e-ISSN: 2757-5195
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://jarna.dergi.comu.edu.tr/) 2021 yılından itibaren yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli, Uluslararası ve bilimsel bir dergidir. 2018 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır. Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçe’dir (%70 ağırlıkla İngilizce makaleler kabul edilmektedir). Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Herhangi bir değerlendirme, işlem yada yayın ücreti talep etmeden yayınlanır.

e-ISSN 2757-5195


DUYURU

2023 yılından itibaren her sayıda en fazla 20 makale yayınlanacaktır.

Gönderilen yayınların benzerlik raporu %20 den az olmalı ve tek bir kaynaktan ise %5 oranından fazla olmamalıdır.

Telif Hakkı Devir Formu imzalı olmayan veya eksik olan, benzerlik oranı sınırlarını aşan, Şablona göre hazırlanmayan yayınlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 8 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Safety Assessment of Speed Governing Systems in Hydroelectric Power Plants: A Functional Safety Perspective

Araştırma Makalesi

Quantitative Determination of Surface Morphology of Red Blood Cell

Araştırma Makalesi

Determination of Calliphoridae (Insecta Diptera) Succession on Pig Carcasses ın Central Anatolia, Turkey

Araştırma Makalesi

Yüksek Mukavemetli DP1200 Çeliği Fiber Lazer Bindirme Kaynağında Lazer Açısı Parametresinin Etkisi

Araştırma Makalesi

Evaluation of the Effect of Quince Seed Extract On Physical and Sensorial Properties of Gluten-Free Cake Dough Formulations

Araştırma Makalesi

The role of Anatolia between Asia and Europe: A case study of oak gall wasp species, Cynips quercus (Hymenoptera, Cynipidae)

Araştırma Makalesi

Alyssum filiforme Bitkisinin Antimikrobiyal, Antibiyofilm, Antioksidan Aktivitesinin ve Fenolik Profilinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Flexibility in Power Systems of Integrating Variable Renewable Energy Sources

Araştırma Makalesi

Gaussian-hyperbolic Numbers Containing Pell and Pell-Lucas Numbers

Araştırma Makalesi

Kombucha Beverage: Comparative Study Based on Bioactive Properties and Antimicrobial Potentials of Different Plant Infusion

Araştırma Makalesi

Effect of Turntable Rotation Rate on Drying Kinetics and Functional Properties of Lemon Peel during Microwave Drying

Araştırma Makalesi

Vanadium Oxide Based Electrochromic Energy Storage Devices via Facile Thin Film Preparation

Araştırma Makalesi

Azo Dye Removal from Aqueous Solution by Powder Graphite: Investigation of Parameter Effects and Optimization by Box-Behnken Design

Araştırma Makalesi

Gökova Fay Zonu’nun Morfometrik Özellikleri ve Aktif Tektonik Açı-sından Önemi

Araştırma Makalesi

Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Altsistem Yaklaşımı İle Analizi

Araştırma Makalesi

İki Elektronlu Atomik Sistemler için Baş kuantum Sayısı Kesir Değerli Bessel Tipli Orbitaller

Araştırma Makalesi

Göçmen ve Sığınmacıların Transit Bölge Konumundaki Çanakkale’de Çevresel Yaşam Koşullarının Araştırılması

Araştırma Makalesi

Covid-19 Verileri için Bayes Ağlari ile Makine Öğrenmesi

Araştırma Makalesi

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi İkinci Arıtma Çıkış Suyundan Nanofiltrasyon Prosesi İle Su Geri Kazanımı

Araştırma Makalesi

Impact of Different Parameter Values for Pre-processing Filtering of Using Mammography Images

Araştırma Makalesi

Soma Kömürü, Kül Azaltılmış Soma Kömürü ve Kömür Karışımların-dan Aktif Karbon Üretimi

Araştırma Makalesi

Stewart’s Theorem and Median Property in the Galilean Plane

Araştırma Makalesi

A Research in the Pharmateutical Industry Effects of Safety Culture Dimensions on Safe Behavior Perceptions / Güvenlik Kültürü Boyutlarının Güvenli Davranış Algıları Üzerine Etkilerinin İlaç Sanayinde Bir Araştırması

Araştırma Makalesi

Possibility of using quinoa flour (Chenopodium quinoa) as an alternative energy source in the goldfish diet

Araştırma Makalesi

Askeri Açıdan Denk Olmayan İki Ülke Savaşının Oyun Teorisi ile Modellenmesi

Araştırma Makalesi

Domates (Solanum lycopersicum L.)’te Fungisit Stresine Karşı Kitosanın Etkisi

Araştırma Makalesi

Mathematical Analyses of the Upper and Lower Possibilistic Mean – Variance Models and Their Extensions to Multiple Scenarios

Araştırma Makalesi

Analysis of Spatial Distribution of Climatic Comfort Conditions in Diyarbakır City