Yıl 2020, Cilt , Sayı , Sayfalar 88 - 95 2020-04-01

Veri Madenciliği İle Kalp Hastalığı Teşhisi

Merve Esra TAŞÇI [1] , Rüya ŞAMLI [2]


Gelişen ve değişen çevre koşulları, sınırların kalkması ile küreselleşen dünya, farklı pazarlama ve ar-ge (araştırma geliştirme) yöntemleri “veri”nin değil “bilgi”nin önemini her geçen gün daha da artacak şekilde ortaya koymaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve kolaylaşması ar-ge ekiplerinin “bilgi”ye erişmelerini zorlaştırmaktadır. İnternette arama motorları kullanılarak yapılan araştırmalar çoğu zaman istenilenden farklı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Büyük bir perakendecinin, fatura bilgilerinden müşteri eğilimlerini belirleyip ona göre pazarlama taktikleri üretebilmesi, rakiplerinin önüne geçmesini sağlayacaktır. Verilen örneklere dikkat edilirse, “veri”nin “bilgi”ye dönüşme işleminin vurgulandığı görülecektir. Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecek ile ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır. Veri madenciliği, eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır. Veri madenciliği sürecinin çeşitli aşamalarında; istatistiksel yöntemler, bellek tabanlı yöntemler, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları ve karar ağaçları gibi algoritmalar kullanılabilmektedir. Kalp hastalıkları (kardiyovasküler hastalıklar) bugün dünyanın en yaygın hastalıklarından biridir. Küresel ölçekte kardiyovasküler hastalıkların uzun süre bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Gelişmiş batı ülkelerindeki kardiyovasküler hastalık ölümleri gelişmekte olan ülkelere göre azalma eğilimi göstermektedir. Dünyadaki ölüm oranlarındaki pozitif faktör, kardiyovasküler hastalıklar açısından büyük ölçüde önlenebilir olmalarıdır. Bu nedenle, kalp hastalığı tanısı alan hastaların verilerine dayanarak, metin madenciliği ve algoritmalar kullanılarak kalp-öncesi hastalığı tahmin etmek için çalışma yapılmıştır. Bu çalışma veri madenciliğinin büyük veri setlerinin incelenmesi üzerinde ne kadar büyük bir öneme ve yere sahip olduğunu göstermek için yapılmıştır. Yüzlerce bilginin bulunduğu kalp veri setinden, WEKA programı kullanılarak, çeşitli algoritmalar uygulayarak kişilere kalp hastalığı teşhisi koyma çalışması yapılmıştır. Kalp hastalığının kesin tanısı ve hastalık şiddetinin saptanması için çeşitli uygulamalar ve yöntemler vardır. Bu çalışmada, daha ucuz ve daha etkili bir yaklaşım sağlayabilecek veri madenciliğinin kullanımı incelenmiştir. Bu çalışmada sınıflandırma yöntemleri ve doğru sınıflandırma oranları ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Gerekli hesaplamaları ve modelleri elde etmek için ZeroR, OneR, Naive Bayes, J48 Karar Ağacı, Rastgele Orman, Çoklu Algılayıcılar, k-en yakın komşu (k-Nearest Neighbour - k-NN), Lojistik Regresyon, destek vektör makinesi (Support Vector Machine - SVM) gibi sınıflandırma algoritmaları, Weka programında uygulanmıştır. Uygulamanın sonucu olarak kalp hastalığı teşhisinde en iyi sonuçu veren algoritma tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri madenciliği algoritmaları ile kalp hastalığını belirleyen birçok farklı çalışma vardır. Ancak yaptığımız incelemelerde, veri setine 9 farklı algoritma uygulayan bir çalışmaya rastlanmamıştır ve bu çerçevede bu çalışma ilk kez bu kadar çok algoritmanın kullanıldığı çalışma olacaktır.
Kalp Hastalığı, WEKA, Veri Madenciliği, ZeroR, OneR, Naive Bayes, J48 Karar Ağacı, Rastgele Orman, Multiplayer Perceptrons, k-en yakın komşuluk, Logistik Regresyon, Destek Vektör Makinesi
 • W.J. Frawley, G. Piatetsky-Shapiro, Knowledge Discovery in Databases: An Overview. The AAAI/MIT Press, 1996.
 • D. Wood, G. De Backer, O. Faergeman, I. Graham, G. Mancia, K. Pyörälä, Prevention of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Atherosclerosis, 140 (1998) 199– 270.
 • J. Soni, U. Ansari, D. Sharma, S. Soni, Predictive Data Mining for Medical Diagnosis: An Overview of Heart Disease Prediction, International Journal of Computer Applications, 17 (2011) 43-48.
 • C.S. Dangare, S.S. Apte, Improved Study of Heart Disease Prediction System using Data Mining Classification Techniques, International Journal of Computer Applications, 47 (2012) 44-48.
 • R. Alizadehsani, J. Habibi, M.J. Hosseini, H. Mashayekhi, R. Boghrati, A. Ghandeharioun, B. Bahadorian, Z.A. Sani, A data mining approach for diagnosis of coronary artery disease, computer methods and programsin biomedicine, 111 (2013) 52-61.
 • A. Rajkumar, G.S. Reena, Diagnosis Of Heart Disease Using Datamining Algorithm, 10 (2010) 38-43.
 • J. Nahar, T. Imam, K. S. Tickle, Y.P. Chen, Computational intelligence for heart disease diagnosis: A medical knowledge driven approach, Expert Systems with Applications, 40 (2013) 96-104.
 • Y. Xing, J. Wang, Z. Zhao, Y. Gao, Combination data mining methods with new medical data to predicting outcome of Coronary Heart Disease, International Conference on Convergence Information Technology, 2007.
