deneysel Çalışma Tabanlı bir Analizin Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 319 - 331
  F. Gülşen ERDİNÇ
 40. Adana İli Kiraz Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Belirlenen Zararlı Böcek Türleri
  Sayfalar 332 - 337
  Burcu ÖZBEK ÇATAL , Zhanerke AMANGELDİ , Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE , Mehmet Rifat ULUSOY
 41. Uçak Sistemlerinin SCADA İle Modellenmesi
  Sayfalar 338 - 346
  Furkan İŞBİLEN , Mehmet KONAR
 42. Magarsos Antik Kenti Oluşum Kurgusunun Analizinde Sistematik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 348 - 358
  Yelda DURGUN ŞAHİN , M. Faruk ALTUNKASA
 43. Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 359 - 367
  Arzu ALTUNTAŞ
 44. Elazığ’da Yetişen Polygonum cognatum Meissn (Madımak) Bitki Ekstraktlarının In vitro Biyolojik Aktiviteleri ve Bazı Fitokimyasal Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 368 - 378
  Sibel PEKDEMİR , Mehmet ÇİFTCİ , Mustafa KARATEPE
 45. Prevention of Sourdough Bread Mould Spoliage by antifungal Lactic Acid Bacteria Fermentation
  Sayfalar 379 - 388
  Zühal ALKAY , Hilal KILMANOĞLU , M. Zeki DURAK
 46. Adaptation of Media and Technology Usage Scale and Attitude Scale to Arabic
  Sayfalar 389 - 400
  Adel Abdalsalam AYAD ABDALLHA, Abdulkadir KARACI
 47. Color Based Object Separation in Conveyor Belt Using PLC
  Sayfalar 401 - 412
  Öznur ŞENGÜL , Sıtkı ÖZTÜRK , Melih KUNCAN
 48. Catering Company Selection with Fuzzy AHP, ELECTRE and VIKOR Method for a Company Producing Trailer
  Sayfalar 413 - 423
  Seher ARSLANKAYA
 49. A Survey on Blockchain Awareness among Students
  Sayfalar 424 - 434
  Şerif BAHTİYAR , Oğuz PAKSOY , Ecem GÜLDÖŞÜREN , Mustafa Efekan PEKEL
 50. Reaktif Azot Türlerinin (RNS) Üretimi, Fonksiyonu ve Stres Koşullarındaki Durumu
  Sayfalar 435 - 444
  İlkay YAVAŞ , Volkan Mehmet ÇINAR , Aydın ÜNAY
 51. Ekmeklik Buğdaylara (Triticum aestivum L.) İki Aşamalı Uygulanan Tavlama İşleminin Unun Ekmeklik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 445 - 453
  Mustafa KURT , Halef DİZLEK
 52. Tam Ölçekli Yanal Yükleme Testinin Sayısal Modellemesi
  Sayfalar 454 - 464
  Gizem MISIR , Mustafa LAMAN
 53. Artificial Neural Network (ANN) Approach for Dynamic Viscosity of Aqueous Gelatin Solutions: A Soft Computing Study
  Sayfalar 465 - 475
  Barış DEMİRBAY , Altun Buse KARAKULLUKÇU
 54. Şebekeden Bağımsız Hibrit Enerji Sistemleri Kullanılarak 40 Hanelik Bir Topluluğun Elektrik ve Termal Yük İhtiyacının Karşılanması: Teknik ve Ekonomik Analizleri
  Sayfalar 476 - 485
  Sunay TÜRKDOĞAN , Muhammet Talha MERCAN , Tuğçe ÇATAL
 55. Smart House With Artificial Intelligence
  Sayfalar 486 - 493
  Melek TOMAŞ , Neslihan DOSTOĞLU
 56. İş Sağlığı ve Güvenliği için IoT Tabanlı Gömülü Sistem Tasarımı ve Uygulaması
  Sayfalar 494 - 504
  Çağatay ERSİN , Ali ÖZ
