Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.tr


Kabul edilen makaleler
Antalya İli topraklarından Galleria mellonella kullanılarak izole edilen Entomopatojen fungus izolatlarının Myzus persicae’e etkilerinin belirlenmesi
Derya BAKİ, Musa KIRIŞIK, Fedai ERLER
Effects of some commonly used biopesticides on the survival and virulence of native entomopathogenic nematode isolates
Ebubekir YUKSEL, Ramazan CANHİLAL
Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları
Hasan MARAL, M. Rifat ULUSOY, Halil BOLU
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk)’nin Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)’ye karşı farklı yöntemlerle etkisinin belirlenmesi
Musa KIRIŞIK, Tuba KAHRAMAN, Fedai ERLER
Laboratory evaluation of some native isolates of Steinernema feltiae against the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.), (Coleoptera:Curculionidae)
Ramazan CANHİLAL, Ebubekir YÜKSEL
Investigation of the effect of ambient humidity on the combined application of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and diatomaceous earth against Lesser grain borer Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)
Hasan USLU, Mehmet Kubilay ER
The Use of Local Bacterial Strains for Biological Control of Fusarium Cerealis Causing Root and Crown Rot in Turfgrass
Ayşe AŞKIN ŞENOCAK, Filiz ÜNAL, Mesut YILDIRIR
A new larva parasitoid of Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae); Aleiodes (Chelonorhogas) miniatus (Herrich-Schäffer) (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
Sevgi AYTEN , Ahmet BEYARSLAN , Selma ÜLGENTÜRK
Entomopatojen fungusların Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Chrysomelidae)’un ergin ölümlerine etkileri
H. Handan ALTINOK, M. Alper ALTINOK
The species of Zeytinus Doğanlar, 2011 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) from Turkey
Mikdat DOĞANLAR, Gonca VATANSEVER SAKİN, Bülent LAZ
Bazı yerel entomopatojen fungusların Amerikan beyaz kelebeğine Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) karşı laboratuvar koşullarındaki insektisidal aktivitesi
Salih KARABÖRKLÜ, Nedim ALTIN, İsmet YILDIRIM, Sevcan ÖZTEMİZ, Esat SADIÇ, Ömer AYDIN
Assesment the susceptibility of Turkestan cockroach Blatta lateralis to Turkish entomopathogenic nematode isolates 
Esengül ÖZDEMİR, Emre EVLİCETürkiye Biyolojik Mücadele Dergisi

ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.tr
Kapak Resmi


Kabul edilen makaleler
Antalya İli topraklarından Galleria mellonella kullanılarak izole edilen Entomopatojen fungus izolatlarının Myzus persicae’e etkilerinin belirlenmesi
Derya BAKİ, Musa KIRIŞIK, Fedai ERLER
Effects of some commonly used biopesticides on the survival and virulence of native entomopathogenic nematode isolates
Ebubekir YUKSEL, Ramazan CANHİLAL
Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları
Hasan MARAL, M. Rifat ULUSOY, Halil BOLU
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk)’nin Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)’ye karşı farklı yöntemlerle etkisinin belirlenmesi
Musa KIRIŞIK, Tuba KAHRAMAN, Fedai ERLER
Laboratory evaluation of some native isolates of Steinernema feltiae against the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.), (Coleoptera:Curculionidae)
Ramazan CANHİLAL, Ebubekir YÜKSEL
Investigation of the effect of ambient humidity on the combined application of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and diatomaceous earth against Lesser grain borer Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)
Hasan USLU, Mehmet Kubilay ER
The Use of Local Bacterial Strains for Biological Control of Fusarium Cerealis Causing Root and Crown Rot in Turfgrass
Ayşe AŞKIN ŞENOCAK, Filiz ÜNAL, Mesut YILDIRIR
A new larva parasitoid of Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae); Aleiodes (Chelonorhogas) miniatus (Herrich-Schäffer) (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
Sevgi AYTEN , Ahmet BEYARSLAN , Selma ÜLGENTÜRK
Entomopatojen fungusların Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Chrysomelidae)’un ergin ölümlerine etkileri
H. Handan ALTINOK, M. Alper ALTINOK
The species of Zeytinus Doğanlar, 2011 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) from Turkey
Mikdat DOĞANLAR, Gonca VATANSEVER SAKİN, Bülent LAZ
Bazı yerel entomopatojen fungusların Amerikan beyaz kelebeğine Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) karşı laboratuvar koşullarındaki insektisidal aktivitesi
Salih KARABÖRKLÜ, Nedim ALTIN, İsmet YILDIRIM, Sevcan ÖZTEMİZ, Esat SADIÇ, Ömer AYDIN
Assesment the susceptibility of Turkestan cockroach Blatta lateralis to Turkish entomopathogenic nematode isolates 
Esengül ÖZDEMİR, Emre EVLİCECilt 11, Sayı 1 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları
  Sayfalar 0 - 0
  Hasan MARAL , Mehmet Rifat ULUSOY , Halil BOLU
 2. Çimlerde Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium cerealis'in Biyolojik Mücadelesinde Yerli Bakteriyel izolatların Kullanımı
  Sayfalar 0 - 0
  Ayşe Aşkın ŞENOCAK , Filiz ÜNAL , Mesut YILDIRIR
 3. Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk)’nin Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)’ye karşı farklı yöntemlerle etkisinin belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Musa KIRIŞIK , Tuba KAHRAMAN , Fedai ERLER
 4. Antalya İli topraklarından Galleria mellonella kullanılarak izole edilen potansiyel entomopatojen fungus izolatlarının Myzus persicae’ye etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Musa KIRIŞIK , Derya BAKİ , Fedai ERLER
 5. Effects of some commonly used biopesticides on the survival and virulence of native entomopathogenic nematode isolates
  Sayfalar 0 - 0
  Ebubekir YÜKSEL , Ramazan CANHILAL
 6. Pirinç Biti, Sitophilus Oryzae (L.), (Curculionidae: Coleoptera)'ye karşı bazı yerel Steinernema feltiae izolatlarının laboratuar koşullarında değerlendirmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ebubekir YÜKSEL , Ramazan CANHILAL
 7. Investigation of the effects of ambient humidity on the combined application of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and diatomaceous earth against the lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)
  Sayfalar 0 - 0
  Hasan USLU , Mehmet Kubilay ER
 8. A new larval parasitoid of Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae), Aleiodes (Chelonorhogas) miniatus (Herrich-Schäffer) (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
  Sayfalar 0 - 0
  Sevgi AYTEN , Ahmet BEYARSLAN , Selma ÜLGENTÜRK
 9. Four new species of Zeytinus Doğanlar, 2011 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) from Turkey and a redescription of the type species, Zeytinus hatayensis Doğanlar, 2011
  Sayfalar 0 - 0
  Mikdat DOĞANLAR , Gonca SAKİN , Bülent LAZ
 10. Entomopatojen fungusların Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Chrysomelidae)’un ergin ölümlerine etkileri
  Sayfalar 0 - 0
  Hacer Handan ALTINOK , Mahmut Alper ALTINOK
 11. Bazı yerel entomopatojen fungusların Amerikan beyaz kelebeğine Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) karşı laboratuvar koşullarındaki insektisidal aktivitesi
  Sayfalar 0 - 0
  Salih KARABÖRKLÜ , Nedim ALTIN , İ̇smet YILDIRIM , Sevcan ÖZTEMİZ , Esat SADIÇ , Ömer AYDIN
 12. Assessment of the susceptibility of the Turkestan cockroach, Blatta lateralis to Turkish isolates of entomopathogenic nematodes
  Sayfalar 0 - 0
  Esengül ÖZDEMİR , Emre EVLİCE
 13. Yerel entomopatojen nematodların Süne Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae) erginleri üzerindeki etkinliği
  Sayfalar 0 - 0
  Çiğdem GÖZEL , Ayşenur YILMAZ , Hürkan ATAŞ , Uğur GÖZEL
Dizinler