Özel Sayı Erken Görünüm

Sayı: 36

Özel Sayı Yıl: 2022

Makaleler

Sayıdan Geri Çekildi

54. Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Anomali Tabanlı Saldırı Tespit Modeli Uygulaması

Sayıdan Geri Çekildi

55. Sulama/İlaçlama Robotu için Nesne Tanıma Çalışmaları

Sayıdan Geri Çekildi

56. Video Duygu Analizi

Sayıdan Geri Çekildi

57. Cebirsel Şifrelenmiş LSB Yöntemi