 57. Nötrozofik Küme Temelli Difüzyon Metodu Kullanılarak Görüntülerdeki Örtüşme Problemini Azaltma
  Sayfalar 505 - 514
  Kazım HANBAY
 58. Yön-Kesme Yöntemi ve Kare Izgarada Adreslenmiş Temel Arşimet Latislerinde İki-Boyutlu Bağ Perkolasyonu
  Sayfalar 515 - 530
  Alptekin YILDIZ
 59. Lithium-boro-tellurite glasses with ZnO additive: Exposure Buildup Factors (EBF) and Nuclear Shielding Properties
  Sayfalar 531 - 544
  Gülfem SÜSOY DOĞAN
 60. Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri
  Sayfalar 545 - 551
  Nevroz ASLAN ERTAŞ , Erdal ÖĞÜN
 61. Manyetik Aktif Karbon/ZnO kompozitinin Sentezlenmesi ve Boyar Madde Giderimi Üzerine Denge ve Kinetik Uygulaması
  Sayfalar 552 - 561
  Eda ÇİV , Atakan TOPRAK , Kadriye BOZGEYİK
 62. Erciş (Van) Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 562 - 567
  Muhammed Said YOLCİ
 63. Investigation of Outdoor Gamma Dose Rates in Yalova, Turkey
  Sayfalar 568 - 573
  Kübra BAYRAK , Zeki Ünal YÜMÜN , Merve ÇAKAR
 64. 2- (azepan-1-il (naftalen-1-il) metil)fenol Bileşiğinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal Hesaplamaları
  Sayfalar 574 - 582
  Yeliz ULAŞ
 65. Çuha Çiçeği (Oenothera biennis) ve Tatlı Badem (Prunus dulcis Mill) Yağlarının Anti-enzim Aktivitelerinin Araştırılması
  Sayfalar 583 - 590
  Ebru AKKEMİK
 66. Tütün Tohumuna Uygulanan Bazı İyileştirici Ön Uygulamaların Çimlenme ve Fide Çıkış Performansına Etkisi
  Sayfalar 591 - 598
  Doç. Dr. Sıdıka EKREN , Merter GÜNGÖR
 67. Comparison Global Brain Volume Ratios on Alzheimer’s Disease Using 3D T1 Weighted MR Images
  Sayfalar 599 - 606
  Muhammet Üsame ÖZİÇ , Seral ÖZŞEN
 68. Türkiye Kruvaziyer Limanlarının Performans Değerlendirmesi
  Sayfalar 607 - 615
  Ercan YÜKSEKYILDIZ
 69. Besin İntoleransı ve Tanı Testleri
  Sayfalar 616 - 620
  Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU
 70. Increasing Mechanical Strength of Ignimbrite Rocks
  Sayfalar 621 - 635
  Abdulrezzak BAKIŞ
 71. Investigation of the Effect of Differential Morphing on Lateral Flight by Using PID Algorithm in Quadrotors
  Sayfalar 636 - 644
  Oguz KOSE , Tugrul OKTAY
 72. Müzede Aydınlatmanın Kullanıcı ve Eserler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 645 - 655
  Uğur ÖZCAN , Hümeyra ÇAĞLAR
 73. Siberbiyogüvenlik Uygulamalarında DNA Dizilimleri için Özet Algoritmaları Karşılaştırılması
  Sayfalar 656 - 663
  Esma ERGÜNER ÖZKOÇ , Mike MANNİON
 74. Bir Makine Fabrikasında Yarı Mamul Depolama Sistemi için Etkin Raf Yerleşimi Önerisi
  Sayfalar 664 - 674
  Yeliz BURUK ŞAHİN , Sinem EKMEKCİ , Melek YUREKLİ
 75. Düşük Maliyetli El Jestleri Tanıma Sistem Tasarımı
  Sayfalar 675 - 682
  Cihan YILDIRIM , Veysel BÖCEKÇİ
 76. Yakın Histogramlar Temelli Yeni Bir Hibrit Veri Gizleme Yöntemi
  Sayfalar 683 - 694
  Harun KURNAZ , Mehmet Zeki KONYAR , Adnan SONDAŞ
 77. Seydikemer İlçesi (Muğla) Topraklarının Özellikleri ve Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 695 - 706