 • N. Bhatla, K. Jyoti, An Analysis of Heart Disease Prediction using Different Data Mining Techniques, International Journal of Engineering Research & Technology, 1 (2012) 1-4.
 • D. Yeh, C. Cheng, Y. Chen, A predictive model for cerebrovascular disease using data mining, Expert Systems with Applications, 38 (2011) 8970-8977.
 • S.U. Amin, K. Agarwal, R. Beg, Genetic Neural Network Based Data Mining in Prediction of Heart Disease Using Risk Factors, IEEE Conference on Information and Communication Technologies, 2013.
 • K. Srinivas, G. Raghavendra Rao, A. Govardhan, Analysis of Coronary Heart Disease and Prediction of Heart Attack in Coal Mining Regions Using Data Mining Techniques, International Conference on Computer Science & Education, 2010.
 • T.J. Peter, K. Somasundaram, An Empirical Study On Prediction Of Heart Disease Using Classification Data Mining Techniques, IEEE-International Conference On Advances In Engineering, Science And Management, 2012.
 • H.D. Masethe, M. A. Masethe, Prediction of Heart Disease using Classification Algorithms, World Congress on Engineering and Computer Science, 2014.
 • B. Bahrami, M.H. Shirvani, Prediction and Diagnosis of Heart Disease by Data Mining Techniques, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2 (2015) 164-168.
 • J. Kim, J. Lee, Y. Lee, Data-Mining-Based Coronary Heart Disease Risk Prediction Model Using Fuzzy Logic and Decision Tree, Healthcare Informatics Research, 21 (2015) 167-174.
 • K. R. Lakshmi, M. Veera Krishna, S. Prem Kumar, Performance Comparisonof Data Mining Techniques for Predicting of Heart Disease Survivability, International Journal of Scientific and Research Publications, 3 (2013) 1-10.
 • S. B. Patel, P. K. Yadav, D. P. Shukla, Predict the Diagnosis of Heart Disease Patients Using Classification Mining Techniques, IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 4 (2013) 61-64.
 • N. Bhatla, K. Jyoti, A Novel Approach for Heart Disease Diagnosis using Data Mining and Fuzzy Logic, International Journal of Computer Applications, 54 (17), 2012.
 • M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis, Automated Diagnosis of Coronary Artery Disease Based on Data Mining and Fuzzy Modeling, IEEE Transactions on Information Technology In Biomedicine, 12(4), 2008.
 • B. Venkatalakshmi, M.V. Shivsankar, Heart Disease Diagnosis Using Predictive Data mining, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3(3), 2014.
 • M.A. Jabbar, B.L Deekshatulu, P. Chandra, Classification of Heart Disease Using K- Nearest Neighbor and Genetic Algorithm, International Conference on Computational Intelligence: Modeling Techniques and Applications (CIMTA) 2013.
 • I.A. Zriqat, A.M. Altamimi, M. Azzeh, A Comparative Study for Predicting Heart Diseases Using Data Mining Classification Methods, International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), 14(12), 2016.
 • S. Sharmila, M.P. Indra Gandhi, Analysis of Heart Disease Prediction Using Data Mining Techniques, International Journal of Advanced Networking & Applications (IJANA), 8(5) (2017), 93-95.
 • M. Sharma, F. Khan, V. Ravichandran, Comparing Data Mining Techniques Used For Heart Disease Prediction, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(6) (2017).
 • M. Abdar, S.R.N. Kalhori, T. Sutikno, I.M.I. Subroto, G. Arji, Comparing Performance of Data Mining Algorithms in Prediction Heart Diseases, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 5(6) (2015) 1569-1576.
 • S. Aydin, M. Ahanpanjeh, S. Mohabbatiyan, Comparison And Evaluation Data Mining Techniques In The Diagnosis Of Heart Disease, International Journal on Computational Science & Applications (IJCSA), 6(1) (2016).
 • T.K. Keerthana, Heart Disease Prediction System using Data Mining Method, International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), 47(6) (2017).
 • H.B.F. David, S.A. Belcy, Heart Disease Prediction Using Data Mining Techniques, ICTACT Journal On Soft Computing, 9(1) (2018).
 • S. Cihan, B. Karabulut, G. Arslan, G. Cihan, Identification of Coronary Artery Disease Risk Using Data Mining Techniques, International Journal of Engineering Research and Development, 10(1), (2018) 85-93.
 • F. Rabbi, P. Uddin, A. Ali, F. Kibria, M.I. Afjal, S. Islam, A.M. Nitu, Performance Evaluation of Data Mining Classification Techniques for Heart Disease Prediction, American Journal of Engineering Research (AJER), 7(2) (2018), 278-283.
 • S. Joshi, A. Sasanapuri, S. Anand, S. Nandi, V. Nemade, Predictive Analysis using Data Mining Techniques for Heart Disease Diagnosis, International Journal of Engineering & Technology, 7(3) (2018) 166-170.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7659-0455
Yazar: Merve Esra TAŞÇI
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8723-1228
Yazar: Rüya ŞAMLI
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020

APA TAŞÇI, M , ŞAMLI, R . (2020). Veri Madenciliği İle Kalp Hastalığı Teşhisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , () , 88-95 . DOI: 10.31590/ejosat.araconf12