Editör Kurulu

Mehmet Rifat ULUSOY Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Cengiz KAZAK Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Kamil KARUT Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ADANA

Ali ERKILIÇ Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Naim ÖZTÜRK Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ADANA

Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Doğancan KAHYA Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ADANA

İngilizce dil editörü

Gregory T. SULLIVAN