  Recep BOZYİGİT
 78. Bazı Küflerin Toprak Bazlı Mikrobiyal Yakıt Hücresindeki Potansiyellerinin İncelenmesi
  Sayfalar 707 - 710
  Gamze KARANFİL
 79. Klinoptilolit Dolgulu PVA Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Pervaporasyon ile Desalinasyon Çalışması
  Sayfalar 711 - 718
  Berk TIRNAKÇI , Yavuz SALT , İnci SALT , Seyfullah KEYF
 80. Lojistik Regresyon ve CART Yöntemlerinin Tahmin Edici Performanslarının Yaşam Memnuniyeti Verileri için Karşılaştırılması
  Sayfalar 719 - 727
  Arzu YAVUZ , Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU
 81. Türkiye’de Firmalarin Büyük Veri Teknolojileri Bilinirliği Ve Kullanimi Analizi
  Sayfalar 728 - 737
  Serkan AYVAZ , Yücel Batu SALMAN
 82. Anfis Based Thrust Estimation of a Small Rotary Wing Drone
  Sayfalar 738 - 742
  Hüseyin ŞAHİN , Tugrul OKTAY , Mehmet KONAR
 83. Usability of Pumice, Ignimbrite and Perlite in Stone Mastic Asphalt
  Sayfalar 743 - 754
  Mehmet ASLAN , Abdulrezzak BAKIŞ
 84. The Current Information in Nutrition Therapy of Phenylketonuria
  Sayfalar 755 - 761
  Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU , Seda ÇELİKEL
 85. EU’s Open Science: an Impetus for Turkey’s Innovation Potential
  Sayfalar 762 - 766
  Rosen DİMOV , Ecem ÖZDEMİR , Kemal SİDAR , İbrahim GEDİKOĞLU
 86. Oxygen Transfer Ability of Co-Pb Metal Oxides during the Chemical Looping Oxidation of Tuncbilek Lignite
  Sayfalar 767 - 778
  Arzu KANCA , Prof.dr. Deniz ÜNER
 87. Thermal Modeling and Performance Analysis for a Chevron Type Heat Exchanger by Using Artificial Neural Network with Limited Experimental Data
  Sayfalar 779 - 789
  Mehmet Hakan DEMİR
 88. Farklı Tip Uçucu Küllerin Kauçuğun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  Sayfalar 790 - 804
  Mert Şafak TUNALIOĞLU
 89. Akıllı Malzemelerin Kamu Yapılarında Uygulama Önerileri: Karabük Örneği
  Sayfalar 805 - 817
  Merve TUNA KAYILI
 90. Dynamic Analysis of Hardened Double Bulkhead Structure Subjected to Blast Loading
  Sayfalar 818 - 832
  Burak Can OCAKTAN , Özgür DEMİR
 91. Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Amoksisilin Giderimi: Kinetik ve Denge Çalışmaları
  Sayfalar 833 - 839
  Elif TÜMAY ÖZER
 92. Bitkilerde Abiyotik Stres Koşullarında Selenyum Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri
  Sayfalar 840 - 849
  İlkay YAVAŞ , Volkan Mehmet ÇINAR , Aydın ÜNAY
 93. Güney ve Doğu Anadolu’ da Soğurulmanın (1/QC) Yanal Heterojenitesi
  Sayfalar 850 - 857
  Ufuk AYDIN
 94. İç Mekanda Doku Etkisinin Kurgulanmasında Tasarımcı Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 858 - 867
  Onur KILIÇ
 95. Alaca Çayı Havzası Erozyon Durumunun Morfometrik Ölçümler ile İlişkisi
  Sayfalar 868 - 878
  Ali İMAMOĞLU
 96. Treatment of fizzy drink factory wastewaters by microalgae and evaluation of algae oil for biofuel production
