e-ISSN: 2757-5195
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://jarna.dergi.comu.edu.tr/) 2021 yılından itibaren yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli, Uluslararası ve bilimsel bir dergidir. 2018 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır. Derginin yazım dili  İngilizce ve Türkçe’dir (%70 ağırlıkla İngilizce makaleler kabul edilmektedir). Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Herhangi bir değerlendirme, işlem yada yayın ücreti talep etmeden yayınlanır.

e-ISSN 2757-5195

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Lityum-iyon pillerin faz değişim malzemeleri kullanılarak soğutulmasının deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Portakal Kabuğu Atığı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Nikel(II) İyonla-rının Adsorpsiyonu: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

Araştırma Makalesi

Analyzing The Encountered Problems and Possible Solutions of Converting Relational Databases to Graph Databases

Araştırma Makalesi

Process Improvement in a Financial Institution with Value Stream Mapping and Simulation Technique

Araştırma Makalesi

The anatomical properties of Salvia section (Lamiaceae) in central district of Mardin (Turkey) and their taxonomic implications

Araştırma Makalesi

The Effect of Vertical Earthquake Motion on Structural Behaviour in Steel Structures in Different Seismic Zones

Araştırma Makalesi

Controllable Electrochemical Synthesis and Photovoltaic Performance of Bismuth Oxide/Graphene Oxide Nanostructure Arrays

Araştırma Makalesi

Performance Analysis of Dimming Methods in Visible Light Communication Systems

Araştırma Makalesi

Application of Fuzzy Sliding Mode Control with Moving Sliding Surface to Rotary Inverted Pendulum

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’NİN DENİZEL ÇEVRE YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