Özel Sayı

Ejosat Özel Sayı 2020 (ARACONF), 1.04.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

23. Uçak - Yıldırım Etkileşimi

Araştırma Makalesi

54. NSGA-II Algorithm For The Reallocation Problem In Land Consolidation

Araştırma Makalesi

56. EECP Sistem Uygulamasında ST Segmentinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

67. Average Neural Face Embeddings for Gender Recognition

Araştırma Makalesi

73. Rekombinant ve Yabanıl Bakteriler ile Kromun Biyoremediasyonu