ISSN: 1010-6960
e-ISSN: 2536-491X
Başlangıç: 1977
Yayıncı: Türkiye Entomoloji Derneği
Kapak Resmi
       

Türkiye Entomoloji Dergisi, Türkiye Entomoloji Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanır. Dergide, entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar yayınlanır.

Makale özetleri, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI ve Zoological Record tarafından taranmaktadır.

Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

2023 - Cilt: 47 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Pathogenicity evaluations of some entomopathogenic fungi on wheat weevil Sitophilus granarius (L., 1758) (Coleoptera: Curculionidae)

Araştırma Makalesi

A study of whether the genetic variation decreased or not in the protected Caucasian bee, Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889 (Hymenoptera: Apidae) population in isolated regions

Araştırma Makalesi

The nematode assemblages of a lake ecosystem (Lake Korugöl Natural Park, Duzce, West Black Sea Cost of Türkiye): ecology and biodiversity patterns with first reports of 10 genera to Türkiye’s nematofauna

Araştırma Makalesi

The effects of altitude and rearing period on some characteristics of honey bee queens, Apis mellifera caucasica Gorbachev, 1916 (Hymenoptera: Apidae)

Araştırma Makalesi

Identification of odorant receptor protein genes in two Cephid stem borers (Hymenoptera: Cephidae) by high-throughput sequencing

Araştırma Makalesi

Aphid species (Hemiptera: Aphidoidae) determined from Antalya, Karaman and Muğla with new aphid records

Araştırma Makalesi

On the genus Lobrathium Mulsant & Rey, 1878 (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) of the Palearctic region II: A new species from Türkiye and faunistic notes on some species

Araştırma Makalesi

Effect of selected pesticides on the orientation of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae)

Araştırma Makalesi

Efficacy of spore suspension and culture filtrate of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Deuteromycota: Hyphomycetes) isolates on Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari: Tetranychidae) in different conditions

Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Yükseköğretim Genel Kurulu ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Aldıkları Kararlar


Yükseköğretim Genel Kurulu ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Aldıkları Kararlar

Yükseköğretim Genel Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının “Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında” aldıkları aşağıdaki kararlar çerçevesinde Türkiye Entomoloji Dergisi, Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler grubundadır. Aşağıdaki duyurunun 1 maddesinin c fıkrasındaki tanımlama dergimize uymaktadır.


DUYURU

(25 Ocak 2022)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

1. Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:

a) WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),

b) WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,

c) WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

2. Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (yağmacı / şaibeli dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamaz.

Bu karar Doçentlik Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca 2022 Mart başvuru döneminden başlamak üzere uygulanacaktır.

İlgililere Duyurulur
Erişim Adresi: https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmac%C4%B1-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf


ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Scimago Journal & Country Rank

Uluslararası  Scimago Journal & Country Rank indekslerindeki değerlerini yükselten siz değerli yazarlarımıza, hakemlerimize ve diğer dergilerdeki yayınlara dergimizdeki yayınlanmış eserlere atıfta bulunan değerli bilim insanlarına teşekkür ederiz. 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900191601&tip=sid&clean=0

Makale Başvuru Süreci

Online Submissions

Already have a Username/Password for Turkish Journal of Entomology?
GO TO LOGIN

Need a Username/Password?
GO TO REGISTRATION

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.