  Sayfalar 879 - 884
  Togayhan KUTLUK , Nurcan KAPUCU
 97. Pamuklu Kumaşın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Enzimatik Muamelenin Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 885 - 894
  Şeyda EYÜPOĞLU , Nigar MERDAN
 98. Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtma Çamurları ve Bertaraf Uygulamaları
  Sayfalar 895 - 904
  Mert YÜKSEKDAĞ , Semir GÖKPINAR , Bekir YELMEN
 99. Isolation and identification of the pyrethroid insecticide deltamethrin degrading bacteria from insects
  Sayfalar 905 - 910
  Özlem GÜR ÖZDAL , Ömer Faruk ALGUR
 100. FPGA Kullanılarak Görüntülerin Gerçek Zamanlı Olarak OTSU Metodu ile Bölütlenmesi
  Sayfalar 911 - 917
  Halil KAYGISIZ
 101. A Relative Assessment of the Life-Cycle Costs of Rigid and Flexible Pavement Coatings in Turkey
  Sayfalar 918 - 926
  Yavuz ABUT
 102. Gıda Güvenliği Açısından COVID-19 Etmeni SARS-CoV-2’nin Değerlendirilmesi ve Korunma Yöntemleri
  Sayfalar 927 - 933
  Osman SAĞDIÇ , Selma KAYACAN , Enes DERTLİ , Muhammet ARICI
 103. Kama Şekilli Kanat Üzerindeki Süpersonik Akışı Çözmek için Sayısal Bir Algoritma
  Sayfalar 934 - 942
  Murat BAKIRCI
 104. Optimizasyon Otomasyonu İçin Cplex Çözücüsünün Web Tabanlı Sunucu Üzerinden Çalıştırılması
  Sayfalar 943 - 951
  Mustafa Zahid GÜRBÜZ , Onur AKÇİN
 105. Some Physicochemical and Sensory Properties of Cactus Fruit (Opuntia ficus-indica L.) Vinegar Produced by Traditional Method
  Sayfalar 952 - 957
  Abdullah ÇAĞLAR , Gökhan AKARCA , Oktay TOMAR , Elif EKMEKÇİ
 106. The Reaction Cross Sections for 124,125Te(p,xn)123,124I and 123,124Te(d,xn)123,124I
  Sayfalar 958 - 963
  Rıdvan ÜNAL , Ufuk AKÇAALAN
 107. Determination of Effects Commercial Antioxidant and Essential Oil Additives on Some Physico-Chemical Properties of Olive Oil
  Sayfalar 964 - 972
  Erman DUMAN , Mehmet ÖZCAN , Sabire DUMAN
 108. Killi Zeminlerin Kireç ile Stabilizasyonunun Deneysel Çalışması ve Sonuçların İstatistiksel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 973 - 980
  Mahmut DURMAZ
 109. Time-delay AVR System Analysis Using PSO-based PID Controller
  Sayfalar 981 - 991
  Ercan KÖSE , Serdar COŞKUN
 110. Voltage Control at Building Integrated Photovoltaic and Wind Turbine System with PI-PD Controller
  Sayfalar 992 - 1003
  Ozan GÜL , Nusret TAN
 111. Yeni 2-Metoksi-6-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]fenil Furan-2-karboksilat Türevlerinin Sentezi ve in vitro Antioksidan Aktiviteleri
  Sayfalar 1004 - 1011
  Abdurrahman GÜRBÜZ , Muzaffer ALKAN , Sevda MANAP , Özlem GÜRSOY KOL , Gül ÖZDEMİR , Haydar YÜKSEK
 112. Haberleşme Sistemlerinde Derin Öğrenme
  Sayfalar 1012 - 1025
  Mete YILDIRIM , Radosveta İvanova SOKULLU , Saliha PEHLİVAN
Dizinler
Tarandığımız Diğer Dizinler

18306

18308

18310


18311


18313


18314


18316

18315

18312

Ziyaretçi İstatistikleri

Flag Counter