Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.trTürkiye Biyolojik Mücadele Dergisi

ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.tr
Kapak ResmiCilt 11, Sayı 2 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 2 - 15 Ara 2020
 1. Iğdır ilinde mısırda (Zea mays L.) zararlı Lepidoptera türlerinin larva parazitoitleri ve bunların doğal parazitlenme oranları
  Sayfalar 149 - 163
  Celalettin GÖZÜAÇIK
 2. Bazı entomopatojen nematodların etkinliğinin Patates güvesi Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde değerlendirilmesi
  Sayfalar 165 - 175
  Çiğdem GÖZEL, Hürkan ATAŞ, Uğur GÖZEL
 3. Altkültürü yapılan Beauveria bassiana izolatlarının Spodoptera littoralis üzerindeki etkinliği
  Sayfalar 175 - 187
  Adile AKDAŞ, Ozlem (KALKAR) GÜVEN, İsmail KARACA
 4. Erik koşnilinin parazitoidi Discodes aeneus Dalman (Hymenoptera : Encyrtidae)’a karşı bazı bitki koruma ürünlerinin yan etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 189 - 198
  Mehmet KARACAOĞLU, Mehmet KEÇECİ, Ali KORKMAZ, Kadir BOZKURT
 5. Egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) and natural effectiveness in Terzioğlu Campus (Çanakkale)
  Sayfalar 199 - 211
  Ali ŞAHİN, Halil İbrahim AVCI, Talha ÇAM, Ali ÖZPINAR
 6. Re-descriptions of Neoseiulus reductus (Wainstein) and Typhlodromus (Anthoseius) caucasicus (Abbasova) (Acari: Phytoseiidae) from Turkey
  Sayfalar 213 - 221
  Tuğba ÇAKAR, Dürdane YANAR, İsmail DÖKER
 7. Bazı biyorasyonel insektisitlerin tarla koşullarında Tuta absoluta’nın ergin öncesi dönemleri ile verime etkileri
  Sayfalar 223 - 235
  Yaşar Mutlu TÜRKMEN, Cengiz KAZAK
 8. Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) ve Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel (Myrtaceae) ekstraktlarının klasik ve nano formülasyonlarının Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ve Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 237 - 251
  Hasan BALCI, Firdevs ERSİN, Enver DURMUŞOĞLU
 9. Çanakkale ili sebze alanlarında görülen avcı akar türleri
  Sayfalar 253 - 260
  İsmail KASAP
 10. Bitki koruma ürünü olarak biyopestisitler: tanımları, sınıflandırılmaları, mevzuat ve pazarları üzerine bir değerlendirme
  Sayfalar 261 - 274
  Hasan BALCI, Enver DURMUŞOĞLU
Dizinler