Makaleler

E. ATAKAN
Türkiye’nin Çukurova Bölgesi’nde süs bitkilerinde saptanan thrips (Thysanoptera) türleri, Derim, (2019)
E. Atakan
Pest and beneficial insect species detected on broad bean in the Çukurova region of Turkey, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2019)
E. Atakan
Predatory Hemipteran bugs detected with the thrips on ornamentals in Çukurova region of Turkey, Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, (2019)
E. ATAKAN, S. PEHLİVAN
Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde thripslerle (Thysanoptera) birlikte saptanan avcı böcek türleri, Derim, (2018)
E. ATAKAN, S. PEHLİVAN, C. KAYA
Adana ili susam (Sesamum indicum L.) üretim alanlarında bulunan zararlı ve faydalı türlerin araştırılması, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2017)
E. ATAKAN, K. BOYACI
Pamukta farklı ekim şekli ve ekim zamanının yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hubn. Lepidoptera: Noctuidae) popülasyonuna ve bitki gelişmesine etkisinin araştırılması, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2017)
S. PEHLİVAN, E. ATAKAN
Orius niger Wolff (Hemiptera: Anthocoridae)’in dış koşullarda bazı biyolojik özellikleri, Türkiye Entomoloji Dergisi, (2017)
E. ATAKAN, M. ÖLÇÜLÜ, S. PEHLİVAN, S. SATAR
Türkiye’de yeni zararlı bir thrips türü: Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae), Türkiye Entomoloji Bülteni, (2015)
E. Atakan, O. Yüksel, V. Soroker
Kırmızı palmiyeböceği’nin Adana ilinde rekresyon alanlarındaki Kanarya hurması ağaçlarında mevcut durumu, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2012)
E. Atakan
Adana ilinde farklı tarihlerde ekilen kışlık bakla bitkisinde avcı Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae) ve bazı avlarının yoğunlukları, Türkiye Entomoloji Bülteni, (2012)