Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 363 - 366 2019-08-31

Elazığ İli Kiraz Üretim Alanlarında Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi L.) (Diptera:Tephritidae)'nin Yayılışı, Doğaya Çıkış Zamanı, Popülasyon Gelişimi Ve Bulaşıklık Oranını Belirlenmesi

Mehmet Kaplan [1]


Bu çalışma 2016-2017 yılları arasında, Elazığ ili Kiraz bahçelerinde zarar yapan Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae)'nin yayılışı, doğaya çıkış zamanı ve popülasyon gelişimi belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmalar üretim mevsimi boyunca her birinde en az 50 adet Napolyon (Ziraat 900) kiraz çeşidi kiraz ağacı bulunan bahçelerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda zararlının takibinde görsel sarı renkli yapışkan çekici tuzaklar kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda kiraz sineğinin tüm bahçelerde yayılış gösterdiği, erginlerinin doğada mayıs ayının ilk haftasında meyveler ben düşme iken tuzaklarda ilk görüldüğü ve meyveler saman sarısı dönemde iken en yüksek yoğunluk oluşturduğu tespit edilmiştir. Popülasyon gelişiminin izlendiği bahçelerde zararlının popülasyon yoğunluğunun düşük olduğu belirlenmiştir. Zararlının popülasyon gelişiminin iki yılda da yaklaşık 21-42 gün arasında devam ettiği ve popülasyonun bitiş tarihinin ise en son haziranın ayının üçüncü haftasına denk geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra hasat zamanında bahçelerde kontrol edilen 1000 adet meyvede Bulaşma (Kurtlu meyve) oranı %0.2 ve %0.4 arasında değişmektedir.

Elazığ, kiraz, kiraz sineği
 • Aktürk, A., 1997. Türkiye’nin önemli kiraz zararlıları üzerinde bir değerlendirme. E. Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Tezi, 20s.(Yayınlanmamış).
 • Anonim, 2011. Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 156 s, Ankara.
 • Anonim, 2018. (tüik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 17.03.2019)
 • Boller, E., 1972. Zum Verkauf und Einsatz neuer Kirschenfliegenfallen im Jahre 1972. Schweiz. Z. Obst-und Weinbau, 108, 84-87.
 • Daniel, C. and Grunder, J., 2012. Integrated Management of European Cherry Fruit Fly Rhagoletis cerasi (L.): Situation in Switzerland and Europe. Insects, 3, 956-988.
 • Ertop, S. ve Özpınar, A., 2011. Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi. Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 109-118.
 • Fimiani, P., Frilli, F., Inserra, S., Monaco, R. & Sabatino, A., 1981. Ricerche coordinate su aspetti bioecologici della Rhagoletis cerasiL. in Italia. Bollettino Laboratorio ntomologia agraria Filippo Silvestr, 38: 159–211.
 • Fimiani, P., 1983. Multilarval Infestations by Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) in Cherry Fruits. In Fruit Flies of Economic Importance; Cavalloro, R., Ed.; Balkema: Rotterdam, The Netherlands, 52-59 p.
 • Grigorov, S.P., 1974. Karantina na Restaniata. Zemizdat, Sofya, 346 pp.
 • Kovancı, O.B. ve Kovancı, B., 2000. Bursa İlinde Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)’ye Karşı Savaşım Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Türkiye IV. Entomoloji Kongresi, Aydın.
 • Nizamlıoğlu, K., 1954. Rhagoletis cerasi L.’nin Đstanbul ve Marmara Bölgeleri’nde Biyoloji ve Mücadelesi Üzerinde arastırmalar. Ressam Cahit Matbaası, Đstanbul, 67s. Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay., Yayın No: 128, Adana.
 • Özdem, A., N., 2008. The Biology of European Cherry Fruit Fly [Rhagoletis cerasi (L., 1758) (Diptera: Tephritidae)]. Acta Hort., 897-904.
 • Özdem, A., Kılınçer, N., 2009a. The effectiveness of the trap types and lures used for mass trapping to control Cherry fruit fly [Rhagoletis cerasi (L., 1758)]. Mun. Ent. Zool., 4(2): 371-377.
 • Robinson, A. S. & G. Hooper, 1989. Fruit Flies Their Biology, Natural Enemies and Control, Volume 3A, in W. Hele (Ed.) World Crop Pests, 372 p.
 • Tezcan, S. ve N., Gülperçin, 2000. “İzmir ve Manisa illeri ekolojik kiraz üretim bahçelerinin ana zararlılarından Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) ile savaşta sarı yapışkan tuzaklardan yararlanma olanakları, 167-176”. Türkiye 4. Entomoloji Kongresi, (12-15 Eylül, 2000, Aydın) Bildirileri.
 • Ulusoy, M. R., G. Vatansever & N. Uygun, 1999. Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresinde kirazlarda zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerindeki gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23 (2): 111-120.
 • Ülkümen, L.,1973. Bağ-Bahçe Ziraatı. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 275, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 128, Ders Kitapları Serisi No: 22, Erzurum.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2495-8075
Yazar: Mehmet Kaplan (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Kaplan, M . (2019). Elazığ İli Kiraz Üretim Alanlarında Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi L.) (Diptera:Tephritidae)'nin Yayılışı, Doğaya Çıkış Zamanı, Popülasyon Gelişimi Ve Bulaşıklık Oranını Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 363-366 . DOI: 10.31590/ejosat.541897